Filantropia tukee pakolaisia ja turvapaikanhakijoita Suomessa ja kriisialueilla

(Kuva/photo: UNHCR)
(Kuva/photo: UNHCR)

Filantropia jatkaa humanitaarisen avun välittämistä Syyriaan ja kartoittaa avustuskanavia Euroopan rajoilla. Suomessa Filantropia on mukana tukemassa ortodoksisen kirkon, hiippakuntien ja seurakuntien ponnistuksia maahan tulevien auttamiseksi.

Tällä hetkellä toimitaan kolmella tasolla. Ensinnäkin pakolaisten tilanne Syyriassa ja sen lähialueilla on inhimillisesti katsottuna katastrofaalinen. Turvallisia ulospääsyteitä väkivallan ja köyhyyden loukusta on vähän, jos ollenkaan. Paikan päällä toimivat avustusjärjestöt tarvitsevat nyt kaiken mahdollisen tuen, ja kansainvälisen yhteisön on löydettävä poliittinen ja kestävä ratkaisu Syyrian sodan lopettamiseksi.

Filantropia on tukenut syyrialaisia pakolaisia Lähi-idässä tänä vuonna suuren paaston ja Syyria-keräyksen tuotoista jo 10 000 eurolla. Syyria-keräys on jatkuvasti käynnissä ja siihen on lahjoitettu viimeisten kymmenen päivän aikana lähes 2 000 euroa. Filantropia välittää keräystuotot kansainvälisen ortodoksisen avustusjärjestön IOCC:n (International Orthodox Christian Charities) kautta. IOCC työskentelee Syyriassa paikallisen ortodoksisen Antiokian patriarkaatin kanssa ja näin apu välittyy luotettavasti perille.

Turvapaikanhakijat Euroopan rajoilla

Toiseksi, Euroopan rajoilla on jo pitkään nähty ja koettu pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hätä. Välimerestä on tullut valtava hautausmaa tuhansille ihmisille, kun kaikki eivät selviä rankasta matkasta tai kuljetusalukset on pakattu liian täyteen ihmisiä.

Avustusjärjestöt, ortodoksinen kirkko ja yksityiset vapaaehtoiset työskentelevät hartiavoimin esimerkiksi Kreikassa auttaakseen maan saarille tulevia hädänalaisia ihmisiä. Samoin Turkin kautta itäiseen Eurooppaan auennut kulkureitti tuo päivittäin satoja tai tuhansia ihmisiä aina pohjoiseen asti.

Filantropia kartoittaa parhaillaan, mitä eri Euroopan maissa jo tehdään ja missä vastaanotto- ja kauttakulkumaissa tarvitaan nyt erityisesti apua. Tähän tarkoitukseen ohjataan Filantropiaan tulevat diakoniatyön lahjoitukset ja seurakunnissa kerättävät kansainvälisen diakonian kolehdit. Diakoniatyön lahjoituksia on tehty tänä vuonna noin 3 000 euron verran. Seurakuntia pyydettiin keräämään kolehti kansainvälisen diakonian hyväksi sunnuntaina 13.9. Useimmissa seurakunnissa näin tapahtui, ja esimerkiksi Oulun seurakunta jatkaa käytäntöä koko syyskuun.

Tukijoukot Suomessa

Ja kolmanneksi, Filantropia tukee Suomessa kirkon ja paikallistason toimintaa. Filantropian kunniapuheenjohtajan, arkkipiispa Leon viikko sitten pitämän puheen ja kirkon sivuilla olleen haastattelun jälkeen yhteydenotot sekä tiedon keräämisen ja jakamisen tarve eri viestimissä ovat lisääntyneet merkittävästi. Niinpä Filantropia kokosi pienen ammatillisen tukijoukon, jonka tehtävänä on olla erityisesti viestinnälliseksi avuksi kirkolle, hiippakunnille ja seurakunnille niiden kohtaamassa tehtävässä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen tukemiseksi yhteistyössä ammatillisten toimijoiden (vastaanottokeskukset, Suomen Punainen Risti, muut seurakunnat) ja työntekijöiden ja vapaaehtoisten ohjaamiseksi oikean ja ajantasaisen tiedon äärelle.

Tukijoukkoon kuuluu kirkon keskusjohdosta palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala, kirkon viestinnästä tiedottaja Maria Hattunen, vapaaehtoisina Oulusta Ira Matsi, Joensuusta Jaana Pössi, Helsingistä Ilona Lehmus, sekä Filantropiasta toiminnanjohtaja Riina Nguyen ja projektipäällikkö Aino Nenola.

Kirkon kotisivuille on perustettu pysyvä sivusto On aika toimia  (napsauta tekstiä ), johon kerätään aihepiiriin liittyvät uutiset ja artikkelit. Seuraavaksi edessä on seurakuntakohtaisten tietojen kerääminen siitä, mitä on jo tehty ja mitä suunnitellaan, ja kehen voi olla yhteydessä.

Riina Nguyen

 

Mikä Filantropia?filantropian-logo

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry:n tarkoituksena on syventää Suomen ortodoksisessa kirkossa ja sen jäsenistössä diakonia-, lähetys- ja lähimmäisvastuuta.

Filantropian työ lähestyy paikallisyhteisöjä ja niiden jäseniä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, jossa aineellisten tarpeiden huomioon ottaminen kulkee hengellisen työn rinnalla. Toiminnan tavoitteena on paikallisyhteisöjen kompetenssin kasvattaminen sekä kotimaassa että ulkomailla. Maailmaa pyhittävä toiminta näyttäytyy kiittämiseen (eukaristia), ylistämiseen ja lähimmäisen palveluun keskittymisenä.

Filantropia keskittyy toiminnassaan kolmeen toiminnan sektoriin, joita ovat sana (kasvatus ja koulutus), leipä (vesi, ruoka ja toimeentulo) ja vähäisimmät (heikoimmassa asemassa olevat ihmiset). Kaikissa hankkeissa ja toiminnoissa otetaan huomioon läpileikkaavat teemat: kristillinen todistus ja palvelu, ihmisarvo ja luomakunta.

Lisätietoja Filantropian kotisivuilla (napsauta tekstiä)