Kirkon yhteisöverotuotto korvataan valtionavustuksella?

Kirkollisasioista vastaava sisäministeri Päivi Räsänen kehotti evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousta kannattamaan lakisääteistä valtionapua yhteisöveron sijaan kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Hallituksen lakiesitystä käsitellään eduskunnassa ensi syksynä. Laki tulisi voimaan vuoden 2015 alusta, mutta sitä alettaisiin toteuttaa vasta vuoden 2016 alusta. Lakimuutoksesta seuraa myös kirkkolain muutos, jotta kirkon sisäinen rahanjako saadaan säädetyksi.

”Vuoden 2014 alusta yhteisöverokantaa laskettiin 24 prosentista 20 prosenttiin. Myös seurakuntien jako-osuus olisi samalla laskenut, ellei hallitus olisi linjannut, että seurakuntien jako-osuutta korotettaan väliaikaisesti. Vuoden 2016 alusta jako-osuus laskee, kun korotus lakkaa. On täysin avoinna, mille tasolle seurakunnille tuleva osuus vuodesta 2016 eteenpäin määräytyisi”, ministeri Räsänen totesi.

Räsäsen mukaan: ”Merkittävää on, että laissa säädettäisiin avustuksen lähtötasosta. Lähtötason määrä olisi 114 miljoonaa euroa ja myönnettävä avustuksen määrä sidottaisiin kuluttajahintaindeksiin. Tämän lisäksi kirkolta perittävistä verotuskustannuksista vähennettäisiin 6 miljoonaa euroa. Tuo 120 miljoonaa olisi tähän kuitenkin huomattava parannus aikana, jolloin valtioneuvosto on pakotettu tekemään miljardiluokan säästöjä.”

Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala huomauttaa, ettei lakimuutoksella ole vaikutusta ortodoksisen kirkon talouteen. ”Tällä hetkellä kirkko saa yhteisöveron tuotosta 100 000 euroa. Hallitus on ilmoittanut, että tuo summa kompensoidaan valtionavussa täysimääräisesti. Eli kirkon saama valtionapu tulisi uuden lain mukaan kahdesta tuutista, mutta nykyisiin avustussummiin sillä ei olisi vaikutusta”.

Rantalan mukaan lakimuutos ei edellytä asian käsittelyä ortodoksisen kirkon syksyllä kokoontuvassa kirkolliskokouksessa.

Asiasta kerrottiin evankelis-luterilaisen kirkon tiedotuskeskuksen sivustolla tiistaina.

Aristarkos Sirviö