Pääkirjoitus: Oikeudenmukaisemman maailman puolesta

Suomen tasavallan kansalaisten on pakko maksaa veroa kaikesta tulostaan. Sitä voinee sanoa perustuslailliseksi oikeudeksi. Sitä, mihin verovarat käytetään, ei maksajan ole mitenkään mahdollista kohdentaa. Viimeisin vero on televisiovero, jonka jokainen verotettava joutuu maksamaan, onpa hänellä televisio tai ei – jopa silloinkin, kun hänellä ei ole minkäänlaista nettiyhteyttä eikä edes tietokonetta, jolla mahdollista taloyhtiön yhtiövastikkeeseen sisältyvää internet –yhteyttä voisi käyttää ja siten näkisi YLEn tuottamia tv –ohjelmia.

Me siis maksamme YLE –veroa, jotta YLEn toimittajat voivat käydä kiihkeää uskonsotaa sen kansan vähemmistön puolesta, joka ei kuulu ev.lut. kirkkoon, ortodoksiseen kirkkoon tai muuhun kristilliseen yhteisöön, ja joka kokee perustuslaillisia oikeuksiaan loukattavan, jos kristinuskon häivähdys käväisee koulurakennuksessa. Emme ole huomanneet yhdenkään toimittajan edes hyvän lehtimiestavan mukaisesti kysyvän vastapuolen tuntemuksia emmekä kauhistelevan sitä, että joku kristittyjen vanhempien lapsi saattaa joutua uskonnottoman koulukuraattorin tai koulupsykologin puheille.

Kun siis YLE Uutiset aivan oma-aloitteisesti, intohimoisesti ja yksipuolisesti käsittelee kiristävää raamattuvyötä, koemme selkeästi kansan enemmistön perustuslaillisia oikeuksia loukattavan. Toisin kuin uskonnottomat, emme missään tapauksessa halua verovaroillamme ylläpidettävän YLEn luopuvan näiden asioiden käsittelystä, mutta edellytämme ohjelmakokonaisuuksien noudattavan tasapuolisuutta ja demokraattisuutta.

Emme koe oloamme ahdistuneeksi kristillisen vakaumuksemme vuoksi emmekä kovin huolestu siitä, että eri tilanteissa paljastamme vakaumuksemme jopa täällä liberaalina pidetyssä Etelä-Suomessa. Mielestämme jokaisella ihmisellä on oikeus omaan vakaumukseensa ja uskomme, että jos se on tosi ja perusteltu, ei sen julkituloa millään muotoa tarvitse pelätä.

Tosin poliittisista puolueistakin vain Perussuomalaiset rohkenevat ilmaista vakaumuksensa aidosti, ja olemme sangen hämmästyneitä tästä.

Vieä korostamme, että emme puutu Helsingin Sanomien harjoittamaan uskonnonvastaiseen kirjoitteluun, koska voimme mainiosti ilmaista mielipiteemme jättämällä lehden tilaamatta. YLEn ohjelmiin meillä on oikeus puuttua, koska emme voi jättää rahoittamatta, koska emme voi jättää verojamme maksamatta.

Lainaamme lopuksi ev.lut.kirkon sivuilta (http://evl.fi) erään kirkon jäsenen perustelua:

 ”Kuulun kirkkoon, koska haluan olla sen kanssa taistelemassa oikeudenmukaisemman maailman puolesta.”

   Hellevi Matihalti       Aristarkos Sirviö