Piispa Arseni ja kirkkoherra Wallgrèn ehdolla Oulun metropoliitaksi

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous valitsi tänään iltapäivällä suljetussa istunnossa Oulun metropoliitan vaaliin esitettäviä ehdokkaita. Kokouksen esittämistä ehdokkaista piispainkokous nimesi vaaliin ehdolle Joensuun piispa Arsenin ja Vaasan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Matti Wallgrènin.

Oulun metropoliitan vaali toimitetaan huomenna aamulla kello 10 Valamon luostarin Kristuksen kirkastumisen pääkirkossa. Vaalia edeltää piispallinen liturgia, joka toimitetaan Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon johdolla. Liturgia alkaa kello 8.

Ohessa piispa Arsenin ja kirkkoherra Wallgrènin henkilötietoja. Kirkkoherra Wallgrèn tietoja Simeon ja Hanna ei saanut käyttöönsä.

Joensuun piispa Arseni. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )
Joensuun piispa Arseni.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )

Joensuun piispa Arseni

Arseni (oik. Jorma Heikkinen) on syntynyt Lapinlahdella 14.7.1957. Hän on suorittanut vajaamielishoitajakoulun 1977, valmistunut Ortodoksisesta pappisseminaarista pappiskandidaatiksi 1983 ja vuonna 1989 teologian maisteriksi Leningradin hengellisestä akatemiasta. Teologian lisensiaatin tutkinnon hän on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa (Joensuu) 2011.

Hän on suorittanut jatko-opintoja Ateenan yliopistossa 1996-1998, ja on vuodesta 2012 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava.

Hänen on vihitty munkiksi ja diakoniksi Leningradissa 1985, jolloin hän sai kirkolliseksi nimekseen Arseni, ja papiksi Kuopiossa 1986.

Arkkimandriitaksi hänet vihittiin 1997.

Hän on ollut Valamon luostarin varajohtaja ja johtokunnan jäsen 1989-2004, kunnes hänet valittiin ortodoksisen kirkon apulaispiispaksi Joensuun piispan tittelillä kirkolliskokouksessa vuonna 2004. Hänet vihittiin piispaksi vuoden 2005 alussa. Piispa Arseni oli Valamon luostarin vt. johtajana 2011-2012, ja metropoliitta Panteleimonin jäätyä eläkkeelle hän on hoitanut kesäkuun 2013 alusta Oulun metropoliitan tehtäviä.

Hän on toiminut Valamon kansanopiston teologisten aineiden opettajana 1989-90, Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian laitoksen ikoniteologian tuntiopettajana 1983 ja Jyväskylän kesäyliopiston tuntiopettajana 1993. Tällä hetkellä hän toimii myös Aamun Koiton päätoimittajana vuodesta 2012 alkaen.

Piispa Arseni tunnetaan myös hyvin lahjakkaana ikonimaalarina ja kuvataiteilijana, ja myös osa hänen järjestötyöskentelystään ja luottamustoimistaan liittyy hänen taiteilijan uraansa.

Ikonimaalauspiirien opettajana hän on toiminut Helsingin (leirit vv. 1986-1989) ja Haminan (leirit vv. 1987-1988) ortodoksisissa seurakunnissa, Puolan kirkon ikonimaalausleireillä 1984-85, ja Kuvataideakatemian vierailevana luennoitsija 1993.

Hän on ollut Kuopion kuvataiteilijoiden johtokunnan jäsen 1980-83, ja puheenjohtaja 1983, Valamo-säätiön ikonirahaston hoitokunnan jäsen vuodesta 1990-2007, Valamo säätiön valtuuskunnan jäsen 1995-2001 ja 2005-2009 ja Konevitsa ry:n hallituksen jäsen vuodesta 1992. Yhdistyksen kunniajäseneksi hänet valittiin 2001.

Hän on myös Halosten museosäätiön valtuuskunnan jäsen vuodesta 1992 ja Ikonimaalari –lehden toimituskunnan jäsen vuodesta 2003.  Ortodoksia –vuosikirjan toimituskunnan puheenjohtajana hän toimii vuodesta 2004, ja OKJ:n julkaisuneuvoston puheenjohtaja hän oli vuosina 2005-2007.

