Arviot ja mielipiteet

Piispn toimittamissa jumalanpalveluksissa käytetään mattoa, johon on kuvattu lentävä kotka ja sen alapuolelle kaupunki. Matot sijoitetaan kirkossa paikkoihin, missä piispa seisoo. Kuvan keskellä oleva matto on arkkipiispan matto.  (Kuva/Photo : Aristarkos Sirviö )
Piispan toimittamissa jumalanpalveluksissa käytetään mattoa, johon on kuvattu lentävä kotka ja sen alapuolelle kaupunki. Matot sijoitetaan kirkossa paikkoihin, missä piispa seisoo. Kuvan keskellä oleva matto on arkkipiispan matto.
(Kuva/Photo : Aristarkos Sirviö )

Kirkolliskokous Valamon luostarissa päättyi eilen. Toimittajana sen sijaan työ vasta alkaa. Nopeatempoisen kokouksen päätösten ruotiminen edellyttää asiakirjojen lukemista, taustojen selvittämistä ja lukuisia puhelinkeskusteluja sekä sähköpostiviestien vaihtoa. Kyse on arvoiden esittämisestä – ei mielipiteiden esille tuomisesta. Eli Simeonin ja Hannan lukijat saavat varautua siihen, että seuraavallakin viikolla kirkolliskokouksen asioista juttuja tulee.

Kirkon asiat kiinnostavat

Simeonissa ja Hannassa seuraamme toki juttujen lukijamääriä. Kiintoisaa on katsella tilastopylväitä, jotka sahaavat usein melkoisesti: kaikki kirkkoon liittyvät pienetkin uutiset saavat pylväät nousemaan osoittaen jutulla olleen tuhansia lukijoita satojen lukijoiden sijaan.

Se osoittaa, että tarvetta kirkon toimintaan liiittyviin artikkeleihin selvästi on. Kun verkkolehteä tehdään vapaaehtoisena työnä, omia välineitä ja omaa aikaa siihen käyttäen, on ainoa kiitos tai tyydytys saada jutuille lukijoita. Ehkä myös saada tunne, että omalla vähäisellä osallaan on palvelemassa kirkkoamme ja sen jäseniä. Joskus myös kirkosta kiinnostuneita.

 Kirkon tiedotus ja tiedottaminen kirkosta

Kirkolla on omaa tiedotusta ja omia tiedottajia. Kirkon oman tiedotuksen tulee perustua kirkolliskokouksen hyväksymään kirkon strategiaan ja erilliseen tiedotusta koskevaan linjaukseen. Viime vuosina lähtökohdaksi on asetettu avoimuus.

Kirkossa tai sen hyväksi toimivaa tiedotusta on niin Simeon ja Hanna kuin Ortodoksi.net. Lisäksi on kirkollinen lehdistö, joka on viime vuosina vähentynyt. Yksinkertaistetusti: kirkon tiedotuksen tehtävä on palvella kirkkokansaa, mediaa ja päättäjiä. Sen tehtävä on antaa kirkon toiminnasta ja päätöksistä ajantasaista ja oikeaa tietoa, jonka pohjalta media ja yhteiskunnalliset päättäjät voivat tehdä omaa työtään.

Täytyy tunnustaa, että kirkon oma tiedotus on viimeisinä kirkolliskokouskausina parantunut huomattavasti. Erityisen tärkeää on, että kirkolliskokouksen asiakirjat tulevat netin kautta mahdollisimman nopeasti julki.

Äsken päättyneestä kirkolliskokouksesta ajantasaista tiedotusta hoiti Ortodoksi.net . Ensi kertaa kokouksesta kiinnostuneet saattoivat seurata suoraa nettilähetystä niin avoimista täysistunnoista kuin jumalanpalveluksista. Lisäksi tarjolla oli oivallisia pieniä tuokiopaloja kokouksesta haastattelujen muodossa.

Tämäkin tuotettiin vapaaehtoisin voimin. Simeon ja Hanna tekee omaa kirkkoa tukevaa työtä tuomalla artikkeleiden muodossa esiin taustoittavaa tiedotusta arvioiden ja kirkon jäsenten näkemyksiä esiin tuoden. Uskon, että tästä kaikesta kirkon johto on ylpeä: ortodoksisesta kirkosta välittyy keskusteleva ja monipuolinen kuva suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kirkon tiedotus voisi jatkossa toteuttaa runsaasti seuraajia keränneet suorat nettilähetykset –  joko tuottamalla omalle kirkon sivustolle ort.fi nettilähetykset tai ostamalla palvelun vaikkapa ortodoksi.netiltä. Se olisi kirkon strategian mukaista palvelua.

Simeon ja Hanna on toiminut vähäisin resurssein vasta vajaan vuoden. Oma paikka toiminnalle on löytymässä. Mutta samalla on huomattu, kuinka valtava aukko vähäisellä verkkolehdellä on täytettävänä. Kattona on taivas, vaan tekijöitä on niin kovin vähän!

Kirkolliskokouksen yhteydessä törmäsin muutamaan väärinymmärrykseen. Simeonissa ja Hannassa emme suinkaan kritisoi tai arvostele kirkon johtoa. Kyse on kirkollisen vallan seuraamisesta ja vallankäytön arvioimisesta. Siis varsin perinteinen ja tärkeä median tehtävä. Jouduin useamman kerran korostamaan, että kirkolliskokous ja sen jäsenet edustavat korkeinta valtaa. Ja kirkolliskokous ja sen jäsenet vallankäyttäjinä ovat erityisen tarkastelun kohteena. Ei suinkaan kirkon palvelukeskus , joka toteuttaa muun muassa kirkolliskokouksen päätöksiä.

Siksi Simeonissa ja Hannassa varmasti tulemme arvioimaan kirkolliskokouksen työskentelyä ja päätöksentekoprosessia – piispan valinta yhtenä keskeisimmistä asioista. Oikeutettua on kysyä esimerkiksi, kuinka kirkolliskokous asetti osaltaan vaatimuksia piispaehdokkaille ja kuinka hyvin vaalin tulos heijasti näitä asetettuja tavoitteita.

Oikeutettua on myös arvioida julkisesti ehdolle asetettujen henkilöiden ansioita. Aina voidaan julkiseen tehtävään asetetun osalta esittää kysymys, valittiinko pätevin vai sopivin.

Mutta vaalin tulos on sen sijaan toinen asia. Oulun hiippakuntaan on valittu metropoliitta, joka asetetaan tehtäväänsä ensi vuoden alussa. Kaikki kirkon esipaimenet ovat kirkkokansan kunnioittamia ja esirukouksin muistettavia., he ovat arkkipiispasta pyhäkköjen lukijoihin ortodoksisen kirkon jäsenten erityisen kunnioituksen ja rakkauden kohteita. Kyse on kanonisesta järjestyksestä ja kirkon identiteetistä. Tällöin ei ole kyse siitä, kuka tätä kanonista tehtävää on asetettu hoitamaan.

Aristarkos Sirviö