Arkkipiispa Leo vetoaa: sunnuntaina kolehti kansainvälisen diakonian hyväksi

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Konstantinopolin piispainkokouksesta palannut arkkipiispa Leo puhui kirkolliskokousta valmistelevaan seminaariin kokoontuneille  kirkolliskokousedustajille Joensuussa 4. syyskuuta. Puheessaan hän nosti esiin Euroopan pakolaiskriisin:

“Synodin nelituntisessa päätösistunnossa keskiviikkona kuulimme pakolaistulvasta Leroksella, Lesvoksella, Kosilla, Kalymnoksella ja Samoksella. Kreikan saarille on saapunut heinäkuusta lähtien joka päivä yli tuhat Lähi-idän pakolaista. Kirkot jakavat yhdessä avustusjärjestöjen kanssa ruokaa ja juomaa sekä lastentarvikkeita. Nyt tarvittavista resursseista alkaa olla huutava pula. Piispojen kertomuksissa oli yksi asia, joka teki meihin suuren vaikutuksen. Kukaan heistä ei puhunut `vieraista` tai `ongelmasta` vaan ihmisistä, jotka kokevat nyt samanlaisen kohtalon kuin Egyptiin kerran paennut pyhä perhe. Poliitikot voivat pohtia pakolaiskriisiä, mutta kirkko auttaa kaikkia lähimmäisiä, jotka ovat samaa lihaa ja verta kuin me. Kirkko auttaa kaikkia kärsiviä, eikä erottele heitä heidän etnisen tai uskonnollisen taustansa mukaan.”

Sunnuntaina kolehti kansainväliselle diakoniatyölle

Arkkipiispa pyysi kirkon jäseniä tekemään välittömästi lahjoituksia Filantropian kautta ja vetosi seurakuntiin, että ne kantaisivat kolehdin sunnuntaina 13.9. kansainvälisen diakonian hyväksi. Valtaosa seurakunnista toimii arkkipiispan esityksen mukaisesti. Lisäksi esimerkiksi Oulun ortodoksinen seurakunta on päättänyt syyskuun kaikkien kolehtien kohteeksi kansainvälisen diakoniatyön.

Seurakuntia ja seurakunnallisia toimintapiirejä arkkipiispa kehotti yhteistyöhön myös muiden avustustyötä tekevien toimijoiden kanssa – erityisesti paikkakunnilla, joissa toimii tai jonne on perusteilla vastaanottokeskus.

”Auttakaa kaikessa, missä apuanne pyydetään. Näin toimien elämme todeksi kristillisen uskomme tässä eteemme avautuneessa tilanteessa. Nyt edessämme on todellisen filantropian esiintuomisen paikka”, totesi arkkipiispa Leo puheensa päätteeksi.

Kriisin kärjistyminen ei yllättänyt avustusjärjestöjä

Suomessa ortodoksisen kirkon apua koordinoi kirkon kansainvälisestä diakoniasta ja lähetystyöstä vastaava järjestö Filantropia ry. Filantropia on seurakunnille tuttu yhteistyökumppani ja sillä on organisoitunutta osaamista ja kokemusta kansainvälisen avun antamisesta ja hyvät valmiudet ja verkostot sen perille saattamiseksi.

Filantropian toiminnanjohtaja Riina Nguyen kertoo avustusjärjestöjen seuranneen huolestuneena tilanteen kärjistymistä Syyriassa ja sen lähialueilla. ”Pakolaisvirtojen suuntautuminen Eurooppaan ei tullut avustusjärjestöille yllätyksenä. Tuolla alueella ei ole mitään merkkejä siitä, että kriisi loppuisi. On tärkeää ymmärtää, että kriisi on pitkäaikainen. Vielä pitkään tarvitaan kärsivällisyyttä, ihmisten rinnalla kulkemista ja auttamista.”

Hänen mielestään erityisesti niissä seurakunnissa, joiden alueella toimii vastaanottokeskus, olisi syytä nyt pohtia kuinka voisi olla mukana avustamassa turvapaikanhakijoita ja muita pakolaisia vaikeassa tilanteessa. Nguyen painottaa, että kaikessa konkreettisessa avustustoiminnassa on syytä olla yhteistyössä vastaanottokeskusten tai asian parissa työskentelevien viranomaisten kanssa. ”Tarvitaan malttia, että ei hosuta ja keksitä huonoja ratkaisuja. On syytä kysyä neuvoja ja tietoa paikallisilta viranomaisilta missä asioissa ja millaista apua juuri oman seurakunnan alueella tarvitaan.  On myös hyvä tiedostaa, että kysymyksessä ovat projektit,  joihin tulee sitoutua ja paneutua pitkäksi aikaa.“

Pakolaisten määrä kasvaa päivittäin Syyrian naapurimaissa. (Kuva/Photo: un.org )
Pakolaisten määrä kasvaa päivittäin Syyrian naapurimaissa.
(Kuva/Photo: un.org )

”Tarvitaan vielä pitkään rukouksia ja taloudellista apua”

Nguyen pitää hyvänä ihmisten innokkuutta olla mukana käytännön avustustyössä.  Mutta hän myös hieman toppuuttelee yli-innokkuutta:  “Malttakaa hyvät ihmiset! Apua tullaan tarvitsemaan vielä monen viikon ja kuukausienkin kuluttua.“  Hän muistuttaa, että tässä kriisissä tarvitaan pitkään esirukouksia ja taloudellista apua kriisialueila. Euroopassa näkyvä pakolaisvirta on vain jäävuoren huippu verrattuna tilanteeseen Syyrian lähialueilla.

Filantropia osallistuu Syyriassa kansainvälisen ortodoksisen avustusjärjestön IOCC:n ja Antiokian patriarkaatin kautta kokonaisvaltaiseen pakolaisten auttamiseen. (Hätäapu-, terveys-, koulutus-, hygienia-, ravitsemus- ja psykologinen työ). Ortodoksinen Antiokian patriarkaatti on harvoja verkostoja, jotka vielä voivat toimia maan sisäisten pakolaisten auttamiseksi. Tilanne on pahentunut neljän vuoden aikana huomattavasti. Keskiluokkaiset syyrialaiset ovat pystyneet auttamaan paikallisia pakolaisuuteen joutuneita kriisin alusta alkaen, mutta nyt heidänkin varansa ovat loppuneet. Apua tarvitsevia on jatkuvasti enemmän, ja sodan vain jatkuessa ihmiset lähtevät liikkeelle rauhan toivossa. Filantropia jatkaa tätä erityistä Syyria–keräystä edelleen.

Riina Nguyen kertoo, että Filantropia kohdentaa nyt kerättävät kansainväliseen diakoniatyöhön osoitetut kolehdit ja lahjoitusvarat Euroopan pakolaistyöhön. Filantropia kartoittaa omat ja uudet kumppanit pakolaisia vastaanottavissa maissa ja kohdistaa varat mahdollisimman tehokkaasti.

Aristarkos Sirviö

 

Tietoa Filantropiasta ja keräystileistä saa Filantropia ry:n kotisivuilta. (Napsauta tekstiä)