Lukijalta: Hämmästyttää, kummastuttaa!

Hämmästyttää, kummastuttaa kun olen seurannut Iisalmen ortodoksisen seurakunnan viime päivien ja kuukausien tapahtumia. Viimeinen hämmästyksen aihe on, että seurakunnan neuvosto erotettiin kokonaisuudessaan 14.4. Seurakunnanneuvosto, minkä jäseninä on toiminut vuosien ja jopa vuosikymmenien ajan aktiivisia seurakunnan jäseniä.

Kaikki he ovat tehneet pyytteetöntä ja vapaaehtoista työtä luottamushenkilöinä, talkoolaisina ja rukoilijoina seurakunnan pyhäköissä. Ottamatta kantaa tässä vaiheessa niin kutsuttuihin syihin, jotka johtivat heidän erottamiseen, voi vain todeta, että heidän toimikautensa olisi joka tapauksessa päättynyt syksyllä pidettäviin seurakunnan luottamuselimien vaaleihin.

He ovat kohdanneet suuren järkytyksen elämässään ja tunnen suurta myötätuntoa ja kanssakärsimistä heitä kohtaan. Erottamisen vaikutus on ollut myös suuri heidän omaisilleen, läheisilleen ja ystävilleen. Monen sielu on haavoittunut. Kuka kantaa vastuun näistä haavoittuneista sieluista? Vastaako paimenten paimen, arkkipiispa Leo ja hänen neuvonantajansa, särkyneiden sielujen hoidosta?

Kuka ottaa vastuun julkisuuden tuomasta varjosta Kulttuurikeskus Artokselle? Taloudellista vahinko toiminnalle on aiheutettu ja aiheutuu. Kuulemani mukaan toiminta on hotellinkin osalta ollut viime aikoina vireää.

En voi myöskään vaieta tapahtumasarjasta, mikä liittyi kirkkoherra Elias Huurinaisen vuosilomalle siirtymiseen tammikuussa 2015. Häntä kohdeltiin kuin rikollista riistämällä häneltä mm. seurakunnan avaimet ja puhelin. Näin hänet haluttiin sulkea yhteisön ulkopuolelle 31 vuoden palveluksen jälkeen seurakunnassa.

En ole koskaan aikaisemmin kohdannut vastaavanlaista toimintaa kohdella vuosilomalle siirtyvää henkilöä.

Leo Huurinainen

Kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan jäsen, rovasti

Taustaksi:

Tässä muutama linkki lehtiartikkeleihin koskien tapahtumia Iisalmen ortodoksisessa seurakunnassa:

Iisalmen sanomat (napsauta tekstiä)

Savon sanomat (napsauta tekstiä)