Arkkipiispa Leo: Uspenskin katedraalissa rikottiin kirkon järjestystä

Sunnuntaina 1. maaliskuuta Helsingin evankelis-luterilaisen hiippakunnan piispa Irja Askola osallistui kutsuvieraana Uspenskin katedraalissa toimitettuun liturgiaan. Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Ambrosiuksen kutsumana piispa Askola seurasi alttarissa liturgian yhteydessä toimitettua papiksi vihkimistä, joka on ortodoksisessa kirkossa sakramentti. Liturgiassa diakonit lukivat ektenioissa anomukset  ”piispa Irjan” ja ”piispamme Irjan” puolesta.

Arkkipiispa Leo (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö )

Tapahtuneen johdosta Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo antoi poikkeuksellisesti julkisen tiedotteen tiistaina 3.3.

Arkkipiispa Leon mukaan molemmat tavat ovat vastoin ortodoksisen kirkon liturgista järjestystä. Arkkipiispa toteaa tiedotteessa Suomen kirkon olevan osa Ekumeenista patriarkaattia ja sitoutunut noudattamaan patriarkaatin ja muiden paikalliskirkkojen liturgista järjestystä.

”Liturgisen järjestyksen omavaltainen muuttaminen tai improvisointi on ekumeenista populismia, johon emme osallistu”, arkkipiispa alleviivaa ja jatkaa :”Kirkkomme jäsenet ovat identiteetiltään ensisijaisesti ortodokseja ja vasta sitten suomalaisia. Tämä on myös kirkkojen välisen ekumeenisen kanssakäymisen lähtökohta”.

Ekumeenisesta kanssakäymisestä arkkipiispa muistuttaa: ”Suomessa kirkkojen välisissä suhteissa noudatamme ekumeenisessa neuvostossa 15.10.2002 hyväksymiämme hyvien tapojen suosituksia: ”kunnioitamme jäsenyhteisöjen oikeutta opillisiin eroihin, erilaisiin rukoustapoihin, jumalanpalvelusperinteitten eroihin ja uskonelämän muotoihin”.

Luterilaisen naispiispan läsnäolo alttarissa toimituksen aikana on aiheuttanut sosiaalisessa mediassa ortodoksien keskuudessa hämmennystä ja kipakkaa sanailua. Eräissä mielipiteissä on jopa vaadittu metropoliitta Ambrosiusta eroamaan.

Tiedotteessaan arkkipiispa sanoo saaneensa lukuisia kirkon jäsenten yhteydenottoja asian johdosta.

Arkkipiispa Leo kertoo pyytäneensä metropoliitta  Ambrosiukselta selvitystä ja harkitsevansa jatkotoimia sen jälkeen.

Suomen ortodoksisessa kirkossa kanonien tulkinta ja kanoniset asiat kuuluvat piispainkokoukselle.

Aristarkos Sirviö