Sukupuolineutraali avioliitto: Aidosti vapaamielinen kunnioittaa toisen vakaumusta

Voinen laskea itseni useammassa polvessa vapaamieliseen sukuun. Ainakin päätellen siitä, että isoäitini, tunnetun näyttelijättären Elli Tompurin, kuollessa helmikuussa 1962 sekä SKDL:n Kansan Uutisissa että Kokoomuksen Uudessa Suomessa hänestä oli puolen sivun muistokirjoitukset. Isoisosetäni esitti Suomalaisessa teatterissa suomentamiaan Ibsenin, Strindbergin ja Wilden näytelmiä, joita tietenkin paheksuttiin.

Siitä huolimatta, tai oikeastaan juuri sen takia, minua opetettiin, ja vähitellen olen jopa oppinutkin kunnioittamaan toisen ihmisen uskonnollista vakaumusta.  Olen myös perehtynyt nuoresta pitäen yhteiskunnallisiin ja arvokysymyksiin monelta kantilta, mm. normien logiikan eli deonttisen logiikan alkeiden, aivan alkeellisten alkeiden, opiskelun kautta.

Monille, ei välttämättä erityisen monille, avioliitto on ja voi olla vain miehen ja naisen välinen suhde. Sen vuoksi en pidä ehdotusta ns. sukupuolineutraalista avioliitosta onnistuneena.  Täytyy myös myöntää, että itsekin pidän ajatusta itselleni vieraana, lähinnä absurdina. Käsitettä ei löytynyt merkittävimmän antropologimme Edward Westermarckin Avioliiton lyhyestä historiasta.

Eduskunnassa on esillä kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista, jolla tässä tapauksessa tarkoitetaan  myös samaa sukupuolta oleville pareille mahdollisuutta tulla vihityksi avioliittoon.   Aviopuolisoiden kannalta ainakin muodollisesti tasa-arvoinen avioliitto Suomessa on ollut vuodesta 1929. Samaa sukupuolta olevat ovat maassamme voineet vuodesta 2002 solmia avioliiton, jota tosin ei kutsuta avioliitoksi vaan paperinmakuisella nimellä rekisteröity parisuhde.

Tämä oli hyvä kompromissi. Lakia säädettäessä minusta hyvin selvästi tuotiin esiin, että ainakaan tämän sukupolven aikana ei vaadittaisi samansukupuolisten avioliittoa. Avioliitosta rekisteröity parisuhde eroaa kolmessa seikassa, joista vain yhdellä on käytännöllistä merkitystä:

 

  1. Rekisteröityyn parisuhteeseen ei vihitä. Tosin Saksassa siviiliavioliittokin vain rekisteröidään. Puolisot voivat halutessaan vihityttää itsensä kirkossa, mutta kirkollisella vihkimisellä ei ole oikeudellista merkitystä
  2. Halutessaan yhteisen nimen pari joutuu hakemaan nimenmuutosta. Tämä ei ole suuri vaiva; moni tuttuni on leskeydyttään tai erottuaan ottanut takaisin tyttönimensä. Nimenmuutos voisi tässäkin tapauksessa olla maksuton.
  3. Samaa sukupuolta olevilla pareilla ei ole oikeutta yhteiseen ulkopuoliseen adoptioon. – Tämä on epäkohta, joka voidaan korjata ilman avioliittolain muuttamista. Nykyisen adoptiolain mukaan tosin rekisteröidyssä parisuhteessa elävä voi adoptoida lapsen toisen osapuolen suostumukselle.

Kun on nähnyt, millaiset parit hankkivat itselleen lapsia, niin en tosiaan usko tulevan sen suurempia ongelmia lasten kasvun kannalta. Parillahan voi olla muita avuja: laaja ystävä- ja sukulaispiiri, tunnollisuus, riittävät tulot jne. Seula on tiheä.

Meillä kaikillahan on tuttavapiirissämme sellaiset nestepitoista elämäntapaa viettävät Jaska ja Ansku. Kerran pyysimme tällaisia lastensa kanssa juhannuksenviettoon luoksemme. Saimme koko viikonlopun sovitella heidän aivan pienistä asioista alkavia riitojaan. Juhannuksen jälkeen Ansku soitti, kiitti mukavasta viikonlopusta ja hyvästä trahteerauksesta. ”Kaikista parasta oli, että emme yhtään riidelleet .”

Avioliitto on sosiaalinen instituutio, ja siten sen muodot koskettavat kaikkia maassamme. Sukupuolisten vähemmistöjen on syytä osoittaa osaavansa kunnioittaa myös muiden, ahdaskatseisinakin pidettävien ihmisten vakaumusta. Sosiaalinen ryhmä saa ja ansaitsee osakseen täsmälleen yhtä suurta kunnioitusta kuin mitä se osoittaa muita kohtaan.

 

Markku af heurlin

Markku af Heurlin

 Kirjoittaja on kirkkonummelainen filosofian maisteri, joka on aikaisemmin toiminut matemaattisten aineiden opettajana ja nykyään pienyrityksen toimitusjohtajana. Hän on aktiivinen Filosofiklubin jäsen ja on kiinnostunut luonnontieteellisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.