IL Y A 3 : Essentialistit, niiden kanssa ei voi puhua, sellaiseksi voi vain tulla

Raamattuornamentti

Edellisessä kirjoituksessani kritisoin fundamentalistista ja kirjaimellista raamatuntulkintaa. Aiheellinen jatkokysymys on, millaista “oikea” ortodoksinen raamatuntulkinta sitten mielestäni on. Vaikka kysymys on hyvä, siihen vastaaminen on vaikeaa, koska mitään yhtä, oikeaa tulkintaperinnettä ei ole. Jo varhaisina vuosisatoina Raamattua luettiin hyvin eri tavoin, toiset tulkitsijat pitivät sen tekstejä hyvin vertauskuvallisina, toiset puolestaan korostivat jokaisen kirjaimen merkitystä. Ja ääripäiden väliin mahtui monia eri tulkintavivahteita.

Tilanne jatkuu samanlaisena edelleen, mutta en aio enempää pitkästyttää lukijaa ortodoksisen raamatuntulkinnan eri vivahteiden käsittelyllä (lukija, ällös huoli, sekin aika vielä koittaa).

Tällä kertaa puhun vain yhdestä tulkintalinjasta, jota nimitän essentialismiksi.

Essentialismilla tarkoitan sellaista näkemystä, että on tärkeämpää tuntea jokin asia olemuksellisesti, siihen osallistuen, kuin älyllisesti, sitä ulkopuolelta analysoiden. Monet kellot saattavat soida lukijan päässä, perustuuhan ortodoksinen uskonelämä juuri pyrkimykseen tulla osalliseksi Kristuksen ruumiista, konkreettisesti ehtoollisessa ja hieman abstraktimmin osana kirkkoa, joka on myös Kristuksen ruumis.

Essentialismi käsittää olemuksellisen osallistumisen kuitenkin laajemmin kuin uskonnon käytännöllisenä harjoittamisena ja osallisuutena kirkon mysteerioihin. Essentialistien käyttämänä olemuksellisuus laajentuu myös tiedon ja totuuden piiriin.

Hannu Pöyhönen, joka nykyään ehkä tunnetaan Athos-vuoren perinnettä ansiokkaasti esiintuovana, on kirjoittanut kirjoituksen ortodoksisen raamatunselityksen periaatteista, jossa kiteytyy essentialistinen näkemys tiedosta [1] raamatuntulkinnan yhteydessä. Seuraavassa kaksi lainausta, joissa Pöyhösen näkemys mielestäni kiteytyy hyvin:

“Ortodoksisen eksegetiikan tiedollinen tavoite ei voi olla mikään vähempi kuin tuntea se todellisuus, josta Raamattu todistaa, sillä Kristus, Raamatun keskus, ei ole teksti, vaan elävä persoona, Sana.”

“[…] tosiasia, että Raamatun sanoma on hengellinen, edellyttää autenttiseen raamatunselitykseen pääsemiseksi hengellistä ulottuvuutta myös tutkijassa itsessään. Siksi Ortodoksisen kirkon vuosisataisen kokemuksen perusteella ylivoimainen eksegeettinen metodi, metodi par exellence [sic], on hengellisen elämän ‘kolmiosainen tie’: puhdistuminen (kr. ‘katharsis’), valistuminen (kr. ‘fotismos’) ja Jumalaan yhdistyminen (kr. ‘enosis’).“

En ole kiistämässä sitä, että Raamatun sanomaa mietiskelemällä ortodoksisen perinteen piirissä lukija voi yhdistyä Jumalaan ja ymmärtää Raamatun todellisuuden. Jos tekisin niin, kiistäisin sen, että Raamattu on Totuus. Ja juuri tässä, rakas lukija, piilee essentialismin ongelma.

Koska Totuus on olemuksellinen, siitä voi vain osallistua, mutta sitä ei voi analysoida tai käsitellä. Se on hyväksyttävä tai hylättävä kokonaisuudessaan, pienintäkään osaa muuttamatta. Luulen, että juuri tämän vuoksi essentialistista totuusnäkemystä kannattavat ihmiset vaikuttavat kannoissaan niin ehdottomilta tai joskus jopa fanaattisilta.

Mielestäni essentialistit syyllistyvät virheeseen, joka saa miltei kaikki muutkin hyvät asiat muuttumaan irvikuvikseen – kohtuuttomuuteen. Essentialistinen totuusnäkemys on tiettyyn rajaan juuri sitä, mikä ortodoksisen kirkon opetuksessa on keskeistä: uskonnonharjoittaminen ei ole vain ulkoista toimintaa, vaan osallisuutta mysteeristä. Mutta on optimistista soveltaa essentialistista periaatetta kaikkeen. Jos ei muuten, niin teologian harjoittaminen rajautuisi muutaman korkeasti pyhittyneen yksilön huviksi.

Itse näen, että tietoon ja totuuteen on monta tietä, joista älyllinen pohdinta, analyysi, ja kriittisyys on yksi. Mutta jos kohtaa ihmisen, joka näkee teologian vain essentialistisena toimintana, on ehkä viisainta vaieta, ja yrittää kilpailla vain nöyryydessä ja hyvien tekojen tekemisessä – se on essentialismin ainoa oikea kieli.

Ilja Sidoroff

 

[1] http://www.kosmas.fi/PDF-files-veljeston%20paasivu/Microsoft%20Word%20-%20Rajauksia.pdf