Mirhantuojien ja vanhurskaan Joosefin sunnuntai

Ikonikuva/Photo: Orthodox.net )
Ikonikuva/Photo: Orthodox.net )

Kristus nousi kuolleista!

On mirhantuojien ja vanhurskaan Joosefin sunnuntai, toinen sunnuntai pääsiäises­tä.

Jokaisessa lauantai-illan vigiliassa tämän sunnuntain sanoma on esillä. Vigilian ylösnousemustropareissa lauletaan: ”Kiitetty olet Sinä, Herra.  Opeta minulle käskysi!  Miksi te naiset, Kristuksen opetuslapset, mirhavoiteeseen valituskyyneleitänne sekoitatte?  Säteilevä enkeli ilmoitti haudasta mirhantuojille: Katsokaa hautaa ja ymmärtäkää, että Vapahtaja on noussut ylös haudasta” …. ja hieman myöhemmin teksti jatkuu… ”enkeli ilmestyi heille ja sanoi: Ohi on mennyt itkun aika.  Älkää itkekö, vaan viekää apostoleille ylösnousemisen sanoma.”   … ja vielä seuraavasti… ”Miksi te elävää kuolleitten joukosta haette, sillä hän, ollen Jumala, nousi ylös haudasta.”

Muisteltavat evankeliumikertomuksen naiset halusivat tehdä viimeisen rakkaudenpalveluksen kuolleelle ja haudatulle mestarilleen. He lähtivät perinteen mukaisesti voitelemaan ruumista, mikä tapahtuma oli jäänyt kesken kiireessä tapahtuneen hautaamisen vuoksi.  Matkalla he eivät miettineet, miten harhauttaa haudan vartijoita, vaan pohtivat, kuka poistaisi haudan sulkevan kiven. Heidän hämmästyksensä oli varmasti suuri, kun kivi oli sivussa ja hauta tyhjä.

Kiven siirtämistä syrjään ei tarvittu sen vuoksi, että Jeesus olisi päässyt ulos haudasta tai naiset päässeet hautaan sisään. Kivi oli sivussa, jotta naiset saattoivat havaita haudan olevan tyhjä ja kokea ensimmäisinä ihmisinä Jeesuksen kuolleista ylösnousemisen. He saivat valkopukui­selta nuorukaiselta tärkeän tehtävän: viedä ilosanoman opetuslapsille Herran kuolleis­ta ylösnousemisesta. Näin mirhantuojat saivat ensimmäisinä ihmisinä kokea tyhjän haudan ihmeen, vaikka eivät uskaltaneetkaan tuosta ihmeestä kertoa kenellekään saamastaan tehtävästään huolimatta. Hämmästys, ilo ja pelko oli vallannut heidät.

Lauantaina 25.4. ortodoksinen kirkko muistelee apostoli ja evankelista Markus­ta, jonka evankeliumista mirhantuojien sunnuntain teksti on otettu – Markus 15:43 -16.8.  Evankeliumitekstin mielenkiintoisin kohta, joka liittyy tähän päivään ja naisten kokemaan tilanteeseen, kuuluu: ”Hän menee teidän edellänne Galileaan.”  Pääsiäisen jälkeiset sunnuntait selostavat evankeliumitekstien kertomuksina uskon olemusta ja kirkon merkitystä.  Jeesus palaa sinne, missä Hän oli toimintansa alkanutkin – seudulle, joka tunnettiin myös nimellä pakanoitten tai muukalaisten Galilea. Evankelista päättäessään kertomuksen Galileaan, viestittää, kuinka Kristus on lähettänyt apostolinsa juutalaisten näkökulmasta pakanoitten keskelle saarnaamaan sanaa kuolleista ylösnousseesta Herrasta ja kuinka Kristuksen kirkko kuuluu kaikille maailman kansoille.

Jokainen ihminen on kutsuttu Herran seuraajaksi. Markuksen evankeliumi päättyykin kuvaukseen, miten apostolit aloittavat julistustyönsä ja miten kirkko lähtee laajenemaan ja kuinka itse Herra johtaa ja varjelee kirkkoaan.

Mirhantuojat ja vanhurskas Joosef kertovat, kuinka usko synnyttää rohkeuden, ja ne yhdessä saavat ihmeitä aikaan. Evankeliumit eivät kerro, mitä Joosef Arimatialainen ajatteli mennessään Pilatuksen luo pyytämään kuolleen mestarinsa ruumiin voidakseen haudata Hänet. Ulkoinen tilanne oli varmasti uhkaava juutalaisten johtomiesten saatua surmatuksi Jeesuksen. Opetuslapset olivat haihtuneet kuin tina tuhkaan. Joosef Arimatialaisen rohkeus on esikuvana tämänkin päivän kristitylle, kun hän etsii vastauksia kysymyksiin, kuka Jumala on, miksi uskon, mitä on kuolleista ylösnouseminen –kristinuskon peruskysymys (1.Kor 15:12-19).

Kunnioittakaamme mirhantuojanaisten ja apostolien kanssa kunniallista Joosefia, jumalisuuden harrasta harjoittajaa, neuvosmiestä ja opetuslasta. Heidän kanssaan uskoen veisatkaamme ylistystä Vapahtajan kirkkaalle ylösnousemukselle!”

(Kanonin tropari)

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA – TOTISESTI NOUSI !

 

Isä Olavi Merras