Kirkollishallituksen päätös: Simeonin ja Hannan avustusanomus

Kirkollishallituksen päätöksiä 4. syyskuuta 2015 :

Simeon ja Hanna -verkkolehden vastaavien toimittajien avustusanomus

Simeon ja Hanna -verkkolehden vastaavat toimittajat Hellevi Matihalti ja Aristarkos Sirviö anovat 3000 euron avustusta verkkolehden tekoon. Verkkolehti toimii muutamien seurakuntien, yksityisten lahjoittajien ja sekä Helsingin Ortodoksisten Kuratoorion ja Helsingin metropoliittakunnan säätiön myöntämillä apurahoilla.

Kirkollishallitus ei myöntänyt apurahaa. Kirkon viestintästrategia on kesken eikä kirkon budjettiin ole varattu määrärahaa vapaaehtoisuuteen perustuvalle viestinnälle (verkkolehdet, blogit). Kirkon budjetti painottuu tällä hetkellä virallisen viestinnän rahoittamiseen (ort.fi, seurakunnat ja järjestöt).

Kirkollishallitus on todennut päätöksessään 5.9.2014, että kirkon päivitetyn tiedotusstrategian valmistuttua on mahdollista tarkastella asiaa uudelleen, mutta tuolloin on tärkeää, että mahdolliset viestintähankkeisiin suunnatut avustukset tulevat kaikkien vapaaehtoistoimijoiden ja tahojen haettavaksi samanaikaisesti yhdessä sovittujen kriteerien mukaisesti.