Mitro Revon toimituskielto päättyi

Mitro Repo
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Ortodoksisen kirkon piispainkokous on päätöksellään 18.7.2014 kumonnut pastori Mitro Revon toimituskiellon.

Näin ollen hänellä on täydet papilliset oikeudet ja velvollisuudet.

Mitro Repo asetettiin toimituskieltoon vuonna 2009 , kun hänet valittiin  Euroopan parlamentin jäseneksi.

Isä Mitroa ei valittu äsken käydyissä Euroopan parlamentin vaaleissa toiselle kaudelle. Ennen parlamenttikauttaan Repo oli Helsingin ortodoksisen seurakunnan kolmannen papin virassa, sijoituspaikkana Uspenskin katedraali Helsingissä.

Virka on nykyään Keski-Uudenmaan papin toimi (Järvenpää), jota ovat hoitaneet eri sijaiset.

Seurakunnan tiedottajan mukaan isä Mitron paluusta seurakunnan papin toimeen tehdään seurakunnassa päätös myöhemmin.

Seurakunnan tiedottaja tarkentaa : Päätöksen isä Mitron paluusta ei tee seurakunta, vaan hiippakunnan piispa, metropoliitta Ambrosius. Asia siis riippuu siitä, mihin saakka isä Mitron opintovapaa kestää.