Tamperelaiset toivovat lisäehdokasta

Lähes 300 Tampereen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä on jättänyt hiippakunnan piispalle metropoliitta Ambrosiukselle esityksen lisäehdokkaasta kirkkoherranvaaliin.

Neljänneksi ehdokkaaksi seurakuntalaiset esittävät tällä hetkellä seurakunnan toisen papin tointa hoitavaa pastori Heikki Honkamäkeä.

Metropoliitta Ambrosius kommentoi asiaa Simeonille ja Hannalle:

”Olen vastaanottanut eräiden seurakuntalaisten esityksen isä Heikin ehdolle asettamisesta neljännelle vaalisijalle KL ( Laki ortodoksisesta kirkosta ) 62 § 3 momentin mukaisesti. Pohdin asiaa rauhassa ja vakavalla mielellä.”

Metropoliitta muistutti, että aikaa vaaliin on puolitoista kuukautta.

Laissa ortodoksisesta kirkosta säädetään, että piispalla on oikeus hyväksyä tai hylätä lisäehdokas. Kirkkojärjestyksen mukaan piispan päätös lisäehdokkaan hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava vaalilautakunnalle vähintään kaksi päivää ennen vaalia.

Vaali toimitetaan sunnuntaina 5.10.2014.
Vaalin tulos julkaistaan Tampereen kirkossa ääntenlaskun jälkeen 5.10. noin kello 20.30.