Vasknarvan ihmeellinen luostari

Vasknarvan profeetta Elia Tisbeläisen muistolle pyhitetyn kirkon historia on monipolvinen; toisen maailmansodan aikana kirkko pommitettiin maan tasalle 1941. Kirkon uudelleenrakentaminen on kestänyt vuosikymmeniä. Nyt kirkko on uudessa loistossaan. Alkuperäisestä kirkosta ei ole jäljellä kuin perustukset ja pari ikonia. Kirkon ympärille on rakennettu Pühtitsan Jumalanäidin kuolonuneen nukkumiselle pyhitetty nunnaluostarin sivuluostari.

Vasknarvan kylässä on kolmisenkymmentä taloa ja 1427 vuodelta peräisin oleva linnoituksen rauniot. (Photo: Aristarkos Sirviö)
Vasknarvan kylässä on kolmisenkymmentä taloa ja 1427 vuodelta peräisin oleva linnoituksen rauniot.
(Photo: Aristarkos Sirviö)

Narvanmaalla Peipsijärven koillispohjukassa, josta saa alkunsa Narvanmaan läpi virtaava Narva –joki,  sijaitsee piskuinen Vasknarvan kylä. Taloja kylässä on kolmisenkymmentä – asukkaita parikymmentä. Viron kansalaisia kylässä ovat vain rajavartioasemalla palvelevat rajamiehet. Kapean jokiuoman vastarannalla, Venäjän puolella, on Skamjan kylä. Neuvostomiehityksen loppuun asti Vasknarva ja Skamja muodostivat kaksoiskylän.

Sodassa tuhottiin sekä Vasknarva että Skamja. Alkuperäisiä asukkaita ei enää ole. Ennen sotaa Vasknarvassa eli 700 ihmistä ja Skamjan puolella saman verran – Vasknarvan kirkko palveli kummankin kylän uskovia. Kirkko valmistui kauppiaiden lahjoituksin turvin vuonna 1873. Viron ensimmäisen itsenäisyyden aikana Vasknarva kasvoi ripeästi, ja tuolloin uumoiltiin kunnasta kasvavan pian kaupunki.

Skamjan kylä on uintimatkan päässä vastarannalla Venäjän puolella. (Photo: Aristarkos Sirviö)
Skamjan kylä on uintimatkan päässä vastarannalla Venäjän puolella.
(Photo: Aristarkos Sirviö)

Neuvostomiehityksen aikana Vasknarva kitui lähes unohdettuna. Mutta 1974 kylään saapui isä Vasili Borin. Hän kertoi saaneensa unessa Jumalalta käskyn mennä Vasknarvaan ja rakentaa kylän kirkko uudelleen. Vuonna 1995 Eesti Päevaleht haastatteli Pühtitsan luostarissa elänyttä äiti Amvrosiaa. Haastattelussa hän kertoi: ”Jumala antoi isä Vasilille lahjan parantaa niin henkisiä kuin fyysisiä sairauksia. Hän oli Jumalan armosta vahva esirukoilija. Jumala hänet Vasknarvaan lähetti, ja hän suoritti saamansa tehtävän uskollisesti loppuun asti. ”

Äiti Amvrosia oli seitsemäntoista vuotta isä Vasilin työparina Vasknarvassa. Isä Vasili kuoli sairaskohtaukseen vuonna 1994 äiti Amvrosian käsivarsille.

Isä Vasili Borin on haudattu Vasknarvan kirkon viereen. (Photo: Aristarkos Sirviö)
Isä Vasili Borin on haudattu Vasknarvan kirkon viereen.
(Photo: Aristarkos Sirviö)

Isä Vasili oli tulisieluinen pappi: hän ryhtyi rakentamaan kirkkoa tyhjästä. Hänen kerrotaan olleen loistava puhuja, ja tuolloisen Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Aleksin ystävä pappisseminaarin ajalta. Metropoliitta Aleksista tuli sittemmin Moskovan ja koko Venäjän patriarkka.  Metropoliitta Aleksi siunasi isä Vasilin hankkeen, ja pian alkoi myös lahjoituksia virrata kirkonrakennustyöhön. Vasknarvaan saapui pyhiinvaeltajia ja uskovia, jotka tahtoivat osallistua rakennustyöhön. Isä Vasilin puoleen käännyttiin sairauksien ja muiden ongelmien vuoksi. Kolme vuotta oli isä Vasili toiminut Vasknarvassa, kun hänen seurakuntaansa kuului yli 400 ihmistä. Rakennustyömaan viereen alettiin rakentaa majoitustiloja kasvavalle joukolle pyhiinvaeltajia ja talkoolaisia, joita saapui joka puolelta Neuvostoliittoa.

Luostarin vaikuttava portti. (Photo: Aristarkos Sirviö)
Luostarin vaikuttava portti.
(Photo: Aristarkos Sirviö)

Pühtitsan luostarin nunnat avustivat muonittamalla ja huoltamalla väkeä. Tällöin isä Vasili päätti, että kirkon ympärille rakennetaan myös luostari. Neuvostoaikana tämänkaltaiset hankkeet olivat vastatuulessa. Metropoliitta Aleksin ansiosta saatiin rakennuslupa kirkolle, mutta kaikki sivurakennukset rakennettiin luvatta. Rakennusmateriaaleista oli Neuvosto-Eestissä huutava pula, joten ihmeenä voidaan pitää sitä, että Vasknarvaan kaikkea saatiin. Toisaalta neuvostoaikana maan tapa oli varastaa kaikkea omaan käyttöön työpaikoilta!

Kun 1980 –luvun alussa ilmapiiri hieman vapautui Neuvostoliitossa, myös Vasknarva syrjäisenä kolkkana ”unohtui” vallanpitäjien valvonnalta.  Kerrotaan, että Pühtitsan luostarin igumenia Varvara kävi joka aamu Vasknarvassa toimittamassa aamupalvelukset isä Vasilin kanssa satapäiselle kirkkokansalle. Keskeneräisessä kirkossa kokoontui harras kirkkokansa, joka tunsi saaneensa isä Vasilin esirukouksien ansiosta Jumalalta suurta armoa. Kiitoksena he lahjoittivat rakennushankkeeseen sekä rahaa että tavaraa. Kerrotaan myös, että isä Vasili olisi esirukouksin auttanut kommunistisen puolueen piirisihteeriä vakavassa sairaudessa. Tämä puolestaan oli sen jälkeen raporteissaan vähätellyt isä Vasilin toimintaa alueellaan ja jopa lahjoittanut puolueen varoja rakennushankkeeseen!

Vasknarvan Profeetta Elian muistolle vihitty kirkko. (Photo: Aristarkos Sirviö)
Vasknarvan Profeetta Elian muistolle vihitty kirkko.
(Photo: Aristarkos Sirviö)

Isä Vasillin kuoltua 1994 ovat luostarin rakennustyöt jatkuneet ripeästi. 2000-luvun alkuvuosina luostari oli Viron suojelupoliisin tutkinnan kohteena. Tuolloin tutkittiin rakennustöiden rahoitusta ja luostarissa majailleiden henkilöiden taustoja. Luostarialueella epäiltiin olleen luvatta Venäjältä saapuneita henkilöitä ja tutkittiin rahanpesuepäilyjä. Venäjä esitti rajan-ylityspaikan perustamista Vasknarvaan. Viron hallitus torjui esityksen, koska kylässä asuu vain muutamia kymmeniä ihmisiä, ja tieyhteydet kylään ovat hankalat.

Kirkko on kaunis. Pääalttarin lisäksi kirkkosalissa on kaksi sivualttaria. Kirkkoon mahtuu arviolta 600 rukoilijaa.  (Photo: Aristarkos Sirviö)
Kirkko on kaunis. Pääalttarin lisäksi kirkkosalissa on kaksi sivualttaria. Kirkkoon mahtuu arviolta 600 rukoilijaa.
(Photo: Aristarkos Sirviö)

Moskovan patriarkaatin Viron ortodoksisen kirkon (MPEÕK) Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Kornelius vihki Pyhän profeetta Elian kirkon vuonna 2005. Sen jälkeen skiittaluostarin rakennustyöt ovat jatkuneet viime vuoteen asti. Nyt sekä kirkko että luostari ovat Pühtitsan Jumalanäidin kuolonuneen nukkumiselle pyhitetyn nunnaluostarin alaisuudessa. Vasknarvan luostarissa sanotaan olevan kymmenkunta Pühtitsan luostarin nunnaa ja jumalanpalveluksia toimitettavan säännöllisesti.

Sivuluostarin puutarhaa. Kanalassa on parikymmentä kanaa. Marjapensaat ja hedelmäpuut ovat hiljattain istutettuja. (Phto: Aristarkos Sirviö)
Sivuluostarin puutarhaa. Kanalassa on parikymmentä kanaa. Marjapensaat ja hedelmäpuut ovat hiljattain istutettuja.
(Phto: Aristarkos Sirviö)

Suomalaisia toimittajia vieraili Profeetta Elian muistolle pyhitetyssä skiittaluostarissa toukokuussa 2014. Tuolloin luostarissa tapasimme kaksi kissaa ja iäkkään, vähäpuheisen nunnan, joka avasi toimittajille kirkon ovet. Vasknarvan luostari on ympäröity neljä metriä korkeilla muureilla. Suuri luostarialue pienessä kylässä herättää ihmetystä ja kummastusta. Toisaalta voidaan ajatella koko luostarin rakentamisen olleen ihme, ja ehkä isä Vasilin elämäntyö on Jumalan suunnitelmaa tulevaa varten?

Aristarkos Sirviö