”…vapaus toteutuu havahtumisena tähän aikaan.”

Runsaan kuukauden kuluttua Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa. Istunnossaan 14.10. kirkollishallitus vahvisti kirkolliskokouksen asialistan, jolle tulevat muun muassa hallinnonkehittämistyöryhmän raportti ja kirkollishallitukselle saapunut aloite, kirkon strategia vuosille 2016 – 2020 ja Oulun hiippakunnan metropoliitan toimen täyttäminen. Toki listalla on monia muitakin asioita, mutta Simeon ja Hanna on kiinnittänyt erityistä huomiota mainittuihin kokonaisuuksiin. Simeonin ja Hannan mielestä ne ovat sellaisia asioita, joista tulisi keskustella enemmänkin jo ennakkoon. Nyt tuntuu, että kirkolliskokoukseen ollaan menossa sammutetuin lyhdyin.

*                *                *

Luonnos kirkon strategiasta on erinomaisen mielenkiintoista luettavaa. ”Työryhmä esittää, että kirkon alustavan strategian mukaan Suomen ortodoksinen kirkko vuonna 2020 on rukoileva, läsnäoleva ja näkyvä kasvun kirkko.”  Kaksi ensimmäistä määritettä ovat nimittäin itsestäänselvyyksiä: eikö ortodoksinen kirkko ole alusta alkaen ollut rukoileva ja läsnäoleva kirkko?

Näkyvä kasvu jäi sen sijaan meille hämäräksi kielikuvaksi ensi tarkastelulla. Mutta kun esitystä lukee pidemmälle, käsittää tarkoituksen olevan näkyvä kirkko ja kasvun kirkko.

Luonnos esittää tämän määrittelyn jälkeen tavoitteiden toteutumiseksi joukon kysymyksiä, jotka on esimmäkseen osoitettu ”minulle” (”Miten kohtaan toisen ihmisen?” tai ”Miten siirrän kirkon oppia ja perinnettä?” tai ”Miten ymmärrän tehtäväni kasvaa ja kasvattaa, kuinka ilmennän tehtävääni?” ja ”Mikä on mahdollista sen sijaan, että toistan samaa”).

Aloimme pohtia kaikkia esitettyjä kysymyksiä, koska niinhän on, että me kirkon jäsenet muodostamme kirkon, joten tietenkin kirkon jokaisen jäsenen tulisi vakavasti paneutua näihin kysymyksiin. Kun näin teimme, huomasimme niissä olevan erittäin paljon jotakin hämmentävän tuttua.

Ja lopulta käsitimme: monet niistä olivat juuri niitä kysymyksiä, joita me omalta vähäiseltä osaltamme olimme jo kauan pohtineet ja omien vastauksiemme perusteella olimme löytäneet tavan, jolla emme toista samaa.

Aloimme julkaista Simeonia ja Hannaa.

On tunnettu tosiasia, kuinka kirkollishallitus suhtautui Simeoniin ja Hannaan.

*                *                *

Niin ikään meitä askarruttaa kirkolliskokouksen asialistalle kirkollishallituksen tekemä esitys, joka lakonisuudessaan kuuluu ”Oulun hiippakunnan metropoliitan toimen täyttäminen”.

Piispojen toimien täyttäminen ei mielestämme ole niin mitätön juttu, että se vain merkitään esityslistalle ja sitten edetään kirkkolaissa ja –järjestyksessä mainituin tavoin – että minkäänlaista keskustelua ei käydä siitä, mitä piispalta toivotaan ja edellytetään ”kunkin hiippakunnan erityispiirteet huomioiden”. On käsittämätöntä, että nytkin Oulun hiippakunnan piispaa valittaessa edetään siinäkin jo aikaisemmin käyttämäämme termiä toistaen – sammutetuin lyhdyin. Mikä vaara voisi olla siinä, että niistä henkilöistä, jotka piispan toimeen kanonisesti ovat mahdollisia, keskusteltaisiin ennakkoon?

Simeon ja Hanna julkaisi 9.8.2014 tällä hetkellä Oulun metropoliitan tehtäviä hoitavan piispa Arsenin haastattelun, jossa hän sanoo:

”Silloin ehdokkailta voisi ennakkoon kysellä, mitä he työssään tulevat painottamaan, miten aikovat hiippakuntaa hoitaa – ja varmasti on paljon muutakin, mitä erityisesti sen hiippakunnan ihmiset haluaisivat tietää mahdollisesta tulevasta piispastaan. Joka tapauksessa piispa valitaan tiettyä hiippakuntaa varten, ja silloin sillä hiippakunnalla tulisi nähdäkseni olla erittäin suuri painoarvo valintaprosessissa.”

Kajaanin kirkkoherra arkkimandriitta Andreas Larikka viittaa vanhojen kirkkojen tapaan haastattelussaan 2.6.2014

”Näissä perinnekirkoissa on aina olemassa piispaehdokkaitten lista, jonka synodi päivittää vuosittain. Siihen sisältyvät ne kleerikot, jotka ovat kelvollisia tulemaan valituiksi.”

*                *                *

Simeon ja Hanna haluaa jälleen kerran korostaa monissa kirkon ja eri seurakuntien ohjelmissa mainittua avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatetta.

Se ei millään tavalla tule esiin tämänvuotisenkaan kirkolliskokouksen valmisteluissa. Valitettavasti.

Hellevi Matihalti                                                        Aristarkos Sirviö

Kirkollishallituksen päätökset ja kirkolliskokouksen esityslista:

http://www.ort.fi/kirkollishallitus/kirkollishallituksen-paeaetoeksiae-14-lokakuuta