Isä Leo Huurinainen: Puolustusvoimat arvostaa ja kunnioittaa ortodoksisen kirkon työtä

Rovasti Leo Huurinainen on toiminut 1.1.1980 alkaen Haminan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana. Vuodesta 1983 hän on hoitanut sotilaspapin tehtäviä ja vuodesta 1995 toiminut johtavana ortodoksisena sotilaspappina. Eläkkeelle hän jäi elokuun ensimmäisenä päivänä tänä vuonna. Isä Leo valittiin Helsingin hiippakunnasta kirkolliskokousedustajaksi vuonna 2013, jossa tehtävässä hän jatkaa kolmivuotiskauden loppuun asti. Keskustelussamme käydään läpi erityisesti ortodoksisen sotilaspapin työtä, joka on ollut merkityksellinen isä Leolle.

 (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Kirkollisen työn merkitys Puolustusvoimissa

”En ymmärrä miksi pieni äänekäs porukka saa yhteiskunnassa niin suhteettoman suuren vallan ja saa ohjailla enemmistöä. Suuri enemmistö suomalaisista on kristittyjä!” Hän on huolestuneena seurannut viime aikoina käytyä keskustelua muun muassa suvivirrestä ja uskonnon harjoittamisesta kouluissa ja muissa yhteiskunnan laitoksissa.

”On suuri uhka, että puolustuslaitoksessa loppuu kirkollinen työ. Puolustusvoimissa tehtävä kirkollinen työ on hyvin arvostettua. Arvostelu sitä kohtaa tulee täysin puolustusvoimien ulkopuolelta. Kun ulkopuoliset arvostelijat alkavat vetää rajaviivoja kirkollisen työn sisältöön, niin silloin mennään metsään. Erityisen hankalaksi tilanne käy ortodoksiselle vähemmistökirkolle. Meillä koko työ perustuu selkeästi kristinuskoon; julistukseen, sielunhoitoon ja kirkollisiin toimituksiin. Jos nämä kielletään, niin mitä sitten ortodoksinen kirkollinen työ enää voisi olla?” kysyy isä Leo huolestuneena.

Leo Huurinainen kertoo, että liki kaikki ortodoksiset varusmiehet osallistuvat ortodoksisen kirkon järjestämään kirkolliseen työhön.

”Varusmiehet ovat yhtenä miehenä olleet tyytyväisiä saamaansa kirkolliseen opetukseen. Erityisen innokkaita he ovat osallistumaan jumalanpalveluksiin ja sielunhoidollisiin keskusteluihin”.

Isä Leon läksiäisjuhlassa Kajaanin seurakunnan kirkkoherra arkkimandriitta Andreas Larikka onnitteli siä Leoa ortodoksisen sotilaspapiston puolesta.  (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Isä Leon läksiäisjuhlassa Kajaanin seurakunnan kirkkoherra arkkimandriitta Andreas Larikka onnitteli isä Leoa ortodoksisen sotilaspapiston puolesta.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Ortodoksi varusmiehenä

Isä Leo on nähnyt nuorissa varusmiehissä myönteistä ylpeyttä kuulumisesta vähemmistökirkkoon. Se on näkynyt ortodoksisten sotilaspappien arvostuksena.

”Sielunhoidollinen työ aivan keskeistä varusmiespalvelusta suorittaville nuorille miehille ja naisille. On suuria ja vaikeita asioita, joista on helpompi puhua tuntemattomalle, ikään kuin vieraalle ihmiselle – papille, jolla on ehdoton vaitiolovelvollisuus ja myös kyky keskusteluihin. Sotilaspappi on nuoren elämässä läsnä yleensä vain palvelusajan. Pappiin turvaudutaan jopa helpommin kuin omiin vanhempiin”, toteaa isä Leo.

”Vuodesta 1983 olen toiminut osa-aikaisena ortodoksisena sotilaspappina kirkkoherran työn ohella. Se on ollut antoisaa ja arvokasta aikaa. Olen todella tuntenut, että työtäni arvostetaan. Voinpa sanoa, että kirkkoherran työ on ollut välillä henkisesti hyvinkin raskasta, ja jaksamista on suuresti auttanut se, että olen saanut olla mukana Puolustusvoimien kirkollisessa työssä”, hän pohtii.

Kenttäpiispa Hannu Niskanen oli juhlapuhuja isä Leon läksiäisjuhlassa Kouvolassa. Kenttäpiispa kiitti isä Leo huumorintajusta ja veljellisestä yhteistyöstä Puolustusvoimien kirkollisen työn järjestämisessä. Kuvassa kenttäpiispa Niskanen ja isä Leo pääesikunnan edustalla keväällä 2003.  (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Kenttäpiispa Hannu Niskanen oli juhlapuhuja isä Leon läksiäisjuhlassa Kouvolassa. Kenttäpiispa kiitti isä Leoa huumorintajusta ja veljellisestä yhteistyöstä Puolustusvoimien kirkollisen työn järjestämisessä. Kuvassa kenttäpiispa Niskanen ja isä Leo pääesikunnan edustalla keväällä 2003.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

