Ett ekumeniskt seminarium i Åbo

(Kuva/Photo: SEN )
(Kuva/Photo: SEN )

Ekumeniska Rådet i Finland, Sektionen för finlandssvensk ekumenik anordnar ett seminarium om missionen hör till det förgångna eller är den en väsentlig del av kyrkans liv? Hur ser de olika kyrkorna på missionens framtid? En ekumenisk panel samlas i Åbo för att diskutera Kyrkornas världsråds missionsdokument Tillsammans för livet; Mission och evangelisation i en värld i förändring.

 Dokumentet presenterades vid KV:s tionde generalförsamling 2013 i Busan och det inbjuder oss att samtala och reflektera över hur vi som kyrkor och kristna lever i mission. Hur vi i ord och handling berättar evangeliet, antingen det handlar om Jesus som befriaren eller om ansvaret för skapelsen.

Mission är inte längre enbart något som sker från en kontinent till en annan, utan är en angelägenhet för alla kristna överallt. Det föränderliga landskap som kyrka och mission lever i kräver förnyat tänkande och nya sätt att arbeta. Mission tillhör kyrkans väsen och tar sig många uttryck. Vilka beror på de sammanhang det handlar om.

Tid för seminariet är torsdag 8.10.2015 kl. 13–17 och plats Teologiska fakulteten, Biskopsgatan 16, Åbo. I panelen diskuterar

Rolf Steffansson, Finska Missionssällskapet

Fader Anders Hamberg, katolska kyrkan

Fader Mikael Sundkvist, ortodoxa kyrkan

Jan Edström, Frikyrklig samverkan

Moderator: Marika Björkgren-Thylin

 

Hjärtligt välkommen!