Ortodoksisen kirkon kasvu pysähtynyt

Liturgia kirkkopäivillä Joensuussa 2010. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Liturgia kirkkopäivillä Joensuussa 2010.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärän kasvu on pysähtynyt, vaikka kirkkoon liityttiin enemmän kuin siitä erottiin. Kirkkoon liittyi viime vuonna 1009 henkilöä ja kirkosta luopui yhteensä 926 henkilöä. Ortodoksiseen kirkkoon kuului vuoden 2014 lopussa 61 006 henkeä – yhden helsinkiläisen evankelis-luterilaisen seurakunnan verran.

Kirkon kokonaisjäsenmäärä pieneni nyt toisena vuotena peräkkäin. Vuonna 2013 jäsenmäärä pieneni 111 hengellä, nyt tuore tilasto näyttää 188 hengen vähennystä. Kastettujen ja kirkkoon liitettyjen määrä ei riittänyt korvaamaan kuolleita ja kirkosta luopuneita.

Kirkosta eroaminen on lisääntynyt kirkossa koko 2000–luvun. Eroaminen ortodoksisesta kirkosta myötäilee evankelis-luterilaisen kirkon erotilastoja, joskin huomattavasti pienemmällä henkilömäärällä.

Miksi kirkosta erotaan?

Ortodoksisesta kirkosta erotaan hyvin samankaltaisista syistä kuin muistakin kirkoista. Tämä käy ilmi Mari Kontturin Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011 tarkastetusta käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielmasta ”Ortodoksisesta kirkosta eroamisen syyt 2008”.

Päätös kirkosta eroamiseen on yleensä syntynyt hitaasti, pidemmän pohdinnan seurauksena. Elämänkatsomukselliset ja taloudelliset syyt selittivät hyvin suuren osan eroamisista. Myös ortodoksisesta perinteestä vieraantuminen, syrjiviksi koetut uskonnonopetuksen järjestelyt ja haluttomuus ylläpitää ortodoksista identiteettiä luterilaisessa suvussa tai ympäristössä nousivat esiin. Sen sijaan kirkon toimintatavat tai henkilöstö nimettiin eroamiseen liittyneiksi syiksi hyvin harvoin, sillä monet tunsivat ortodoksisen kirkon ja kulttuurin itselleen läheiseksi siitä erottuaankin. Kontturi päätyykin johtopäätöksissään toteamaan, että erojen syissä on paljon sellaisia, joihin kirkko voi omalla toiminnallaan vaikuttaa varsin vähän.

Kirkkoherra Iivo Suvanto. (Kuva/Photo: Joensuun ortodoksinen seurakunta)
Kirkkoherra Iivo Suvanto.
(Kuva/Photo: Joensuun ortodoksinen seurakunta)

Rovasti Iivo Suvanto on toiminut vuodesta 1983 pappina Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa, joka on kirkon toiseksi suurin seurakunta. Kirkkoherraksi hänet valittiin viisi vuotta sitten.  Viime vuonna seurakuntaan liittyi 76 henkeä ja erosi 75. Isä Iivo on pohtinut kirkosta luopumisen syitä. Mitään yleistä selitystä ei hänen mielestä asialle ole.

”Nykyisin kirkosta erotaan klikkaamalla netissä tai ilmoituksella maistraattiin. Kirkosta luopumiselle ei tarvitse ilmoittaa syytä ja siksi tarkkaa tietoa tästä ei ole olemassa.”

Suvanto mainitsee Mari Kontturin tutkielman, jossa eroamisen syitä on selvitetty.

”Mutta yleisesti voidaan sanoa, että herkimmin kirkosta luopuvat henkilöt, joille kirkolla ei ole merkitystä. Esimerkiksi veroprosentin korotus aiheuttaa eroamisissa piikin”, on isä Iivo huomannut. ”Vaikea taloudellinen tilanne saa ihmiset pohtimaan menojen vähentämistä.”

Yhteiskunnalliset vai henkilökohtaiset syyt?

Yhteiskunnassa käytävä keskustelu näkyy myös ortodoksisessa kirkossa.

”Eropiikin aiheuttivat 2010 YLEn Suuri homoilta –ohjelma ja viime vuoden lopulla eduskunnassa käyty keskustelu sukupuolineutraalista avioliitosta. Vaikka kirkko ei sinänsä ollut näissä asioissa osapuolena, eroajat ilmeisesti mielsivät kirkot kokonaisuudeksi.  Meidänkin kirkossamme kuultiin avioliittolakiin liittyviä kannanottoja, jotka saattoivat vaikuttaa eropäätökseen”, huomauttaa isä Iivo.

Suvannon mukaan kirkosta luopumisen aiheuttavat joskus hyvin henkilökohtaiset syyt ja ongelmat.

”Tällöin erotaan mielenosoituksellisesti, vaikka eroaminen ei auta itse ongelman ratkaisemisessa.”

Myönteisenä asiana isä Iivo kertoo, että hänen tietoonsa ei ole tullut tapauksia, jossa eroaja olisi kokenut tulleensa seurakunnan kaltoin kohtelemaksi tai syrjityksi.

Tilastoja

Vuoden 2014 päättyessä Karjalan hiippakunnan 11 seurakuntaan kuului 20 393 jäsentä, Helsingin hiippakunnan kahdeksaan seurakuntaan 33 597 ja Oulun hiippakunnan viiteen seurakuntaan 6 659 jäsentä. Lintulan luostarin sisaristossa oli yhdeksän ja Valamon luostarin veljestössä yksitoista jäsentä.

Seurakunnista jäsenmäärältään suurin on Helsingin seurakunta, johon kuului  viime vuoden lopussa 20 002 jäsentä. Seuraavina ovat Joensuun (5 649), Kuopion (4 051), Tampereen (3 132) ja Turun (2 848) seurakunnat. Jäsenmäärältään pienin on Kiuruvesi (452 jäsentä). Muita alle tuhannen jäsenen seurakuntia ovat mm. Lieksa (662), Rautalampi (696), Kotka (968), Mikkeli (980) ja Hämeenlinna (999). Lieksan seurakunta liitettiin Joensuun seurakuntaan tämän vuoden alussa.

Aristarkos Sirviö

Laaja yhteenveto kirkon väestötilastosta on luettavissa kirkon ort.fi – sivustolla (napsauta tekstiä)