”Ja myös se, kuinka Puolustusvoimat arvostaa ja kunnioittaa ortodoksisen kirkon työtä ja panosta puolustuslaitoksessa. Siitä on osoituksena se, että sain viimeiset parikymmentä vuotta toimia Sotilaspappien liiton varapuheenjohtajana, vaikka olen sivutoiminen sotilaspappi! ”

Rovasti Leo Huurinainen toimi vuodesta 1995 toimi Puolustusvoimissa johtavana ortodoksisena sotilaspappina ja kuului kirkollisen työn johtoryhmään. Hänen vastuullaan ovat olleet muun muassa valtakunnalliset Puolustusvoimien ortodoksiset hengelliset päivät, ortodoksisten sotilaspappien neuvottelupäivät sekä kaikkien ortodoksisten varusmiesten kirkollisen alan koulutus ja ortodoksisten sotilaspappien ohjaus.

Aseellinen palvelus vai siviilipalvelus?

Leo Huurinainen on tehnyt merkittävää maanpuolustustyötä sekä ortodoksisen kirkon että kirkon ja puolustusvoimien eri sidosryhmien keskuudessa. Näistä ansioista tasavallan presidentti myönsi hänelle 2011 Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin.

Ortodoksisessa kirkossa käydään ajoittain keskustelua aseellisesta palveluksesta ja siviilipalveluksesta. Joissakin julkaisuissa jopa esitetään kirkon suosittelevan siviilipalvelusta nuorille.

”Tämä käsitys on täysin väärä! Se on täydellinen harhakäsitys, jota muutamat papitkin ovat esillä pitäneet. Kansainvälisesti ajatellen näkee selvästi, etteivät muutkaan ortodoksiset kirkon esitä tällaisia ajatuksia. Olemme Suomen kansalaisia ja perustuslain mukaan jokainen suomalainen on velvollinen osallistumaan maan puolustamiseen. Suurimmalle osalle nuorista miehistä varusmiespalveluksen suorittaminen on luontevin muoto.”

Isä Leo toivoo, että pappisuralle hakeutuvat nuoret suorittaisivat varusmiespalveluksen.

”On ollut aikoja, jolloin on ollut suoranainen pula ortodoksista sotilaspapeista, koska kaikki suorittivat siviilipalveluksen. Sekä ortodoksisen että evankelis-luterilaisen kirkon kanta on, että vaikka emme hyväksy tappamista on se joissakin tapauksissa välttämätöntä. Joissakin tilanteissa vaihtoehdoista on valittava pienempi paha. Ja aseellisen hyökkäyksen torjuminen on tällainen tilanne. Kristus käski meitä vastustamaan pahaa – pahalle ei saa antaa valtaa! Kristus ei myöskään koskaan kieltänyt sotilaan ammattia. ”

Seurakuntapapin työssä isä Leon mukaan on etua siitä, että pappi tietää ja tuntee seurakunnan miesten ajatus- ja kokemusmaailman. Siihen hänen mukaansa kuuluu armeija-aika.

”Pappien tulee olla siellä missä ovat seurakuntalaiset. Siksi sotilaspapistoa tarvitaan. Ei siinä työssä olla mitään militaristeja. Eikä vankilatyössä papit suinkaan ole kriminaaleja”, nauraa isä Leo.

Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen johdolla toimitettiin juhlaliturgia isä Leon eläkkeelle siirtymisen johdosta Haminassa 27.7.2014. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen johdolla toimitettiin juhlaliturgia isä Leon eläkkeelle siirtymisen johdosta Haminassa 27.7.2014.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

”Virka oikein – työnantaja väärin!”

Rovasti Leo Huurinainen on toiminut 1.1.1980 alkaen Haminan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana. Eläkkeelle hän jäi elokuun ensimmäisenä päivänä tänä vuonna. Haminaan hän tuli 1978 nuorisopapiksi. Sitä ennen hän ehti olla seurakuntalehtorina Tampereen seurakunnassa. Hänellä on takanaan pitkä, ja väliin raskaalta tuntunut työura kirkon palveluksessa.

”Kyllä välillä on tuntunut, että on tämä varsinainen koiran virka!”, nauraa isä Leo. Monet seurakuntalaiset kertovat, että isä Leolla on huumorin lahja ja joskus hankalat tilanteetkin hän on selvittänyt hurtilla huumorilla. ”Huumoria pitää ihmisen elämässä aina olla. Että jaksaa, niin pitää osata nauraa – myös itselleen”, isä Leo painottaa.

”Olen kasvanut rakastamaan kirkkoa, ja toivon että uusia nuoria miehiä lähtisi kohti pappisuraa. Mutta voin sanoa, ettei helpolla pääse. Toki papin työssä on runsaasti hyviäkin puolia. Mutta ei ulkonaisen kunnian tai arvonannon vuoksi. Ei siinä sellaista glamouria ole! Kun yhteiskunnassa oli juppikausi pahimmillaan, niin kyllä siinä oli olemista. Sitä kuuli sanottavan, että sinäkin perkeleen pappi. Piti vaan oikoa, että virka oikein – työnantaja väärin!

 

Aristarkos Sirviö