Simeon ja Hanna ulkopuolelle leirin

enkeli

Niin Vantaanjoessa kuin Kallvikissa mereen laskevassa purosessa on ennättänyt virrata vettä runsaasti sen jälkeen kun kirkollishallitus Kulttuurikeskus Sofiassa ennen kirkolliskokouksen johdantoseminaarin alkamista kokoontui ratkaisemaan uusimpia sen päätös- ja ratkaisuvaltaan kuuluvia asioita.

Simeon ja Hanna-ortodoksinen verkkolehti anoi kirkollishallitukselta vaatimatonta 3000 euron avustusta esittäen mm. seuraavat perustelut:

”Simeon ja Hanna on perustettu, jotta viestintä ortodoksisessa kentässä saman julkaisun puitteissa voidaan ulottaa tasa-arvoisesti tiheään asutulta pääkaupunkiseudulta aina pohjoisen haja-asutusalueille, josta sisäinen muuttoliikenne vähentää ortodoksien määrää jatkuvasti. Sähköinen viestintä on tällöin merkittävin mahdollisuus.

”Simeon ja Hanna etsii ratkaisuja, joiden tarkoituksena on vahvistaa ortodoksista identiteettiä välittämällä eri seurakuntien jäsenten ajatuksia ja näkemyksiä sekä artikkeleita ja kuvareportaaseja ortodoksisesta kirkosta tapahtumineen ja käytäntöineen. Simeon ja Hanna käsittelee sekä haastatteluin että kuvauksin ja kritiikein ortodoksista kulttuuria ja yhteiskunnallisia asioita laaja-alaisesti.

”Simeon ja Hanna pitää tärkeänä kirkon arvojen ja asenteiden pysyvyyttä muuttuvassa maailmassa ja haluaa välittää ortodoksisen ajattelun pohjalta näkemystä, joka luovalla uskollisuudella soveltaa traditionmukaista opetusta.

”Simeon ja Hanna seuraa toiminnassaan kirkon strategian linjoja.”

 

                      *                    *                    *                                                                                    

Kirkollishallituksen yksiselitteisen epäävä päätöslauselma kuului näin:

”Hellevi Matihaltin ja Aristarkos Sirviön avustushakemus

Kirkollishallitus ei myöntänyt avustusta Simeon ja Hanna -verkkolehden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Vuoden 2014 talousarviossa ei ole varausta ulkoisten viestintäprojektien rahoittamiseen.”

Sanojen käyttö osoittaa, että päätös oli laadittu tarkkaan ja harkitusti. Siitäpä tulikin aivan spontaanisti mieleen eräs takavuosien paljon puhuttanut teos, Heikki Palmun Ulkopuolella leirin. Toinen mielenkiintoinen seikka tässä lyhyessä hylkäysuutisessa oli otsikko. Korjaamme vielä kerran asian: avustusta anoi Simeon ja Hanna-ortodoksinen verkkolehti; kaiken oppimamme mukaan anomus on kuitenkin allekirjoitettava, ja anojan – verkkolehden – virallisen nimen alla olivat vastaavien toimittajien allekirjoitukset.

Otsikon mukaan silti Hellevi Matihalti ja Aristarkos Sirviö ovat hakeneet avustusta.

Suomen kielen mukaan ilmaisuissa on selkeä ero.

Liioin sen opetuksen mukaan, minkä me olemme saaneet äidinkielessämme, ja jonka muuntumiseen ja uudissanojen sisältöön olemme tarkoin kokoaikaisesti perehtyneet, säännöllisesti ilmestyvä verkkolehti ja viestintäprojekti tarkoittavat täysin eri asioita.

 

*                    *                    *

Implisiittinen päätelmämme on, että Simeon ja Hanna on jäävätty kirkon avustusten piiristä myös tulevaisuudessa. Emme sinänsä ole huolestuneita Simeonin ja Hannan kohtalosta, koska kirkossamme on huomattava määrä jäseniä, jotka ovat tervehtineet ilolla avointa foorumia ortodoksisen kirkon piirissä. Kaikesta huolimatta me tekijät olemme ortodoksisen kirkon uskollisia jäseniä, emmekä koe kuuluvamme ulkopuolelle leirin.

Ellei se tarkoita sitä, että on olemassa päättävä sisäpiiri, joka ei hyväksy avoimuutta ja riippumattomuutta.

 

                      *                    *                    *

 

Sillä me panemme toivomme liturgian toiseen antifoniin:

”Autuas on se, jonka apuna on Jaakobin Jumala,

se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalaansa.

Herra on Kuningas iankaikkisesti,

sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen.”

Ja koska emme liioin usko sattumaan, meistä tuntui aavistuksen verran huvittavalta, että samana päivänä, jolloin kirkollishallitus Simeonin ja Hannan heitti ulkopuolelle leirin, verkkolehti julkaisi eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman hyvin kantaaottavan haastattelun. Myöhemmin sitä siteerasi Kotimaa24 samoin kuin Kirkonkellari – nämä luterilaiset verkkolehdet.

Ja parin päivän kuluttua merkittävä avustajamme Peter Saramo oli haastateltavana radiossa Simeoniin ja Hannaan kirjoittamiensa loistavien Ukraina –analyysien johdosta.

Emme todellakaan koe olevamme tyhjän päällä. Jumala hulluistaan huolen pitää!

 

Hellevi Matihalti

Aristarkos  Sirviö