Kirkolle oikeus rahankeräyksiin diakoniatyön hyväksi

Seurakunnissa diakoniatyön asiakasmäärät kasvavat mutta toimintaan tarvittavat varat eivät lisäänny. Kirkon järjestämillä keräyksillä voidaan nyt tukea taloudellisesti diakoniatyötä. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )
Seurakunnissa diakoniatyön asiakasmäärät kasvavat, mutta toimintaan tarvittavat varat eivät lisäänny. Kirkon järjestämillä keräyksillä voidaan nyt tukea taloudellisesti diakoniatyötä. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )

Pääministeri Alexander Stubbin (kok.) hallitusohjelmaan on kirjattu rahankeräyslain uudistaminen. Eduskunnan hyväksymä lain osauudistus astui voimaan tämän kuun alussa. Uuden lain mukaan Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko saavat oikeuden järjestää rahankeräyksiä diakoniatyön hyväksi.

Entisessä laissa oli nimenomainen kielto, joka koski kirkkojen rahankeräämistä. Kiellon perusteena oli kirkkojen veronkeräysoikeus. Diakoniatyö katsottiin vanhassa laissa kuuluvan seurakuntien perustoimintaan. Lainmuutoksen taustalla on seurakuntien diakoniatyön kasvavat asiakasmäärät ja voimakkaasti lisääntynyt avuntarve.

Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala oli mukana lainvalmistelutyössä kirkon edustajana. Hän pitää lakimuutosta tervetulleena uudistuksena. Rantalan mukaan seurakuntien budjeteissa leijonanosan vie hallinto- ja palkkakulut. Diakoniatyön käytössä olevat varat eivät ole vastanneet lisääntynyttä avuntarvetta.

”Ortodoksisen kirkon kannalta laki antaa hiippakunnille mahdollisuuden järjestää rahankeräyksiä diakoniatyön hyväksi. Kohde tulee kuitenkin olla yksilöity ja perusteltu. Uuden lain suomista mahdollisuuksista tiedetään seurakunnissa vielä valitettavan vähän”, toteaa Rantala. Hän kertoo, että tulevissa koulutustilaisuuksissa ja erilaisissa neuvottelutilaisuuksissa asiaa selvitetään seurakuntien edustajille.

Rantala kertaa marssijärjestyksen: ”Hiippakunta siis hakee luvan ja vastaa juridisesti keräyksestä. Koska hiippakuntakanslioissa ei ole voimavaroja itse keräyksen organisoimiseen, niin käytännön työ on seurakunnan ja seurakuntien harteilla.”

Hän kannustaa seurakuntia olemaan yhteydessä omaan hiippakuntaansa ja ideoimaan keräyksiä.

Rahankeräyslain uudistaminen jatkuu. Julkisuudessa sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) on korostanut, että hallitus haluaa yksinkertaistaa keräyksien järjestämistä ja lopettaa hankalan ja monimutkaisen lupamenettelyn. Tulevaisuudessa ilmoitus keräyksen aloittamiseksi riittäisi. Ilmoitukset koottaisiin rekisteriin, jota ylläpitäisivät aluehallintoviranomaiset. Uudistuksen jälkeenkin keräyksen tuotto tulee käyttää yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Aristarkos Sirviö