Kommentar till inlägget Ett värdigt liv och en god död

 

Aleksander Wikströmin maalaus Taivaan portti. ( Kuva/Photo:  Hellevi Matihalt
Aleksander Wikströmin maalaus Taivaan portti. ( Kuva/Photo: Hellevi Matihalti)

Min korta kommentarstext har jag skrivit i egenskap av vän till det ursprungliga inläggets författare – men också i egenskap av läkare. Kommentaren är gles  – och det kan rentav hända att jag emellanåt skriver på sidan om ämnet – men jag skriver ner de tankar som dyker upp spontant.  

I den situation det är fråga om skulle jag kanske förhålla mig annorlunda.

Farmakon är ett grekiskt ord som betyder gift. Det gäller att kunna använda gifterna på rätt sätt. Man känner ju också till vattenförgiftning. Och en gammal vits från skoltiden säger att man också kan dö av luft, om man inte andas.

Tanken på att manipulera Guds handlande är enligt min mening ett ohållbart argument. Följer man den logiken skulle vi ju inte kunna göra något alls på ett enda livsområde, bara låta allt ske – och även det är ett val eller en handling.

I fråga om vården av smärta och depression tänker jag mig att man skulle kunna göra någonting också åt dem. Men jag saknar expertis på de vårdformer som inlägget refererar till.

 *                *                *

Med en vän förde jag en gång en häftig debatt om att viga självmördare till gravens ro. Han upprepade troget kyrkans stupida formuleringar om att ingripa i Guds handlande. Ett sådant tankesätt är ett uttryck för grymhet och en hädelse.  Mycket riktigt flyr därför en del sin ångest till de fundamentalistiska elfenbenstornen.

Men när man väl har sett några självmördare på närmare håll eller som patienter mister man lusten att spela allvetande.

Samma logik gäller eutanasin, i dess vulgäraste betydelse. Det är skillnad på vem som förpliktas att agera aktivt. Holländarna har ju sina modeller och tekniker, liksom även vissa kantoner i Schweiz.

 *                *                *

Det här går kanske redan utanför ämnet, men jag fortsätter ett tag till. Patienterna frågar ofta om en medicins biverkningar. Ofta är frågan absurd, väldigt ofta är  biverkningen av en insatt medicin för en patient verkan (alltså det som eftersträvas) för en annan och tvärtom. Få bekymrar sig mer om alkoholens, tobakens och fläskets biverkningar. Jag frågar: var ligger skillnaden?

Och till slut de som säger att psyket inte ska behandlas med kemikalier.

Till dem säger jag att deras psyke är kemi – att vad är det egentligen vi diskuterar?

 

Jukka Arajärvi

Skribenten är läkare

översättning Minkki Huldén