Pääkirjoitus 9.5.2015 

enkeli

KUN SIMEON JA HANNA –ortodoksinen verkkolehti aloitti toimintansa Eurooppa-päivänä 9.5.2014, yksi tavoitteemme oli tiedotuksen parantaminen. Ensimmäisessä pääkirjoituksessa kirjoitimme myös:

”Koska Simeon ja Hanna ei ole sidoksissa mihinkään ryhmään, seurakuntaan, julkaisuneuvostoon eikä järjestöön, sillä on vähäinen mahdollisuus tarkastella tapahtuvaa kriittisesti mutta rakentavasti. Se haluaa olla avoin foorumi erilaisille mielipiteille. Se haluaa jakaa kaiken käytettävissä olevan tiedon antamatta valmiita vastauksia.”

Kuluneen vuoden aikana Suomen ortodoksisen kirkon sivustolla on voinut huomata enemmän toimintaa. Esimerkiksi kirkolliskokouksen aikainen tiedottaminen oli varsin mallikasta. Silti emme saa lukea kirkon sivulta tärkeitä uutisia – edelleenkään.

Osan uutisista voi lukea Ortodoksi.netistä, osan Kotimaa 24:stä, osan jopa Helsingin Sanomista. Jotkut uutiset pujahtavat kirkon omille sivuille. Mutta hyvin paljon siitä, mitä kirkon sivuillakin uutisoiduista tapahtumista kerrotaan, jää jokseenkin ilmassa leijuvaksi – taustoja ei esitetä selkeästi eikä niitä kysyttäessä kerrota. Monia tapahtumia on nostettu näyttävästi esille, mutta tiedottaminen on jäänyt ikään kuin kesken.

ESITÄMME muutaman esimerkin.

Lahden kirkkoherraa Aki Leskistä epäiltiin eräiden tietojen mukaan törkeästä kavalluksesta, hänet vapautettiin kirkkoherran toimesta ja hän joutui toimituskieltoon vuonna 2013. Huhtikuun 1. päivää tänä vuonna Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut hänet sakkorangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä.

Arkkipiispa Leo esitteli Oulun uuden metropoliitan Elian patriarkka Bartolomeokselle Konstantinopolissa. Matkaseurueeseen kuuluivat myös museonjohtaja Teresa Töntsi (ent. Leskinen) ja kirkkomuseon säätiön hallituksen puheenjohtaja Risto Ruohonen. Kirkkomuseon edustusta perusteltiin sillä, että patriarkalle esitettiin kutsu kirkkomuseon, Riisan, avajaisiin.

Patriarkan osallistuminen kuitenkin peruuntui.  Kerrottiin Belgian, Hollannin ja Luxemburgin metropoliitan Athenagoraan tulevan patriarkan valtuutuksella avaamaan museon. Loppujen lopuksi tilaisuudessa oli läsnä Skandinavian metropoliitta Kleopas.

Patriarkan tulon peruuntumisella ei tiettävästi ollut mitään tekemistä ns. tapaus Askolan kanssa. Muuta suurella kohulla alkaneesta Uspenskin ”skandaalista” ei sitten ole saatettukaan tietoon: selvityksiä on vaadittu ja saatu, patriarkaattiin on raportoitu – mutta mikä on lopputulos? Tai väliaikatieto?

Nyt käsitellään lehdistössä tapaus Huurinaista. Viimeisten tietojen (Savon Sanomat) mukaan isä Elias Huurinainen on pantu toimituskieltoon. Monille on jäänyt täysin epäselväksi toimituskiellon syy.

MITÄ ON tapahtunut, mitä tapahtuu todella? Emme tiedä. Mutta erilaiset huhut ovat kiertäneet ja kiertävät jatkuvasti.

Tiedämme, kuinka huhumylly toimii: yhden kertojan epäily on kuulijan korvissa jo varma totuus. Ja tämä viesti jatkaa rauhassa kulkuaan.

Tästä syystä odottaisi kirkon tiedotuksen toimivan johdonmukaisesti. Tästä syystä toivoisi, että kirkon sivuilla kerrotaan, mitä on tapahtunut, mitä siitä seuraa – ja ennen kaikkea miksi. Ainakin muun median toivoisi saavan tietoa voidakseen käsitellä asioita laajemmin, estääkseen puskaradion epämääräisen viestinnän, jolla on ikävä tapa aiheuttaa suurtakin hämmennystä – joskus jopa pahaa mieltä – kirkkokansassa.

ON VALITETTAVAA, että uutisointi tapahtuu muussa kuin ortodoksisessa mediassa. On valitettavaa, että riippumattomat mediat eivät saa aineistoa edes voimavarojensa mukaan käsitelläkseen näitä vaiettuja asioita. Siitä huolimatta näemme Simeonin ja Hannan tavoittaneen monia päämääriään ja koemme sen edelleen varsin tärkeäksi mediaksi – olkoonkin, että sen ulkoasu on varsin vaatimaton. Sen merkityksestä kertonee jotakin, että sivustolla on käyty tätä kirjoitettaessa 200125 kertaa –  ½-vuotisjuhlassamme kävijämäärä oli juuri ylittänyt 50 000. Tästä on hyvä jatkaa verkkolehden tekemistä eteenpäin – varsinkin, kun lehti, joka jäi kirkon avustuksen ulkopuolelle, on saanut merkittävää tukea mm. Helsingin ortodoksiselta kuratooriolta ja Helsingin hiippakunnan säätiöltä.

KOROSTAMME kuitenkin vielä kirkon tiedotuksen valtavaa merkitystä aivan  yksinkertaistetusti: sen tehtävä on palvella kirkkokansaa, mediaa ja päättäjiä. Sen tehtävä on antaa kirkon toiminnasta ja päätöksistä ajantasaista ja oikeaa tietoa, jonka pohjalta media ja yhteiskunnalliset päättäjät voivat tehdä omaa työtään.

 Hellevi Matihalti

Aristarkos Sirviö