Tiedottaminen, semantiikka ja manipulointi

Kun Simeon ja Hanna kolme kuukautta sitten ensimmäisessä pääkirjoituksessaan ja – jälkeenpäin ajatellen hiukan mahtipontisessa, joidenkin mielestä lähes provokatiivisessa tahi suorastaan aggressiivisessa – ohjelmanjulistuksessaan esitti teesit olemassaolonsa oikeutukselle, tuossa julistuksessa kulki ikään kuin kaksi punaista lankaa: tiedotuksen avoimuus ja rehellisyys sekä rakkaus ortodoksisuuteen niin kirkon opetuksena kuin elämäntapana.

 

Iankaikkisuuden kannalta kolme kuukautta ei ole edes hyttysen elinkaari. Mutta juuri tämän ajan viimeisellä hetkellä Simeon ja Hanna sai, jälleen ylisanoin asian ilmaistaksemme, oikeutuksen olemassaololleen Suomen Kuvalehden Mediaansekaantujan kolumnissa:

”Sellainen [puolueeton tai ainakin neutraaliuteen pyrkivä analyysi] löytyy ortodoksisesta verkkojulkaisusta nimeltä Simeon ja Hanna, ja sen on kirjoittanut eduskunnan suuren valiokunnan sihteerinä toimiva Peter Saramo. Kirjoituksen otsikkona on ”Mitä uskoa, kun kaikki valehtelevat? Ukrainan kriisi ja maailman ymmärtäminen”.

Mielestämme tämä on yksi todistus siitä, että pyrkimyksemme avoimeen ja rehelliseen tiedottamiseen on onnistunut. Tässä tapauksessa pääasiallinen ansio kuuluu Peter Saramolle, joka salli vaatimatonta alkutaivaltaan kulkevan verkkolehtemme julkaista tämän analyysinsä.

*                *                *

 Haluamme nyt tarkastella tiedotuksen kenttää laajemminkin.

Uutisen, kertoopa se sitten Ukrainan tai Gazan tilanteesta tai Korsossa tapahtuneesta kellarivarastojen systemaattisesta ryöstelystä, täytyy olla neutraali – ollakseen uutinen eikä mielipidekirjoitus. On surullista havaita jatkuvasti, kuinka suurimmat ja kauneimmat syyllistyvät siihen, että muokkaavat sana- ja modusvalinnoillaan kenties alun perin asiallisen tiedotteen pohjalta rakentamansa niin sanotun uutisen aavisteiseksi manipuloinniksi, joka synnyttää selitysharhan.

”Selitysharha on psykologinen ilmiö: hahmottaaksemme maailman, me herkästi lisäämme faktojen jatkoksi päättelyitä syy-yhteyksistä, joita emme tiedä, vaan päättelemme oman maailmankuvamme perusteella. ” (Peter Saramo, Mitä uskoa, kun kaikki valehtelevat?)

Jokainen lukija tarkastelee uutista aina oman kulttuuritaustansa, uskonnollisen, yhteiskunnallisen, ammatillisen ja poliittisen näkemyksensä kautta tiedostipa hän sen tai ei. Myös uutistoimittajalla on oma taustansa ja omat näkemyksensä. Uutistoimittajan ammattitaito mitataan kyvyssä kertoa tapahtumista ja tilanteista, niin että hänen omat arvonsa ja asenteensa eivät ilmene ohjailevana kielenä.

Kun toimittaja käyttää konditionaalia, ehtotapaa, lukijan mielessä hyvin helposti syntyy käsitys, että tieto ei välttämättä ole tosi. Konditionaali sinänsä vaatii selitystä: miksi, milloin, miten. Ilman selitystä jää epävarmuus. Kun toimittaja käyttää kuvailevia määreitä, uutinen on vaarassa muuttua toimittajan mielipidekirjoitukseksi.

*                *                *

Emme esitä tässä esimerkkejä, koska niitä voi kuulla ja lukea päivittäin uutislähetyksissä ja –katsauksissa. Emme nimittäin halua uskoa, että suurten medioiden toimittajat olisivat kielenkäytön suhteen niin ammattitaidottomia, että väärät ja korostavat valinnat olisivat sen enempää lipsahduksia kuin tietämättömyyttä suomen kielen rakenteesta tai semantiikasta sinänsä.

Käsitämme täysin, että missään lehdessä yksityinen toimittaja ei voi ilmaista omia mielipiteitään. Paikkansa pitää kaikessa tiedotuksessa, niin kirkollisessa kuin profaanissakin, se vanha toteamus, että sen lauluja laulat, jonka leipää syöt.

Suurten ja kauniiden on tuijotettava tiukasti mainostuloihin, jotka ovat suoraan verrannollisia lukija- ja katsojalukuihin. On tuotettava sisältöä sellaisessa muodossa, joka myy – on osattava oikeat otsikot. Voiton maksimointi, osakkeenomistajien tyytyväisyys on taattava – ajan hengessä on pysyttävä.

Hellyttävä lausahdus ”pieni on kaunista” juontuu aivan toisesta kulttuuri-ilmiöstä, mutta sen sisältämä ajatus pitää paikkansa myös median kovassa maailmassa.

 Hellevi Matihalti

Aristarkos Sirviö