Piispa Makarios vastaa ortodoksisen teologian opetuksesta Virossa

Piispa Makarios. (Kuva/Photo: Ekumeeninen patriarkaatti)
Piispa Makarios.
(Kuva/Photo: Ekumeeninen patriarkaatti)

Ekumeenisen patriarkaatin pyhä synodi on valinnut Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanoksen esityksestä uuden piispan vastaamaan ortodoksisen teologian opetuksesta Virossa. Tehtävään valittiin piispa Makarios (siviilinimeltään Konstantinos Griniezakis / Κωνσταντῖνος Γρινιεζάκης), joka on syntynyt Iraklionissa Kreetalla.

Hänen piispallinen tittelinsä on Hristopoliksen piispa.

Lääketieteen opintojen lisäksi piispa Makarios on opiskellut teologiaa Ateenan, Harvardin ja Louvanin yliopistoissa.

Hänet on vihitty munkiksi ja munkkidiakoniksi 1993, pappismunkiksi 1997 ja arkkimandriitaksi 1998. Papillisissa tehtävissä hän on palvellut sekä Kreetalla ja Southbridgessä Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä hän toimii muuan muassa Ekumeenisen patriarkaatin bioeettisten kysymysten komission puheenjohtajana.

Hristopoliksen piispa Makarios on kanonisesti Konstantinopolin arkkihiippakunnan apulaispiispa. Hän toimii Virossa tiiviissä yhteistyössä Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanoksen johtaman Viron ortodoksisen kirkon (EAÕK) kanssa.

Virossa piispa Makarios vastaa Viron evankelis-luterilaisen kirkon Tallinnassa sijaitsevan teologisen instituutin (EELK usuteaduse instituut) ortodoksisen laitoksen opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta ja sen kehittämisestä. Hän luennoi myös Viron ortodoksisen kirkon Pyhän Platonin seminaarissa.

EELK:n teologinen instituutti ja Pyhän Platonin seminaari solmivat viime vuonna laajan yhteistyösopimuksen. Sen mukaan instituutissa ortodoksisen opetussuunnitelman mukaiset opinnot suorittaneella opiskelijalla on teologiset valmiudet toimia Viron ortodoksisen kirkon papillisissa tehtävissä. Pyhän Platonin seminaari antaa täydentävää opetusta, ja seminaarin opiskelijat voivat osallistua joihinkin instituutin opetuskokonaisuuksiin.

 

(EAÕK/ort.fi/ortodoksi.net )

 

Aristarkos Sirviö