Vapautus suruista

Pääsiäisyön palvelus Aleksanteri Syväriläisen kappelissa v.2009. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Pääsiäisyönpalvelus Aleksanteri Syväriläisen kappelissa v.2009.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Kristuksen tuominneet ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät Vapahtajaa poliittisena vastustajana. He pelkäsivät, että Jeesus vie heiltä kansansuosion. Pääsiäisen tapahtumista on kaksi tuhatta vuotta, mutta olemme edelleen saman kysymyksen äärellä: miksi viattomuus ja totuus ovat uhka tämän maailman järjestykselle? Venäläinen filosofi Vladimir Solovjev (1853–1900) on kysynyt osuvasti: ”Mikä on elämän tarkoitus jos totuus on kuollut?”

Kristillisyyttä ei ole ilman uskoa ylösnousemukseen: ”ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne” (1. Kor.15:14).

Vietämme tänään tämän tulessa palamattoman totuuden juhlaa. Julistimme pääsiäisen ristisaaton päätteeksi psalmin 68 sanoin: ”Nouskoon Jumala, niin Hänen vihollisensa hajaantuvat, hänen vastustajansa pakenevat hänen tieltään. He haihtuvat ilmaan kuin savu”.

Ristisaaton jälkeen seisoimme ja valvoimme profeetta Habakukin tavoin (Hab.1:2, 2:1–4), kuten sen sanoo pääsiäskanonissaan pyhä isämme Johannes Damaskolainen: ”Habakuk, joka saarnasi Jumalasta, seisokoon kanssamme valveilla jumalallisella vartiolla ja osoittakoon valoisan enkelin, joka suurella äänellä julistaa: nyt on maailmalle pelastus tullut, sillä Kristus, ollen kaikkivoimallinen, on noussut kuolleista”.

Pääsiäisen aamupalveluksen jälkeen toimitimme liturgian. Saimme liturgiassa vahvistuksen siihen uskoon, että meidän vapautuksemme suruista ja himoista on ruumiin ylösnousemuksen suora seuraus. Kristuksen ylösnoussut ruumis on pääsiäisyön jälkeen myös meidän ruumiimme. Me olemme osa tuota ruumista, ”kuolemattomuuden lähdettä”, kuten ehtoollislauselmassa laulamme.

Pyhä isämme, Konstantinopolin arkkipiispa Johannes Krysostomos kysyy pääsiäishomiliassaan profeetta Hoosean kirjaa (Hoos. 13:14) lainaten ”Kuolema, missä on sinun otasi? Tuonela, missä on sinun voittosi?” Pyhä Johannes vastaa: ”Kristus nousi kuolleista ja hävitti voimasi. Kristus nousi kuolleista ja pahuuden henget tuhoutuivat. Kristus nousi kuolleista ja elämä hallitsee. Kristus nousi kuolleista, eikä kukaan kuollut ole haudassa.”

Pääsiäisaamuna jokainen meistä voi iloita siitä, että kuolemaa ei ole, on vain kaikille annettu ylösnousemus ja jälleennäkeminen.

”Tämä on valittu ja pyhä päivä, sapateista ensimmäinen, kuningatar ja valtiatar, juhlien juhla ja riemujen riemu, jolloin ylistämme Kristusta iankaikkisesti.”

 Leo

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa