Rukouksen esimerkki, profeetta Elia

 Photo: Aristarkos Sirviö

Photo: Aristarkos Sirviö

 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Pyhä Apostoli Jaakob käyttää kirjeessään profeettojen elämää esikuvana vastoinkäymisten kestämisessä, kärsivällisyydessä, ja ennen kaikkea rukouksessa. Rukouksen esimerkki on myös profeetta Elia, jonka muistoa meidän kirkkomme viettää tänään. Apostoli kirjoittaa ja kuvailee rukouksen voimaa seuraavasti:

Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää.”

Rukous on sana, jota nykyisin monet halveksuvat. Monet ajattelevat että rukousta ei tarvita. Rukous on turhaa maailmassa, jossa rahalla pääset mihin vaan. Mutta pääseekö taivaaseen rahalla? Rukous on ihmisen luonnollisin arkipäivän asia. Johannes Siinailainen kirjoittaa, että rukous on ihmisen ja Jumalan välistä keskustelua. Hänen sanojaan täydentää pyhä Siluan Athosvuorelainen. Hänen mielestään ihminen, joka rakastaa Jumalaa, muistaa Hänet aina, ja Jumalan muistaminen synnyttää rukouksen. Häntä, jota rakastat, haluat ajatella ja haluat puhua hänestä ja olla hänen kanssaan. Näin tapahtuu meidän arkipäiväisessä elämässämme. Perheessä on lapsia. Lapset kasvavat aikuisiksi ja lähtevät maailmaan. Monesti lapset tai vanhemmat muistavat toisiaan. Heidän välinen rakkautensa sitoo heitä, ja he muistavat soittaa tai käydä toisensa luona katsomassa mitä heille kuuluu. Samalla tavalla tapahtuu ystäviemme kanssa.  Me rakastamme vanhempiamme, ystäviämme ja siksi me pidämme heihin yhteyttä. Emme ole velvollisia olemaan yhteydessä heidän kanssaan, vaan yhteyttä pidetään, koska se tuntuu hyvältä. Rakkaus johtaa meitä pitämään yhteyttä toistemme kanssa. Rakkaus johtaa myös ihmisen pitämään yhteyttä hänen Luojansa kanssa.

Rukous ei ole taikatemppu, jolla ihminen pääsee toteuttamaan oman tahtonsa. Rukous edellyttää luottamusta Jumalaan ja Jumalan tahdon omaksumista. Kirkko kehottaa meitä rukoilemaan jokaisessa jumalanpalveluksessa. Rauhan ektenian anomukset alkavat sanalla ”rukoilkaamme”. Anomusektenian anomukset alkavat sanalla ”anokaamme”. Hartauden ektenian anomukset alkavat sanalla ”vielä rukoilemme”. Tästä tulee ilmi, että tärkein rukouksen paikka on kirkko ja jumalanpalvelus. Kuitenkin ihminen voi rukoilla myös yksin. Yksinäisyydessä rukoileminen ei merkitse, että ihminen rukoilee yksin. Silloin kun kristitty rukoilee yksin, rukoilee hän kirkon jäsenenä. Yksin rukous laajentuu koko kirkon rukoukseksi. Kristitty kutsuu Jumalaa isäksi, koska hän kuuluu kirkon ruumiiseen samalla tavalla kuin muutkin. Tämä tuo selkeästi esille sen, että emme voi rukoilla kuulumatta kirkkoon. Rukous ei ole yksityisen elämän asia, koska se vaikuttaa kaikkeen ympäristössämme. Yhden ihmisen rukous kirkossa heijastuu kaikkiin.

Rukous on parasta toimintaa sielulle. Kun sielu riemuitse, kehokin riemuitsee. Rukous on tie Jumalan luokse. Rukoilemalla pyydämme nöyryyttä, kärsivällisyyttä ja kaikkia hyviä asioita.( Pyhittäjä Siluan Athovuorelainen, 2005. 269-274) Mitä on aurinko ihmisen silmille, sitä on rukous sielun silmille. Rukous on itsestään hyve mutta samanaikaisesti hyveiden äiti koska synnyttää hyveitä.

Profeetta ja Jumalan suurten tekojen edeltänäkijä, jalomaineinen Elia, sinä olet sanallasi sadepilvet kohottanut. Rukoile puolestamme ainoaa ihmisiä rakastavaa.

 

Isä Ioannis Lampropoulos

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra