Kaikkien pyhien sunnuntaina

(Kuva/Photo: oodegr.co)
(Kuva/Photo: oodegr.co)

Matt. 10:32-33,37-38, 19:27-30

Hepr. 11:33-12:2

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen!

Tuleva sunnuntai on meille suuri juhla. Silloin on Kaikkien pyhien sunnuntai, Lohjan ihanan tsasounan nimikkojuhla eli praasniekka. Juhlan epistolatekstinä luettu heprealaiskirjeen jakso on hurja. Siinä pyhä apostoli Paavali kertaa, mitä kaikkea Vanhan liiton aikana eläneet pyhät esi-isämme saivat kokea. He kärsivät monenlaista vaivaa ja järkyttäviä vastoinkäymisiä. Kuulimme kuitenkin myös, miten suuria tekoja he tekivät. He tekivät niitä nimenomaan uskon voimalla.

Usko. Siinä on pyhyyden perusta. Ellei meillä ole uskoa, emme lähde kulkemaan pyhyyden tietä. ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.” (Hepr. 11:1). Usko saa meidätkin voimistumaan heikkoudessamme. Me tunnemme niin monessa tilanteessa, että omat voimamme eivät riitä, että olemme heikkoja. Heikkoutemme voi kuitenkin tulla voimaksi silloin, kun otamme Kristuksen asumaan sydämeemme. Ilman Häntä me emme voi päästä täydellisyyteen. Hän oli täydellinen ihminen. Hänessä me olemme vahvoja. Hänessä meidän ei tarvitse pärjätä omilla osaamisillamme. Saamme antaa itsemme, oman ainutkertaisen persoonamme Hänen käyttöönsä. Näin saamme voiman elää juuri sen elämän, joka meille on annettu. Saamme voiman elää kristittyinä omalla ainutkertaisella tavallamme. Se ei tarkoita elämistä itsekkäästi ja muista riippumattomina. Se on todella sitoutunutta elämää. Se on kiinnittymistä Häneen, joka on Tie, joka on Totuus, ja joka on – Elämä.

Kristus itse on jokaisen pyhän esikuva. Me tarvitsemme Kristuksen voimaa, koska moni asia on viemässä meitä pois Jumalasta. Sinänsä hyvätkin ja viattomilta tuntuvat asiat saattavat eksyttää meidät ja kasvattaa meihin tottumuksen, joka ei tue kristityn tiellä kulkemista. Kristityllä pitää olla oikea mieli ja asenne. Kristityn mieli ja asenne muodostuu nöyryydestä, rohkeudesta ja rakkaudesta. Jos meillä on nöyryyttä paneutua ja mukautua Kristuksen ja Hänen kirkkonsa opetukseen, meille muodostuu oikeanlainen rohkeus. Tuo rohkeus ei ole röyhkeyttä. Se on rohkeutta, jonka voi antaa varmuus siitä, että meillä on varjelijanamme niin suuri Voima, ettei mikään voi voittaa sitä. Meillä on suojelijanamme niin vahva Puolustaja, että meidän ei tarvitse pelätä mitään. Se on rohkeutta, jonka Pyhä Henki antaa Kristuksen sotajoukoissa taisteleville. Pyhän apostoli ja evankelista Johanneksen mukaan Jumala on Rakkaus, ja täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Jumalan kanssa kulkiessamme ja Hänen rakkauden käskyään täyttäessämme me tiedämme olevamme tiellä, joka vie meitä pyhyyteen, oikean näkemiseen. Tuon tien valaisee Kristuksen Valo.

Kristus näyttää vaativan meiltä mahdottoman vaikeita asioita. Meidän pitää rakastaa Häntä enemmän kuin mitään muuta, jopa enemmän kuin rakkaita perheenjäseniämme; äitiä, isää, veljiä, siskoja tai lapsiamme. Aluksi tuo vaatimus hätkähdyttää. Meidän on kuitenkin muistettava, että Kristus on Kaikkivaltias. Kun muistamme sen, meillä ei taaskaan ole mitään pelättävää. Jos luotamme Häneen, meille ei pitäisi tuottaa vaikeuksia asettaa Hänet ensimmäiseksi elämämme tärkeysjärjestyksessä. Muistammehan, mitä Hän on sanonut seuraajilleen: ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki muukin.” Jos joku joutuu kokemaan menetyksiä Kristuksen tähden, hän saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Ei ole mitään hätää. Tämä on Kristuksen lupaus tänään luetussa evankeliumitekstissä. Tähän lupaukseen luottaen ja uskoen pyhät niin Vanhan liiton kuin Uuden liitonkin aikana ovat panneet itsensä alttiiksi. He ovat juosseet edessään olleen kilpailunsa ja selvinneet voittajina. He ovat suunnanneet katseensa Kristukseen. Pankaamme siis mekin pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Näin me voisimme liittyä pyhien ketjuun, joka tänään julistaa meille Jumalan Valtakunnan suurta Iloa.

Aamen.

 

Isä  Kalevi Kasala

Lohja