Mikä on Halkin koulu?

Halkin teologinen koulu perustettiin vuonna 1844 Marmarameren Prinssisaarista toiseksi suurimmalle, Halkin saarelle (turkiksi Heybeliada). Koulu oli ekumeenisen patriarkaatin keskeisin oppilaitos siihen asti, kun Turkin valtio kielsi yksityisten korkeakoulujen toiminnan lailla vuonna 1971. Teologinen koulu sijaitsee Toivonkukkulan laella paikalla, jossa toimi patriarkka Fotios Suuren perustama Pyhän Kolminaisuuden luostari Bysantin ajalla. Istanbulista on Halkille noin tunnin laivamatka.

Patriarkka Germanos IV muutti luostarin teologiseksi kouluksi vuonna 1844. Lähes kaikki rakennukset tuhoutuivat maanjäristyksessä vuonna 1894, mutta koulu jälleenrakennettiin Pavlos Skilitis Stefanovikin lahjoituksen turvin arkkitehti Periklis Fotiadiksen suunnitelmien mukaisesti. Lahjoittajan etunimen ensikirjaimen nykyinen rakennus on pohjaratkaisultaan kreikkalaisen pii-kirjaimen (Π) muotoinen. Koulurakennus muodostuu kellari- ja pohjakerroksista sekä kahdesta koulu- ja luostarikerroksesta. Rakennus otettiin käyttöön lokakuussa 1896. Samalla myös luostarin kirkossa tehtiin korjauksia.

Halkin teologisen koulun historia jakaantuu viiteen jaksoon. Vuodesta 1844 vuoteen 1899 koulu oli seitsenvuotinen oppikoulun ollessa nelivuotinen ja teologisen koulun kolmivuotinen. Vuosina 1899-1923 koulu toimi viisivuotisena korkeakouluna, mutta vuosina 1923-1951 koulussa oli jälleen käytössä seitsenvuotinen systeemi. Vuosina 1951-1971 koulu oli seitsenvuotinen, niin että oppikoulu kesti kolme vuotta ja teologiset luokat neljä vuotta. Koulu toimi sisäoppilaitoksena ja sillä oli koulu- ja kirjastotilojensa lisäksi oma keittiönsä ja ruokasalinsa, jopa sairastupakin, kaikki yhteiselämään tarvittava.

10842044_10205590476790576_8520244805553148206_o (2)
Halkin Pyhän Kolminaisuuden kirkko. Foto: Samuil Efes

 

Kirkon palveluksessa

Halkin teologinen koulu on ekumeenisen patriarkaatin alainen instituutio patriarkan ja pyhän synodin johdossa ja valvonnassa. Koulun johtokunta raportoi suoraan pyhälle synodille. Johtokunnan tehtäviin kuuluu vastata muun muassa koulun budjetista sekä henkilöstön palkkaamisesta.

Koulun johtajina ovat toimineet monet patriarkaatin keskeiset piispat, joista on syytä mainita ainakin Stavrupoliksen metropoliitta Maksimos Repanellis (1955-1991). Koulun opettajista monet ovat olleet kansainvälisesti tunnustettuja teologeja kuten Suomessakin tutuksi tullut Vasilios Anagnostopulos. Nykyinen koulun ja luostarin johtaja, Bursan metropoliitta Elpidoforos toimii myös Thessalonikin yliopistossa professorina.

Koulun entisiä oppilaita on palvellut ja palvelee tänäkin päivänä keskeisissä kirkon tehtävissä piispoina ja pappeina patriarkaatin hiippakunnissa, jotka sijoittuvat moniin eri maihin. Kaikkiaan koulusta on valmistunut 990 henkilöä. Yksi näistä on nykyinen ekumeeninen patriarkka Bartolomeos, jolla on aktiivinen rooli myös koulun etsiessä nyt uusia toiminnan mahdollisuuksia. Koululla on interortodoksinen ja ekumeeninen luonne, ja sen toimintaperiaatteena on kirkon tarpeiden palveleminen laaja-alaisesti. Nykyään koulussa järjestetään päivän tai pari kestäviä konferensseja muun muassa ympäristönsuojelun ja ekoteologian merkeissä.

Koulun kirjasto on merkittävä laajuudeltaan ja sisällöllisesti. Vanhin aineisto on Bysantin ajalta ja sitä on kerrytetty jatkuvasti. Kirjastossa on yli 120.000 julkaisua. Parhaillaan kirjoja luetteloidaan, digitoidaan ja konservoidaan yhteistyössä Kreikan parlamentin kirjaston sekä Münchenin kirjaston kanssa. Kyseessä on yksi vaihe prosessissa, jossa koulusta on tarkoitus vähitellen kehittää kansainvälinen teologinen kokous- ja tutkimuskeskus. Kokousten käytännön edellytysten turvaamiseksi suunnitelmissa on erityisen konferenssisiiven rakentaminen koulurakennuksen eteläsiiven yhteyteen maanalaiseksi kerrokseksi.

10887561_813535755378933_1232691526099506322_o
Kuvassa vasemmalta noviisi Anastasios Tsaramanidis, diakoni Kaisarios Chronis, arkkimandriitta Samuil Efes, noviisi Ioannes Gregoriades, luostarin johtaja, Bursan metropoliitta Elpidophoros Lambriniadis, diakoni Gedeon Varitimos sekä noviisit Grigoris Liolios ja Elefterios Aloukos. Foto: Halkin koulun arkisto.

Koulun tulevaisuus?

Koulun avaamiseksi patriarkaatti on saanut tukea muun muassa Yhdysvaltain presidenteiltä Bill Clintonilta ja Barack Obamalta sekä aiemmalta ulkoministeriltä Hillary Clintonilta. Monien kommentaattorien mukaan Turkin hallinto ulospäin signaloi myönteisesti koulun avaamisen suhteen, mutta sisäpoliittisista paineista johtuen asia ei ole käytännössä edennyt. Koulun avaamista pidetään yhä enemmän ihmisoikeuskysymyksenä, mikä saattaa vähitellen parantaa onnistumisen mahdollisuuksia. Vuonna 2013 Halkin koulun omistavalle Aya Triada Monastery Foundation -säätiölle palautettiin 190 hehtaaria maata luostarin ympäriltä, mikä oli suurin Turkissa siihen mennessä toteutettu kiinteän omaisuuden palautus.

Bursan metropoliitta Elpidoforos on toiminut koulun ja luostarin johdossa vuodesta 2011. Hän on merkittävästi kehittänyt luostarin toimintaa ottaen huomioon nykyisen tietotekniikan edellytykset ja mahdollisuudet. Luostarin toiminnalle koulu tarjoaa asianmukaiset tilat sekä rauhan ja hiljaisuuden lähellä suurkaupunkia mutta kuitenkin siitä erillään. Luostarin veljestöön kuuluu hänen lisäkseen yksi arkkimandriitta, kaksi diakonia sekä kuusi noviisia. Luostarissa vierailee säännöllisesti myös papistoa muista paikalliskirkoista, tutkijoita ja opiskelijoita. Koulun perustehtävään kuuluu opiskelijoidensa valmistaminen teologisesti valveutuneiksi kirkon työntekijöiksi ennen muuta patriarkaatin ja sen alaisten autonomisten kirkkojen palvelukseen. Voi sanoa, että tällä hetkellä tuo valmistaminen tapahtuu nimenomaan veljestön elämän ja työn kautta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Andreas Larikka