Helluntai – kirkon ja Pyhän Hengen juhla

(Kuva/photo: OCA )
(Kuva/photo: OCA )

Sinä, oi Kristus, sanoit opetuslapsillesi: ”Olkaa Jerusalemissa siihen asti, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta.  Minä lähetän teille toisen lohduttajan, sen kaltaisen kuin itse olen, minun ja isäni Hengen.  Hänessä vahvoiksi tulkaa.” (Kanoni 3. irmossi)

Moni suomalainen ortodoksinen kirkko viettää tänään helluntaina vuosittaista temppelinjuhlaansa.  Näitä kirkkoja on esimerkiksi Lintulan luostarin Pyhän Kolminaisuuden kirkko.  Viettäähän luostari myös 120-vuotisjuhlaansa.  Pyhän Kolminaisuuden kirkkoja ovat Oulun katedraali, Lahden ortodoksinen temppeli, Helsingin Pyhän Kolminaisuuden kirkko ja niin edelleen.  Pyhälle Kolminaisuudelle omistettuja temppeleitä löytyy eri puolilta Suomea.  Kirkon vuosittaista juhlaa kutsutaan ortodoksisessa perinteessä myös alttarin­juhlaksi, mikä juhla saa nimensä kirkon nimikkopyhän tai pyhän tapahtuman mukaan.

Temppelikohtaisena tapahtumana juhla on arvoltaan rinnastettava kirkkovuoden suurimpaan juhlaan pääsiäiseen.  Haluamme korostaa kirkkoraken­nusta sekä rukouksen paikkana että myös paikkana, jossa ajallinen ja ajaton kohtaavat Herran pyhässä ehtoollisessa.  Pyhän Hengen armon ollessa näkyvästi läsnä pyhissä lahjoissa rukouksen täyttämä kirkkorakennus toimii pyhittävänä tilana sinne kokoontuneille.  Näkyvästä aineesta tulee Jumalan näkymättömän siunauksen väline.

Kirkkoa vihittäessä luetaan seuraava rukous: Oi Valtias Herra, meidän Jumalamme, kaikkien maanäärien toivo, kuule meitä syntisiä, kun me rukoilemme sinua: lähetä alas Pyhä, kumarrettava ja kaikkivoimallinen Henkesi ja pyhitä tämä temppeli sekä tämä alttari, täytä se ikuisella valolla, valitse se omaksi asunnok­sesi, tee se kunniasi majaksi.  Kaunista se jumalallisilla, yliluonnollisilla lahjoilla­si ja laita se myrskyn yllättämille suojasatamaksi, himojen parantolaksi, heikkojen turvaksi, pahojen henkien karkotuspaikaksi, että Sinun silmäsi olisivat öin ja päivin kääntyneinä sen puoleen ja että Sinun korvasi kuulisivat niiden rukoukset, jotka Jumalan pelvolla ja hartaudella tulevat sinne sisälle ja huutavat avuksensa Sinun kumarrettavaa nimeäsi.  Säilytä tämä temppeli aina maailman loppuun asti, ja siinä oleva uhrialttari tee pyhäksi Pyhän Hengen voimalla ja vaikutuksella.

Helluntai on myös Kristuksen yhden, pyhän apostolisen ja katolisen kirkon vuotuinen syntymäpäivä – juhla, johon meidät kaikki on kutsuttu.  Olemme saaneet kutsun sen vuoksi, että Jumala antaa meille jatkuvan mahdollisuuden uudistumiseen kirkossaan Pyhän Hengen läsnäolon kautta.  Pyhä Henki ohjaa, johtaa ja varjelee kirkkoaan.  Pyhä Henki toimii myös meissä.  Aloitammehan lähes jokaisen rukouksen tai jumalanpalveluksen tutulla helluntaijumalanpalveluk­sen rukousveisulla ”Taivaallinen kuningas, Lohduttaja totuuden Henki… tule ja asu meissä…”  Pyhä Henki on Jumalan lahja jokaiselle kirkon jäsenelle.  Hänet on kutsuttu palvelemaan lähimmäisiään ja kirkkoaan erityisellä Hengen lahjalla, jonka hän pyhässä voitelun sakramentissa – henkilökohtaisessa helluntaissa – on saanut.

Meiltä kysytään tänäkin juhlana, annammeko Pyhälle Hengelle tilaa toimia itsessämme.  Kumpi meissä pääsee voitolle Pyhä Henki vai paha henki?  Ihmisyy­dessä ja kristillisyydessä kasvu ei suinkaan ole helppoa.  Uskonnollinen tunne tai sanallinen todistus ei aina riitä.  Ihminen on kokonaisvaltainen olento, jossa hän omien aistiensa välityksellä muovaa oman maailmankuvansa.  Kristillisen maail­mankuvan muotoutumisessa Jumala ei ohita ihmisen ihmisyyttä, vaan antaa tälle mahdollisuuden toimia Jumalan työtoverina oman elämänsä rakentamisessa.  Elämännäkemystä muokataan yhdessä Jumalan kanssa Hänen kirkkonsa jäsenyy­dessä.

Aivan kuin keväällä eloon puhkeava luonto, niin kirkon helluntai-juhla viestit­tää joka vuosi Pyhä Hengen läsnäolon tarjoamista mahdollisuuksista.  Ne ovat jotain samanlaista kuin kevätkylvö. Pyhä Henki istuttaa meihin jumalallisuuden siemenen – pyhittymisen mahdollisuuden, josta Jumalan armon ja oman työmme yhteisenä tuloksena tulisi kasvaa iankaikkisen elämän hedelmää tuottava puu.  Pyhä Henki antaa mahdollisuuden tulla vahvoiksi ihmisyydessämme sekä ottaa vastaan kaikki Jumalan lahjat tulemalla osallisiksi Hänen jumalallisesta luonnos­taan.

 

Isä  Olavi  Merras