Setukaisten ülemsootska: Setumaalla ortodoksisuus elää vahvana ja omaperäisenä!

Ülemsootska Annela Laaneots. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Ülemsootska Annela Laaneots.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

”Setukaisille ortodoksisella uskolla aivan valtava merkitys. Kirkko on osa arkipäivää, mutta sen merkitys korostuu suurissa juhlissa“, kertoo setukaisten ülemsootska Annela Laaneots  ja jatkaa:  ”On muistettava, että setukaiskulttuurissa on taustalla vanha maausko. Tämän perinteet ja perinnäistavat on kyetty liittämään ortodoksisuuteen siten, että sekä kirkko että setukaiset voivat nämä hyväksyä. Näin on muodostunut varsin omaperäinen, paikallinen ortodoksisuus, joka elää nykyäänkin vahvana.”

Setukaislasten koulu Tallinnassa

Viron ortodoksisessa kirkossa (EAÕK) Kaakkois-Virossa sijaitsevat Setumaan seurakunnat kuuluvat Tallinnan arkkihiippakuntaan, jonka päämies on Tallinnan ja koko Viron metropolitta Stefanos. Metropoliitta Stefanos on pidetty ja varsin usein Setumaalla nähty vieras.

Yhteistyö hänen kanssaan on tiivistä. Setukaisia asuu paljon Tallinnassa ja siellä on setukaislapsille oma koulu, jolle metropoliitta Stefanos antoi kokoontumistilat omista tiloistaan. Hän on antanut tilat korvauksetta käyttöömme. Setukaiskoulu kokoontuu kaksi kertaa kuussa, ja saamme näissä tiloissa järjestää myös muita tilaisuuksia lapsille. Metropoliitalla on aivan erityista harrastusta setukaiskulttuuriin“, painottaa ülemsootska.

Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanos. (Kuva/Photo: setomaa.ee/
Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanos.
(Kuva/Photo: setomaa.ee/Andres Ots)

Metropoliitta Stefanos pidetty vieras

”Metropoliitta Stefanos vierailee usein Setumaalla ja yhteistyömme on todella mutkatonta. Parhaillaan on menossa yhteinen hanke munkkiluostarin käynnistämiseksi Lüübnitsaan,  Beresjen pieneen kalastajakylään Peipsijärven rannalle”, kertoo ülemsootska innostuneesti ja jatkaa: ”Lisäksi täytyy mainita, että paikallisten pappien ja metropoliitan yhteistyö on saumatonta.”

Setumaalta välitetään usein kuvia ja juttuja, joissa kirkollisissa juhlissa tuntuu koko kylä olevan mukana tapahtumassa. Arvelen, että tilanne ei ole aivan näin hyvä.

”Kirkko on osa kulttuuriamme!  Setumaalla lapset kasvavat pienestä pitäen kiinni kirkon elämään. Kun käytte Setumaalla kirkoissa jumalanpalveluksissa, niin huomaatte, että lapset ovat mukana aina kirkon tapahtumissa. Näin kirkon elämä kasvaa sisään lapsen elämään. Meillä ei ole sitä ongelmaa, että kirkoissa käydään vain kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja pääsiäisenä. Kirkko on läsnä jokapäiväisessä elämässä. Toki lapsia on nyt vähemmän kirkoissa kuin ennen, mutta se johtuu siitä, että setukaiset muuttavat Setumaalta kaupunkeihin”, vakuuttaa ülemsootska.

Ristisaatto Obinitsassa. (Kuva/Photo: Setomaa.ee/
Ristisaatto Obinitsassa.
(Kuva/Photo: Setomaa.ee/Andres Ots)

Muinaisjumala Pekon sijainen

Ülemsootska on setukaisten henkinen johtaja. Hänen asemansa ei suoranaisesti perustu lakiin tai asetuksiin, mutta ülemsootskan asema on tunnustettu Viron korkeinta valtiojohtoa myöten.

”Ülemsootska on setukaisten muinaisjumalan, Pekon, sijainen maan päällä. Uskomuksen mukaan Pekko oli setukaisten kuningas. Hän on haudattu Petseriin hautaluolaan. Hän vielä haudantakaa antaa ohjeita neuvoja setukaisille ülemsootskan kautta. Hän kertoo ülemsootskalle kuinka setukaisten tulisi elää ja mitä pitäisi tehdä. Ülemsootskan kautta hän ohjaa ja neuvoo kansaansa“, tarkentaa ülemsootska.

