Pääkirjoitus: Rauhan ja yhtenäisyyden edellytys on suvaitsevaisuus

Photo: Euroopan komission audiovisuaalinen kirjasto
Photo: Euroopan komission audiovisuaalinen kirjasto

Eurooppa-päivä toukokuun 9. päivänä on rauhan ja yhtenäisyyden päivä. Silloin Euroopan Unioni juhlii avoimin ovin. Avoimuus on yksi tärkeimmistä asioista minkä tahansa liiton tai yhteisön toiminnassa.

Mutta tänä vuonna Eurooppa-päivänä haluamme ajatella myös suvaitsevaisuutta. Itse asiassa ei sen enempää avoimuutta, rauhaa kuin yhtenäisyyttäkään voi olla ilman suvaitsevaisuutta.

Suvaitsevaisuuden ylin ilmaisu on jo Kristuksen opetuksessa: ”Kaikki minkä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille.” Ylin sisällönmääritys se on siksi, että se tuo suvaitsevaisuuden konkreettisuuden asteelle – se ei jätä sitä siihen, että sanomme: En ole samaa mieltä kanssasi, mutta en missään tapauksessa tuomitse sinua.

Melkein tekona suvaitsevaisuuden esittää myös lause, jonka ranskalaisen Voltairen kerrotaan sanoneen ja jonka suomenkielinen käännös kuulunee jotenkin näin: En ole samaa mieltä kanssanne, mutta puolustan kuolemaani asti teidän oikeuttanne sanoa mielipiteenne.”

Valitettavan usein suvaitsevaisuus vain väljähtyy välinpitämättömyydeksi.

On mielenkiintoista havaita, että Voltairen tapaan uskontoja ja kristinuskoa vastaan taisteleva tunnustuksellinen ateismi sellaisena kuin Vapaa-ajattelijain liitto sitä edustaa ei tunne tai halua tunnustaa Voltairen sanomaksi väitettyä viisasta lausetta. Se vain hyväksyy mahdollisuuden kristittyjenkin harjoittaa, mutta mitä ilmeisimmin yksin ja salaisessa kammiossa, omaa huuhaa –uskontoaan.

Sitä kuvittelisi, että ihminen, jonka ”maailmankuva on humanistinen, rationaalinen, tiedepohjainen ja joustava”, ei hermostuisi demokratian mahdollistamista, vahvasti suomalaiseen identiteettiin ja kulttuuritaustaan kuuluvista koululaisjumalanpalveluksista, jotka taatusti eivät ole hillittömiä herätyskokouksia ja painostustilaisuuksia. Sitä odottaisi joustavalta ihmiseltä, että ne omat itsekasvatetut uskonnottomat lapsetkin tajuavat vanhempiensa lailla, kuinka typerää suuren osan päiväkotikavereista on lukea ruokarukous jollekin olemattomalle olennolle ei-missään.

Mutta sen sijaan nämä joustavat henkilöt heittäytyvät suvaitsemattomiksi ja vaativat muiden poistettavien luetteloon listatuille, kansan enemmistön kannattamille pikku tapahtumille täyttä kieltoa.

Me sanomme sitä suvaitsemattomuudeksi ja pidämme sellaista esimerkiksi päiväkoti- ja koulukysymyksissä pyrkimyksenä vähemmistödiktatuuriin. Me näemme sen vahvana taustatekijänä suunnattoman pelon.

Toivomme tänä Eurooppa –päivänä, että kaikki ne virkamiehet ja –naiset, jotka käsittelevät  vapaa-ajattelijoiden ukaaseja, muistuttaisivat ensiksi mieleensä, mitä demokratia tarkoittaa ja millä tavalla enemmistön toivomuksiin on suhtauduttava. Ei voi olla minkään lain tai asetuksen mukaista, että vähemmistö sanelee ja valtiovalta päättää sen mukaisesti.

Lopuksi haluamme muistuttaa asiasta, jonka pitäisi olla itsestäänselvyys. Erityisesti Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos on useasti tuonut esille, että Euroopan kulttuuri- ja arvopohja perustuu kristillisille arvoille; näin todellakin on – halutaanpa sitä myöntää tai ei.

 

Hellevi Matihalti

Aristarkos Sirviö