Antiokian patriarkaatti vetoaa kristittyjen puolesta

Antiokian patriarkaatti

Antiokian patriarkaatti on antanut julkilausuman kristittyjen asemasta Syyrian, Gazan ja Irakin kriisien yhteydessä.
Patriarkaatti tähdentää, että Lähi-idän kristityt eivät halua lähteä pois kotiseuduiltaan eikä heitä ole aiheellista käsitellä etnisenä vähemmistönä ainakaan siten, että tällainen asema antaisi syyn siirtää heidät pois. Kristityt ovat eläneet seuduilla jo liki 2000 vuotta, josta muslimien kanssa on eletty rinnakkain useita vuosisatoja, ja he ovat yhteiskunnallisesti yhtä aktiivisia kuin muutkin.
Tilanteen korjaamiseksi ja kristittyjen aseman helpottamiseksi patriarkaatti kehottaa kitkemään terrorismin jo alkuunsa sekä katkaisemaan niin taloudellisen kuin ideologisen, logistisen ja sotilaallisen tuen ääriliikkeiltä ja uskonnollisen syrjinnän harjoittajilta.

(suom. Juhana Siren )
Alkuperäinen englanninkielinen tiedote linkkinä. (Napsauta tekstiä)