Perustelut Tampereen kirkkoherran toimen ehdokasasetteluun

Kuten Simeon ja Hanna aikaisemmin kertoi, metropoliitta Ambrosius on asettanut Tampereen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran toimeen ehdolle

1. vaalisijalle pastori Jonas Bergenstadin,

2. vaalisijalle pastori Jyrki Loiman ja

3. vaalisijalle pastori Aleksej Sjöbergin.

Metropoliitta Ambrosiuksen ehdokasasettelun alussa todetaan kaikilla hakijoilla olevan riittävän kielitaidon ja monikulttuurisen ymmärryksen, ja heillä on kirkkojärjestyksen § 132 mukainen kelpoisuus vakinaiseen papin toimeen.

1. vaalisijalla oleva pastori Jonas Bergenstad, 35, on suorittanut teologisan maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2005 ja saanut kelpoisuuden ortodoksisen papin vakinaiseen toimeen vuonna 2013. Hän on toiminut pappina evankelisluterilaisesssa kirkossa lähes kaksi vuotta. Hänet on vihitty papiksi ortodoksisessa kirkossa vuonna 2011. Päätoimisena pappina hän on toiminut keväästä 2012.

Bergenstad on toiminut 2,5 vuotta Helsingin hiippakunnan teologisena sihteerinä. Hiippakunnan piispan ohjauksessa hän on samalla perehtynyt syvällisesti kirkkomme opilliseen ja hengelliseen rakenteeseen. Hallinto- ja esimieskokemusta hänellä on toimestaan hiippakunnan teologisena sihteerinä, jolloin hän kantoi vastuun hiippakuntakanslian työskentelystä, ja erityisesti nykyisestä tehtävästään Lahden seurakunnan vs. kirkkoherrana. Lyhyehköstä papillisesta kokemuksesta huolimatta hän on ansiokkaasti sisäistänyt papin tehtävän liturgisen ja pastoraalisen luonteen, ja hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot. Hänellä on selkeä näkemys ortodoksisen kirkkoherran tehtäväkuvasta ja siihen kohdistuvista odotuksista.

Ottaen huomioon myös Bergenstadin kyvyn oma-aloitteiseen ja innovatiiviseen työskentelyyn, metropoliitta Ambrosius katsoo, että Bergenstadilla on parhaat edellytykset hoitaa menestyksellisesti tätä kirkkoherran tointa.

2. vaalisijalla oleva TT, pastori Jyrki Loima, 56, on suorittanut luokanopettajan tutkinnoin lisäksi teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 1995. Teologiuan tohtoriksi hän väitteli vuonna 2001. Papiksi hänet on vihitty vuonna 1996. Hän on toiminut luokanopettajana, opinto-ohjaajana sekä rehtorina yhteensä 33 vuotta. Loima on laulanut pitkään ortodoksisissa kuoroissa sekä toiminut eri yhteyksissä tilapäisissä papin työtehtävissä.

Loimalla on syvällinen akateeminen koulutus sekä monipuolista kokemusta opetustyöstä ja tutkimuksesta. Hänellä on laajaa julkaisutoimintaa. Hänen painopistealueinaan oin erityisesti kirkon historia sekä kirkon ja yhteiskunnan vuorovaikutus. Loima on ollut mukana kansainvälisessä tutkimustyössä, ja hän rohkenee tarttua uusiin haasteisiin. Pitkäaikainen rehtorin viran hoito on antanut tarpeellisia hallinnollisia taitoja esimiestehtävistä.

Loimalla on metropoliitan mukaan laajan hallinnollisen ja akateemisen kokemuksensa vuoksi kohtuulliset edellytykset kirkkoherran toimen hoitoon Tampereella, vaikka hänellä ei ole kokemusta esimiestehtävistä kirkossa.

3. vaalisijalla oleva pastori Aleksej Sjöberg, 39, on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 2007. Papiksi hänet on vihitty vuonna 1998. Hän on opiskellut 1,5 vuoitta Pietarin hengellisessä akatemiassa ja omaa hyvän venäjänkielen taidon.

Sjöberg on toiminut päätoimisessa seurakuntapapin tehtävässä 16 vuotta, sekä Helsingissä että Pohjanmaalla. Hänellä ei ole juurikaan kokemusta hallinnosta eikä esimiestehtävistä.

Metropoliitta katsoo, että Sjöbergillä on pitkän papillisen palveluksensa vuoksi edellytykset Tampereen kirkkoherran toimen hoitamiseen.

Muista, vaalisijoille asettamattomista hakijoista metropoliitta Ambrosius esittää perusteluinaan:

Pastori Heikki Honkamäki, 43, on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 2000. Papiksi hänet on vihitty 2001. Hän on suorittanut psykoterapeutin koulutuksen. Hän on toiminut kauan kirkolliskokouksen jäsenenä. Lukuvuoden 2011-2012 hän toimi seminaarin pappina Joensuussa.

Honkamäki on tehnyt 13 vuotta uskollisesti seurakuntapapin perustyötä Tampereella. Hän ei omaa kirkkoherran tehtävään tarvittavaa hallinnollista ja esimieskokemusta, ja hänellä on runsaasti kehitystarpeita erityisesti työyhteisötaitojen suhteen.

Näin Honkamäellä ei metropoliitan perusteluiden mukaan toistaiseksi ole Helsingin hiippakunnassa riittäviä valmiuksia isohkon seurakunnan kirkkoherran tehtävän menestykselliseen hoitamiseen vakinaisena toimenhaltijana.

Pastori Ville Kiiveri, 40, on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 2000. Papiksi hänet on vihitty vuonna 2005. Hän on toiminut seurakuntapapin toimessa kaksi vuotta. Lisäksi hän on toiminut papin ja opettajan määräaikaisissa tehtävissä sekä lisäksi rikos- ja riita-asioiden sovitteluvastaavana lähes neljä vuotta.

Kiiverillä ei juurikaan ole kokemusta hallinnollisista tehtävistä. Hänellä on kehitystarvetta työnjohtoon ja työyhteisötaitoihin liittyen.

Metropoliitta katsoo, ettei Kiiverillä tällä hetkellä ole tarvittavia valmiuksia kirkkoherran tehtävän vakinaiseen hoitamiseen.

 

 

 

 

 

One thought on “Perustelut Tampereen kirkkoherran toimen ehdokasasetteluun

Kommentointi on suljettu.