Arkkipiispa Leo : Oulun hiippakunta sai täysivaltaisen piispan!

Arkkipiispa Leo lehdistötilaisuudessa ennen päätösistunnon alkua Valamon Luostarin kulttuurikeskuksessa. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Arkkipiispa Leo lehdistötilaisuudessa ennen päätösistunnon alkua Valamon Luostarin kulttuurikeskuksessa.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous 2014 päättyi tänään Valamon luostarissa. Kokouksen päätösistunnon edellä ja Oulun metropoliitan vaalin jälkeen oli tiedotustilaisuus, jossa paikalla oli Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo.

Koska vaalissa valittu uusi metropoliitta ei ollut paikalla, vastasi arkkipiispa tiedotusvälineiden kysymyksiin.

Arkkipiispa Leon mielestä kirkolliskokouksen merkittävimpiä asioita olivat hallinnon uudistamisen edistyminen ja uuden metropoliitan valinta:

”Merkityksellistä on kaikki, mikä hallintoon  ja rutiiniin liittyyy, mutta tässä kokouksessa oli poikkeuksellista, että toimitettiin Oulun metropoliitan vaali. Kirkon pitkässä historiassa on pysähdytty nyt tärkeän asian ääreen ja ratkaistu se. Oulun hiippakunnalla tulee ensi vuoden alusta olemaan kirkolliskokouksen asettama täysivaltainen piispa”, totesi arkkipiispa Leo tyytyväisenä.

Kirkolliskokous päätti viedä kirkon hallinnonuudistamista eteenpäin siten, että vuoden 2015 kirkolliskokouksessa on esitys uudesta hiippakuntakeskeisestä hallintomallista. Siihen sisältyy muun muassa nykyisten seurakunnanvaltuustojen lopettaminen ja seurakunnanneuvostojen jäsenten valitseminen vaaleilla.

”Kaikkialla hallintoa uudistetaan. Kirkolliskokouksen päätöksissä kirkon hallinnon uudistaminen sai nyt uudenlaisia suuntaviivoja, joskin monet niistä ovat minulle tuttuja jo 90-luvulta. Tuolloin olin vetämässä kahta hallinnon kehittämistyöryhmää, joissa oli samanlaiset asiat esillä. Mutta ne ajatukset ovat nyt kypsyneet tässä vuosien ja vuosikymmenten mittaan.”

Arkkipiispa rauhoitteli kirkolliskokouksen päätösistä johtuvaa huolta:

”Seurakunnilla on kuitenkin vahva asema, totesi arkkipiispa. Ja jatkoi: ”Teen työtä sen eteen ja myös kirkolliskokous, ettei kenenkään tarvitse kantaa huolta linjauksesta, että seurakuntien valtuustot esitetään lakKautettaviksi. Olemme suomalaisessa yhteiskunnassa oppineet hyvin laajaan ja kattavaan demokratiaan, sekä ihmisten tarpeiden huomioon ottamiseen myös paikallishallinnossa niin kuin koko kirkon hallinnossa. Demokratia toimii jatkossakin, ja kenenkään ei tarvitse pelätä menettävänsä mitään oleellista.”

Arkkipiispan istuimen siirto Kuopiosta Helsinkiin on herättänyt huomiota.
”Asia on osa laajempaa kokonaisuutta, mutta jostain syystä se kuitenkin nousee ihmisten mielissä suureksi asiaksi. Ja onhan se toki myös keskeinen, mutta niin tätä kuin muitakin hallintoon liittyviä asioita tullaan perusteellisesti punnitsemaan ja tarkastelemaan eri näkökulmista”, vakuutti arkkipiispa Leo.

Arkkipiispa muisteli vuoden takaista keskustelua kirkolliskokouksessa ja totesi:

”Ja olen huomioinut tämän asian osalta ilmapiirin muutoksen; tällä hetkellä näyttää vähemmän todennäköiseltä, että se olisi siirtymässä. Vaan päinvastoin kirkolliskokouksessa vahvistui henki, että miksei se yhtä hyvin voi olla tässä uudessa mallissa Kehä III :n pohjoispuolella, kansan keskellä. Mutta en tällä halua ottaa kantaa itse asiaan vaan totean huomioni ilmapiirin muutoksesta. Tätäkin asiaa tullaan tarkastelemaan taloudelliselta ja toiminnalliselta kannalta.”

(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )

Uuden metropoliitan valinnasta arkkipiispa Leo sanoi kirkolliskokouksen päätöspuheenvuorossaan:

”Haluamme luonnollisesti kaikki onnitella uutta Oulun metropoliittaa. Arkkipiispan näkökulmasta uuden hiippakuntapiispan saaminen kirkkoon merkitsee tärkeää panosta piispainkokoukseen. Se joutuu tulevina vuosina käsittelemään, niin uskon, yhä monitahoisempia eettisiä ja yhteiskunnallisia sekä kanonisia kysymyksiä. Vankan ortodoksisen koulutuksen saanut metropoliitta on tarpeellinen ja tervetullut voimavara piispainkokouksessa. ”

Aristarkos Sirviö