Konstantinopolin patriarkaatti antoi Helsingin metropoliitta Ambrosiukselle varoituksen

ekumeenisen patriarkaatin logo

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin pyhä synodi on käsitellyt ja antanut päätöksensä Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen toimista Uspenskin katedraalissa 1. maaliskuuta. Tuolloin metropoliitta Ambrosius oli liturgiassa kutsunut alttariin Helsingin evankelis-luterilaisen hiippakunnan piispa Irja Askolan.

Pyhän synodin mukaan ortodoksisen kirkon alttariin menevät vain liturgisten tehtävien toimittajat. ”Ulkopuolisten meneminen alttariin ei ole ainoastaan ei-suotavaa vaan selvästi kielletty. Naishenkilöiden alttariin meneminen on sekä kanonisen perinteen että kirkon järjestyksen mukaan kielletty”, todetaan synodin päätöksessä.

Synodin päätöksen mukaan heterodoksisen luterilaisen kirkon naispiispan meneminen pyhään alttariin ja hänen läsnäolonsa siellä liturgian aikana on epäkanonista ja epäkorrektia.

Synodin päätöksessä todetaan myös, että piispa Askolan liittäminen esirukouksiin ortodoksisten piispojen rinnalla on väärin.

Ortodoksisessa liturgiassa – ja myös sitä valmistelevassa proskomidissa – ei muistella muiden uskontokuntien jäseniä nimellä, vaan näin tehdään vain ortodoksikristittyjen kohdalla. Voimme muistella muihin uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä, jotka ovat sairasvuoteella tai muuten kriittisissä tilanteissa. Liturgian rukouksissa emme kuitenkaan muistele ”papillisesti” muiden kuin ortodoksisen kirkon palvelijoita”, todetaan synodin päätöksessä.

Ekumeenisen patriarkaatin mukaan maaliskuun tapahtumat Uspenskissa ovat herättäneet hämmennystä ortodoksien keskuudessa ja aikaan saaneet epätietoisuutta ympäri ortodoksista maailmaa. Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos ja pyhä synodi toteavat:

Konstantinopolin äiti-kirkko on hämmentynyt ja yllättynyt ja me Pyhän Synodin jäsenet olemme toimiesi vuoksi suruissamme ja murheellisin mielin. Tiedämme syyt, joiden vuoksi emme halua erottaa skandaalin aiheuttajia”, vaan sen sijaan kehotamme Kirkon Paimenia olemaan ”kutsumuksensa mukaisesti koko ajan valveilla”. Katsomme näin ollen velvollisuudeksemme muistuttaa sinua näistä kirkollisista ja kanonisista periaatteista ja todeta, että sekä minä patriarkkana että Pyhä Synodi nuhtelemme sinua ja pidämme toimiasi loukkaavina ja hämmennystä aiheuttavina. Ne ovat herättäneet laajaa hämmennystä koko ortodoksisessa kirkossa ja saaneet aikaan patriarkaattiamme kohtaan lukuisia yhteydenottoja.”

Konstantinopolin patriarkka ja pyhä synodi antavat Uspenskin tapahtumien johdosta metropoliitta Ambrosiukselle varoituksen.

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous käsittelee pyhän synodin päätöksen mahdollisia jatkotoimia seuraavassa kokouksessaan.

S&H/ort.fi

Uutisesta tarkemmin kirkon sivuilta (napsauta tekstiä)

Simeonissa ja Hannassa asian taustaa arkkipiispa Leon ja metropoliitta Ambrosiuksen haastatteluissa (napsauta tekstiä)