(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

”Kun Viron tasavallan presidentti vierailee Setumaalla, niin hänelle tasa-arvoinen edustaja on Setukaisten kuninkaan sijainen ülemsootska. Olen alueellinen, tämän alueen korkein johtohenkilö“, lisää Laaneots.

Raja halkoo Setumaan

Tarton rauhansopimuksessa vuonna 1920 Petserin kaupunki jäi osaksi Viron tasavaltaa ja Setumaata. Neuvostomiehityksen myötä 1944 Petserin alue liitettiin Pihkovan alueeseen ja Venäjän federaatioon. Petserin kaupungissa sijaitsee vuonna 1473 perustettu ortodoksinen munkkiluostari, joka on setukaisten hengellinen keskus.

”Valitettavasti Petserin alue kuuluu tällä hetkellä Venäjän Federaatioon, ja setutukaisten pääkaupunki on tällä hetkellä venäläisten hallussa“, pahoittelee ülemsootska nykyistä tilannetta.

Valtakunnan raja jakaa Setumaan kahtia ja setukansan yhteistoiminta rajan yli on kovasti hankaloitunut kansainvälisesti kiristyneen poliittisen tilanteen vuoksi.

Ülemsootska valitaan jonottamalla

Ülemsootskan virkakausi on yksi vuosi. Uusi valtasauvan kantaja valitaan vuosittain vaaleilla.

”Ülemsootska valitaan vuosittain setukaisten kuningaskuntapäivillä elokuussa. Tapahtuma järjestetään vuorotellen eri kylissä Setumalla. Tänä vuonna se järjestetään Obinitsassa. Minut valittiin viime vuonna  21. kuningaskuntapäivillä. Elokuussa valitaan minulle seuraaja“, kertoo Laaneots.

(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Ülemsootskaksi voidaan valita useamminkin kerran. Joitakin suosittuja henkilöitä on tehtävään äänestetty neljäkin kertaa. Ülemsootskana toiminutta henkilöä kutsutaan valtakauden jälkeen sootskaksi. He muodostavat vallassa olevan ülemsootskan neuvonantajien neuvoston, eräänlaisen setukaisten vanhimmiston.

Laaneots selostaa valintaa:“Itse et voi asettua ehdokkaaksi, vaan kymmenen kannattajaa omilla allekirjoituksillaan vahvistavat ehdokkuuden ja suosittelevat ehdokastaan tehtävään. Esitetyt ehdokkaat sitten kuningaskuntapäivillä nousevat pölkkyjen päälle. Sieltä he esittävät oman ohjelmansa ja tavoitteensa ülemsootskakaudelle. Näiden esitysten jälkeen ihmiset asettuvat jonoon kannattamansa ehdokkaan taakse. Eniten kannattajia kerännyt valitaan sitten ülemsootskaksi“.

Ülemsootskalla on hänen arvoaan osoittava valtasauva, johon jokainen ülemsootska kiinnittää kaudestaan muistuttavan nauhan. Nauhat muistuttavat edeltäjistä ja osoittavat, että kaikkien edeltäjien tuki on kulloisellakin sauvan haltijalla. ”Kun näette henkilön jolla tämä sauva on, niin siitä tiedätte, että hän on on vallassa oleva ülemsootska. Minun nauhani on nyt ylimpänä, tämä musta suuri rukousnauha, jonka sain lahjaksi Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanokselta.“ (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Ülemsootskalla on hänen arvoaan osoittava valtasauva, johon jokainen ülemsootska kiinnittää kaudestaan muistuttavan nauhan. Nauhat muistuttavat edeltäjistä ja osoittavat, että kaikkien edeltäjien tuki on kulloisellakin sauvan haltijalla.
”Kun näette henkilön jolla tämä sauva on, niin siitä tiedätte, että hän on on vallassa oleva ülemsootska. Minun nauhani on nyt ylimpänä, tämä musta suuri rukousnauha, jonka sain lahjaksi Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanokselta.“
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Seuraava ülemsootska valitaan Obinitsassa 1. elokuuta setukaisten kuningaskuntapäivillä, jonne ülemsootska Laaneots toivottaa kaikki Simeonin ja Hannan lukijat tervetulleeksi!

Kristos om ülõs nõsõnu’!

Aristarkos Sirviö