Ermitaños Urbanos – Kaupunkien erakot

Yhteisön jäseniä yhteiskuvassa. Neljäs vasemmalta kirjoittaja sisar Hannele Kivinen de Fau. Edessä on isä Javier, Avilan Mystiikan yliopiston johtaja ja Suomen Ekumeenisten karmeliittojen hengellinen neuvonantaja sääntökunnassa. Photo: Sisar Hannelen kuvakokoelma
Yhteisön jäseniä yhteiskuvassa. Neljäs vasemmalta kirjoittaja sisar Hannele Kivinen de Fau. Edessä on isä Javier, Avilan Mystiikan yliopiston johtaja ja Suomen Ekumeenisten karmeliittojen hengellinen neuvonantaja sääntökunnassa.
Photo: Sisar Hannelen kuvakokoelma

Internetin aikakaudella on syntymässä uusi ilmiö kristillisessä erakkoelämässä. Nämä uudet erakot ovat eläneet 90-luvun alusta lähtien hitaasti mutta kiistattomasti etenevää uudenlaista elämää yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa. Vaikka suurin osa erakoista elää edelleen syrjäisissä paikoissa, on kuitenkin viime vuosien aikana syntynyt myös uusi tapa elää yksinäisyydessä. He ovat kaupunkierakoita. Metropolien erakot elävät ainutlaatuista kutsumustaan fuca mundi (pako maailmasta) keskellä kaupunkia, sillä suuret kaupungit ovat nykyään todellisia yksinäisyyden ja yksilön merkitsemättömyyden paikkoja, joissa taistellaan aikamme uusia demoneja vastaan. Kaipaus sääntökuntien kehittämään  järjestäytyneeseen yksin elämisen tapaan on aina kuulunut inhimilliseen kaipaukseen. Siksi on aina esiintynyt kaikkina aikoina, kaikissa maissa, roduissa ja uskonnoissa miehiä ja naisia, jotka hylkäävät kaiken elääkseen yksin erämaissa, viidakoissa, vuorilla, saarilla tai oman kammionsa neljän seinän sisällä. Heistä on esimerkkejä kristinuskon alkuajoista lähtien. Kuitenkaan useimpien elämästä emme tiedä mitään tai hyvin vähän, sillä heidän merkityksensä yhteiskunnan saavutusten ja arvonannon mukaan eivät ole olleet tärkeitä. He elävät rukouksessa, etsivät yksinäisyyttä ja välttävät julkisuutta ja itsestään puhumista. He ovat aikamme epätyypillisiä yksilöitä, jotka kulkevat kollektiivisesti kommunikoivan maailmamme vastavirtaan. Vaikka kaupunkien erakot elävät maailmalle näkymättöminä, Jumala ja kirkko ovat tietoisia heistä. Heidän lukumääräänsä on lähes mahdotonta laskea johtuen heidän vaatimattomasta ja vetäytyneestä elintavastaan. Kaupunkien erakot eivät myöskään ole ehdottomaan hiljaisuuteen vihkiytyneitä kartusiaaneja. He ovat uusia erakkoja, kaupunkien ennuste, niin uskomattomalta kuin se tuntuukin.  Tämä ajatustapa vastaa Ekumeenisen ja Uskontojenvälisen Karmeliittayhteisön luostarijäsenten elämänkuvausta. On olemassa myös ”väliaikaisia, ajoittain luostarielämää” eläviä erakkoja. He ovat joko vielä yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa elämisen kokeiluvaiheessa. Jotkut heistä eivät ehkä koskaan haluakaan edetä pidemmälle. He eivät ehkä voi jättää työelämäänsä tai odottavat eläkkeelle pääsyä vodakseen omistautua kutsumukselleen.  He ovat Ekumeenisen ja Uskontojenvälisen Karmeliittayhteisön familiaanijäseniä. Kaikki he, jotka haluavat hypätä suoraan yksinäisyyden ja hiljaisuuden seikkailun syliin, elävät vaatimattomilla ja yksinkertaisilla pienipalkkaisilla töillä.

Sisar Hannele Kivinen de Fau