Valamon konservointilaitoksen johtoryhmään hän on kuulunut 2005-2007 ja on Suomen Ekumeenisen neuvoston jäsen vuodesta 2006 sekä Viktor Barsokevitsch –seuran hallituksen jäsen vuodesta 2006-2011.PSHV:n puheenjohtajaksi hänet valittiin 2011, ja puheenjohtajuus jatkuu edelleen.

Hänellä on ollut useita yksityis- ja yhteisnäyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla mm. Tallinnassa 2014, ja hän on osallistunut yhteisnäyttelyihin myös ulkomailla, mm Pariisissa 1993. Hänen töitään on Suomessa lukuisissa kirkoissa ja kokoelmissa, mm. niin Valamon kuin Lintulan luostareissa, ja ulkomailla mm. Puolassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa sekä Ekumeenisen patriarkaatin kokoelmissa ja paavi Benedictus XVI kokoelmissa Vatikaanissa.

Piispa Arsenin kirjallinen tuotanto on erittäin runsas. Hän on kirjoittanut tai toimittanut mm. seuraavat teokset:

Ina Colliander, Puun kosketus. Ina Collianderin elämäkerta, (yhdessä Taina Lammassaaren kanssa), 1991

Konevitsan luostari (toim.), 1993

Ikonikirja (1995)

Ortodoksinen sanasto, 1999

Iloitkaamme ja riemuitkaamme. Ikoneja 1600-luvulta 1900-luvulle suomalaisista kokoelmista, 2000

Konevitsan uudelleensyntyminen, 2002

Valamo – Pietari. Hengellisiä, aineellisia ja kulttuuriyhteyksiä Laatokan Valamon ja Pietarin välillä 1716-1917, 2003

Viimeinen tuomio: ikoneita Itä-Karjalasta, (yhdessä Arja Hyvösen ja Kari Kotkavaaran kanssa), 2005

Pääsiäismuna. Ylösnousemuksen symboli, 2010

Ikoneja kansalle. Venäläisiä painokuvaikoneja suomalaisista kokoelmista, 2008

Pyhiinvaeltajan Valamo (toim.), 2013

Piispa Arseni kirjoittaa myös runsaasti kolumneja eri julkaisuihin, ja hänen artikkeleitaan on julkaistu yli kymmenessä eri teoksessa.

Kirkollisista ansioistaan piispa Arseni on saanut Pyhän Karitsan ritarikunnan komentajanmerkin 2007, Pyhän Vladimirin I luokan mitalin 2009 (Ukraina), Pyhän Spyridonin kultaisen ristin 2009 (Kreikka), Pyhän Filofein hopeisen ristin 2009 (Kreikka), Pyhän Magdalan Marian II asteen mitalin 2010 (Puola) sekä Viron evankelis-luterilaisen kirkon (EELK) hopeisen yhteistyömitalin (2014) ja taiteellisista ansioistaan Mikkelin läänin taidepalkinnon 1996 ja Heinäveden kunnan kulttuuripalkinnon 2004. Hän on saanut apurahoja useampana vuotena mm. Suomen kulttuurirahastolta ja Kordelinin säätiöltä.

Piispa Arseni harrastaa kirjallisuutta, musiikkia ja kuvataiteita ja on perustanut Heinävedelle kulttuurikeskus Mäntyrinteen vuonna 2007.

Piispa Arsenin haastattelu julkaistiin Simeon ja Hanna –verkkolehdessä 9.8.2014. Lisäksi piispa Arseni on kirjoittanut kolumneja Simeoniin ja Hannaan.

Kirkkoherra Matti Wallgrèn. (Kuva/Photo: Ortodoksi.net)
Kirkkoherra Matti Wallgrèn.
(Kuva/Photo: Ortodoksi.net)

Vaasan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Matti Wallgrèn

Syntynyt 1961. Vihitty papiksi 2006. Pastori, luokanopettaja. MDiv.