Johannes, Herran Edelläkävijä ja Kastaja

Herran edelläkävijä ja kastaja Johannes. (Photo: Aristarkos Sirviö)
Herran edelläkävijä ja kastaja Johannes.
(Photo: Aristarkos Sirviö)


Jeesus todisti Johannes Kastajasta sanoen: ”Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimosta syntyneiden joukosta suurempaa kuin Johannes Kastaja.” (Matteus 11: 11)
Pyhä Johannes Kastaja, suuri erämaan kilvoittelija ja profeetta julisti voimallisesti parannuksen tekoa ja Jumalan valtakunnan lähestymistä. Tämä peloton ja henkilöön katsomaton parannuksen teon ja elämän suunnan muuttamisen vaatiminen herätti ihmisissä vihaa ja epäilystä mutta myös halua tehdä parannus ja elää totuudessa.
Johannes Kastaja eli kuten opetti. Hän noudatti omassa elämässään ehdotonta tinkimättömyyttä. Tätä samaa ehdottomuutta hän vaati myös aikalaisiltaan muistuttamalla heitä heidän uskonelämänsä pinnallisuudesta ja muotohurskaudesta. Opetuksessaan Johannes korosti vilpitöntä jumalsuhdetta ja todellista uskon mukaista elämää.
Valmistaessaan tietä Jeesukselle, Johannes korosti voimakkaasti parannuksenteon ja katumuksen välttämättömyyttä. Suorin sanon ja kaunistelematta Johannes toi julki ihmisten ylpeyden, tekopyhyyden, itseriittoisuuden ja syntisyyden. Tämä aiheutti monissa hänen kuulijoissaan vihaa häntä kohtaan mutta tämä ei pelästyttänyt totuuden sanan julistajaa.
Vaikka Johanneksin elämäntapa ja sanoma olikin vanhatestamentillinen, se herätti ihmiset, teki heidät aktiivisiksi suhteessaan Jumalaan ja omaan siveelliseen tilaansa.

Enää ei riittänyt tekopyhyys, jumalan palvelemisen muodollisuus eikä lain kirjaimen täyttäminen. Tarvittiin tekoja, puhtaasta vilpittömästä sydämestä ja sen tiedostamisesta lähteviä tekoja. Ihmiset tunsivat syntisyytensä Johanneksen julistuksen vaikutuksesta ja tahtoivat puhdistautua. Johannes kastoi heidät vedessä puhdistautumisen merkiksi ja antoi kehotuksen tehdä parannuksen soveliaita tekoja.
Edelläkävijä Johanneksen opetus on edelleen meille tässä ajassa kilvoitteleville ajankohtainen. Hän kehottaa meitä tunnustamaan syntimme, katumaan ja muuttamaan elämämme suuntaa. Näin Johannes Kastaja on meille tänä päivänä ”huutava ääni”, joka kehottaa parannukseen, mutta joka myös kilvoituksessa rohkaiseen. Mitä enemmän me uskossa ja Kristuksen todistamisessa kypsymme, sitä vähemmän turhamainen minämme pääsee vaikuttamaan ja sitomaan elämäämme.

Vapahtajan armon valtakunnassa voimme syvästi tuntea ajallisen onnemme ja iankaikkiseen pelastukseen johdattavan kilvoittelumme edellytykseksi nöyryyden. Sen, mikä on tärkeintä parannuksen tekemisessä, osoittaa meille Johannes Kastaja omalla elämällään ja opetuksellaan. Amen.

Isä Juha Hirvonen