Positiivinen vai negatiivinen?

Ehtoollinen kenttäjumalanpalveluksessa. (Kuva/Photo: Puolustusvoimat )
Ehtoollinen kenttäjumalanpalveluksessa. (Kuva/Photo: Puolustusvoimat )

Helmikuussa Simeon ja Hanna –verkkolehti törmäsi Vapaa-ajattelijain liitto ry:n omilla sivuillaan julkaisemaan tekstiin varhaiskasvatuslaista ja pyysi asiasta kommenttipuheenvuoron silloiselta sisäministeri Päivi Räsäseltä (Simeon ja Hanna 5.2.2015). Vapaa-ajattelijain liitto ry:n kannanotot ovat useinkin hiukan summittaisia ja varsin yksipuolisia, minkä saattoi huomata myös äskettäin Kansan Uutisten verkkolehdessä 3.7.2015 olleesta Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteerin Esa Ylikosken mielipidekirjoitusta. Ylikoski nimittäin väittää, ettei uskonnonvapaus toteudu. Simeon ja Hanna pyysi arkkimandriitta Andreas Larikkaa, joka on Kainuun Prikaatin osa-aikainen ortodoksinen pappi, kommentoimaan kyseistä kirjoitusta.

USKONNOLLISUUTTA ei pitäisi dramatisoida liikaa, sanoi Ruotsin luterilainen arkkipiispa Antje Jackelen äskettäin. Uskon luonteva paikka ihmisen elämässä voi suotta hämärtyä, jos ja kun nykyisissä läntisissä yhteiskunnissa ajetaan kirkkojen todellisuus erilleen uskonnottomasta yhteiskunnasta. Kuitenkaan uskonnot eivät ole maailmasta häviämässä minnekään.

On vaikea ymmärtää miksi Ylikosken mielestä on ongelmallista, että varusmiesten päiväohjelmaan voi yhä sisältyä jumalanpalveluksia. Kuten kirjoittaja itsekin toteaa, palvelusajalla pidettävien jumalanpalvelusten rinnalla on vaihtoehtoinen, ohjattu, henkisen toimintakyvyn kehittämiseen tarkoitettu tilaisuus. Varusmiehet voivat vapaasti valita, osallistuvatko jumalanpalvelukseen vai vaihtoehtoiseen tilaisuuteen. Rinnakkaiset tilaisuudet on merkittävä viikko-ohjelmaan, jos jumalanpalvelukset on siihen merkitty. Näin toteutuu sekä positiivinen että negatiivinen uskonnonvapaus: vapaus harjoittaa uskontoa ja vapaus olla harjoittamasta.

(Kuva/Photo: Puolustusvoimat )
(Kuva/Photo: Puolustusvoimat )

SOTILASPAPIT pitävät peruskoulutuskaudella varusmiehille kolme yhteistä oppituntia. Näin he tekevät, koska ovat osa puolustusvoimien henkilöstöä ja heillä teologian maistereina on opettamiseen myös opetsusisältöjen kannalta valmiudet. Teemoina ovat eettinen toiminta ja uskonnonvapaus palveluksessa, maanpuolustuksen arvopohja sekä maanpuolustuksen etiikka – sodan oikea ja väärä. Kaikkiaan varusmiespalveluksen eri koulutusvaiheisiin sisältyy seitsemän papin pitämää oppituntia, joissa käsitellään eettisen toimintakyvyn kysymyksiä. Miksi yliopistossa koulutetut  ja näiden oppituntien pitoon vielä erikseen koulutetut papit eivät olisi sopivia tällaista opetusta antamaan?

Ylikoski kirjoittaa monipuolisemman tarkastelun tarpeesta opetuksessa mainiten muun muassa psykologisen ja lääketieteellisen asiantuntemuksen. Näiden alojen asiantuntemusta puolustusvoimissa on jo nyt käytettävissä myös varusmiesten opettamiseen ja tukemiseen.

Ortodoksisen verkkolehden lukijoita saattaa kiinnostaa se, että ortodoksiseen kirkkoon kuuluville varusmiehille edelleenkin järjestetään alueellisia opetustilaisuuksia, joiden tarkoituksena on antaa eväitä eettisen ja henkisen toimintakyvyn kehittämiseen ortodoksisen perinteen kannalta. Tilaisuuteen komennetaan muun palveluksen suomissa puitteissa kaikki ortodoksiset varusmiehet. Varusmies voi itse ilmoittaa, mikäli ei halua tilaisuuteen osallistua.

PARAATIHARTAUDEN uutta järjestelyä Ylikoski moittii yksilönvapauden kannalta kelvottomaksi ja esittää koko paraatihartaudesta luopumista. Paraatihartaudesta luopuminen loukkaisi kristittyjen sotilaiden uskonnonvapautta. Kansainvälisestä toiminnasta tiedetään, että pääsääntöisesti kaikkien niiden maiden joukoissa, joiden kanssa suomalaisetkin osallistuvat yhteisiin operaatioihin, paraatihartaus ilman muuta kuuluu paraatiohjelmaan, vaikka eri maissa kirkkojen oikeudellisen aseman säädökset ovat keskenään hyvinkin erilaisia.

Käsitykseni mukaan puolustusvoimiemme kirkollisessa työssä aivan erityisesti nykypäivänä pidetään huolta uskonnonvapauden toteutumisesta, niin kunkin oikeutena harjoittaa uskontoa kuin olla harjoittamatta.