Metropoliitta Ambrosius hylkäsi lisäehdokkaan Tampereen kirkkoherran vaaliin

Lähes 300 Tampereen ortodoksisen seurakunnan äänioikeutettua jäsentä jätti hiippakunnan piispalle metropoliitta Ambrosiukselle esityksen lisäehdokkaasta kirkkoherranvaaliin.

Neljänneksi ehdokkaaksi seurakuntalaiset esittivät tällä hetkellä seurakunnan toisen papin tointa hoitavaa pastori Heikki Honkamäkeä.

Metropoliitta Ambrosius hylkäsi esityksen.

Näin ollen Tampereen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran vaalissa ehdolla ovat:

  1. vaalisijalla pastori Jonas Bergenstad
  2. vaalisijalla pastori Jyrki Loima 
  3. vaalisijalla pastori Aleksej Sjöberg

Laissa ortodoksisesta kirkosta säädetään, että piispalla on oikeus hyväksyä tai hylätä lisäehdokas. Kirkkojärjestyksen mukaan piispan päätös lisäehdokkaan hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava vaalilautakunnalle vähintään kaksi päivää ennen vaalia.

Kirkkoherran vaali toimitetaan sunnuntaina 5.10.2014.
Vaalin tulos julkaistaan Tampereen Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän Nikolaoksen kirkossa ääntenlaskun jälkeen 5.10. noin kello 20.30.