Tamperelaiset kirkkoherran vaaliin ristiriitaisin tuntein

Tampereen ortodoksinen kirkko on pyhitetty Pyhille Aleksanteri Nevskille ja Nikolaokselle. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )
Tampereen ortodoksinen kirkko on pyhitetty Pyhille Aleksanteri Nevskille ja Nikolaokselle.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )

Tampereen ortodoksinen seurakunta on Helsingin hiippakunnan toiseksi suurin seurakunta, ja sen kirkkoherran vaali on siten luonnollisesti kiinnostava asia.

Niinpä Simeon ja Hannakin näki aiheelliseksi uutisoida hakijoiden nimet heti, kun asia oli julkinen, ja sama koski ehdokasasettelua. Sen jälkeen useat henkilöt ottivat yhteyttä vastaaviin toimittajiin, ja koska metropoliitta Ambrosius esitti perustelut ehdokasasettelulle, Simeon ja Hanna julkaisi myös tämän julkisen asiakirjan.

Koska tapahtumien edetessä toimittajiin on edelleen otettu yhteyttä, olemme koonneet faktat tapahtuneesta ja julkaisemme ne.

Tapahtumien kulku

Tampereen seurakunnan kirkkoherran toimi julistettiin avoimeksi, kun toimen haltija isä Markku Toivanen jää eläkkeelle 1.2.2015. Kirkkoherran tointa haki viisi henkilöä: Jonas Bergenstad, Heikki Honkamäki, Ville Kiiveri, Jyrki Loima ja Aleksej Sjöberg. (Simeon ja Hanna 15.6.2014)

Helsingin hiippakunnan piispa metropoliitta Ambrosius asettaa kirkkoherran vaaliin ehdokkaat: ensimmäiselle sijalle Jonas Bergenstadin, toiselle sijalle Jyrki Loiman ja kolmannelle sijalle Aleksej Sjöbergin. (Simeon ja Hanna 30.6.2014)

Tampereen seurankunnassa herättää suurta hämmennystä se, ettei seurakunnan pitkäaikainen toinen pappi Heikki Honkamäki ole lainkaan ehdokkaiden joukossa. (Simeon ja Hanna 30.6.2014)

Metropoliitta Ambrosius julkaisee perustelut kirkkoherran toimen ehdokasasetteluun. (Simeon ja Hanna 8.7.2014)

Tampereen seurakunnassa pohditaan ajatusta tehdä esitys hiippakunnan piispalle lisäehdokkaasta neljännelle vaalisijalle. Ajatuksen takana on runsaasti aktiiviseurakuntalaisia, ja esityksen allekirjoittajia kertyy lähes 300, joten esitys päätetään toimittaa metropoliitta Ambrosiukselle Heikki Honkamäen annettua suostumuksensa. 14.8.2014 allekirjoittajien valitsemat Leonid Bashmakov, Timo Ruottinen ja Vivi Ruottinen käyvät jättämässä esityksen metropoliitalle.

Neljännelle vaalisijalle esitetään siis tointa hakenutta Heikki Honkamäkeä.

21.8.2014 ilmestynyt Ortodoksiviesti julkaisee kolmen ehdokkaan haastattelut: Jonas Bergenstadin, Jyrki Loiman ja Aleksej Sjöbergin. Muista hakijoista lehti ei uutisoi.

Metropoliitta Ambrosius hylkää tehdyn esityksen lisäehdokkaasta, koska ”Esityksessä ei lisäehdokkaan asettamisesta, eikä myöskään keskustelussa esityksen jättäneiden henkilöiden kanssa ilmennyt uusia asiahaaroja, jotka olisivat vaikuttaneet ehdokasasetteluun.”

Käynti metropoliitan luona

Simeon ja Hanna haastatteli puhelimitse kahta henkilöä, jotka olivat jättämässä esityksen lisäehdokkaasta metropoliitta Ambrosiukselle.

Toinen haastatelluista, Leonid Bashmakov, kertoo, että metropoliitta Ambrosius otti delegaation ystävällisesti vastaan.

”Hän puhui hyvin diplomaattisesti ja taitavasti, Leonid Bashmakov muistaa. ”Hän toivoi uutta tietoa, mutta sillä hetkellähän meillä oli vain lähes 300 aktiivisen seurakuntalaisen pyyntö. Hän mainitsi, että on haastatellut seurakunnan työntekijät ja saanut heidän mielipiteensä, ja hän antoi meidän ymmärtää olevansa tarkkaan perillä ehdokkaitten plussista ja miinuksista.”

Leonid Bashmakov sanoo, että metropoliitta ei luvannut mitään, mihin suuntaan asiat kehittyisivät.

”Mutta sellainen mielikuva meille jäi – hän antoi ikään kuin ymmärtää, että hänen ratkaisunsa lisäehdokkaan suhteen tapahtuisi koepalvelusten jälkeen.”

