Prosten Aleksander Korelin har avlidit

(Bild/photo: Hellevi Matihalti)
(Bild/photo: Hellevi Matihalti)

Prosten Aleksander Korelin somnade 13.4.2015 in i den eviga vilan efter en lång tids sjukdom.Trots sjukdomen deltog han intill den allra sista tiden i förrättningen av gudstjänster på Helenhemmet närhelst hans tillstånd det tillät.

Vår bild är från festliturgin under teofanin, då fader Aleksander förrättade stora vattenvigningen tillsammans med fader Viktor Porokara och fader Niilo Karjomaa.

 

Evig åminnelse!