Ja puhelinkeskustelumme lopuksi Bashmakov miettii vielä:

”Sellainen tunteenomainen ajatus tässä nyt on mielessä, että piispa oli tehnyt päätöksensä jo ennen vaalisijoille asettamista…”

Myös haastattelemamme Timo Ruottinen sanoo, että vastaanotto piispan puolelta oli ystävällinen.

”Hän korosti, että jos esitetään hyviä perusteluita, hän harkitsee asiaa uudelleen ja voi muuttaa päätöksensä. Koska hän tosiaan sanoi, että katsottaisiin ensin koepalvelukset, ymmärsimme niin, että käyntimme oli keskustelunavaus ja meillä on mahdollisuus antaa hänelle lisäselvityksiä.”

”Lisäksi metropoliitta kylläkin sanoi meille toivovansa systeemin muuttamista niin, ettei yleistä vaalia lainkaan tarvittaisi, vaan piispa voisi tämmöisen valinnan tehdä yksin. Tuntuu, että seurakuntalaiset ovat nyt siis piispalle tarpeeton riippakivi.”

”Metropoliitta myös kertoi kuulleensa kaikkia seurakunnan työntekijöitä”, Ruottinen jatkaa, ”joskin sitten korjasi, että lähes kaikkia, ja että nämä keskustelut ovat vaikuttaneet hänen käsitykseensä työyhteisökysymyksestä. Myöhemmin hän erikseen vahvisti vielä, että työntekijät olisivat oma-aloitteisesti pyytämättä lähestyneet häntä.”

”Koska käsitimme, että aikaa on riittävästi,  kukaan ei heti kiiruhtanut esittämään piispalle huolellisesti pohdittuja perusteluja ja esimerkiksi kumoamaan tarkoitushakuisen väritettynä esille tuotuja työyhteisökysymyksiä,” Ruottinen jatkaa. ”Piispan nopea päätös tuli meille täydellisenä yllätyksenä, koska ensimmäistäkään koepalvelusta ei ollut toimitettu.”

Timo Ruottinen kertoo ottaneensa puhelimitse yhteyttä metropoliitta Ambrosiukseen päätöksen jälkeen.

”Kerroin hänelle kysyneeni useilta seurakunnan työntekijöiltä keskustelusta tässä asiassa piispan kanssa, ja minulle neljä viidestä vastasi, ettei ole ollut yhteydessä piispaan eikä piispa heihin, yksi ei vastannut ko. kysymykseen, mutta antoi myönteisen lausunnon isä Heikistä. Piispan kommentti oli, että jos haluavat noin vastata, se on heidän asiansa.”

Tunnelma ennen vaalia

Simeon ja Hanna soitti usealle Tampereen seurakunnan työntekijälle. Tavoitetut eivät halunneet kommentoida asiaa ja ne, joille Simeon ja Hanna jätti soittopyynnön, eivät siihen vastanneet yhtä tekstiviestinä tullutta kommentoinnista kieltäytymistä lukuunottamatta.

Simeonin ja Hannan saamien tietojen mukaan tunnelma Tampereen seurakunnassa on edelleen hämmentynyt ja ristiriitainen. ”Rauhaa maahan” toivotaan, vaikka kriittisiä ja kirpeitäkin ajatuksia esitetään. Arvostelua on tullut myös sen johdosta, että koepalvelusten jälkeen järjestettävillä kirkkokahveilla ehdokkaille esitettävät kysymykset on toimitettava ennakkoon. Tälle on toki tullut myös ymmärtämystä, ja on arveltu tämän johtuvan siitä, että epäasiallisiakin kysymyksiä olisi ehkä haluttu esittää.

Arkkipiispa Leon mielipide

Simeon ja Hanna sai kuulla myös, että Tampereen tapahtumista olisi oltu yhteydessä arkkipiispa Leoon.

Simeon ja Hanna tiedusteli arkkipiispalta asiaa.

Arkkipiispa ilmoitti, että ei ota ehdokasasettelua ja muita tapahtumia kohtaan mitään kantaa.

”Enkä voikaan, hän sanoi, ”se on toisen hiippakunnan asia. Mutta mielipide tilanteesta minulla voi olla, ja onkin”, hän jatkoi.

”Tilanne on vähintäänkin yllättävä”, arkkipiispa sanoi painokkaasti.

Mutta, kuten myös Simeon ja Hanna on jo aikaisemmin korostanut, Laki ortodoksisesta kirkosta määrittelee selkeästi, että ehdokasasettelun tekee ja mahdollisen lisäehdokkaan hyväksyy asianomaisen hiippakunnan piispa.

Vaali toimitetaan sunnuntaina 5.10. ja tulos julkistetaan ääntenlaskun jälkeen samana päivänä klo 20.30 Tampereen ortodoksisessa kirkossa.