”Vasta ortodoksisen ajattelun pohjalta syntyy ortodoksista toimintaa”

KUTEN VIIME pääkirjoituksessa totesimme, seurakuntavaalit lähestyvät. Seurakuntalaiset lienevät saaneet jo myös tietoa valtuustoehdokkaiden ajatuksista – tosin jokunen seurakuntalainen oli Helsingin hiippakunnassa jäänyt vaille uusinta Ortodoksiviestiä, mutta saanee sen epäilemättä riittävän ajoissa lukaistakseen äkkiä ehdokkaiden nimet ja numerot.

Itsekin perehdyin Ortodoksiviestissä mukana olevien ehdokkaiden vastauksiin heille esitettyihin kysymyksiin, joista ensimmäinen kuului: Miksi haet valtuustoon? Pakko myöntää, että muotoilu hiukan hämmensi, mutta varmaan sen tarkoitus tuli selväksi; näin päättelin ehdottoman enemmistön vastauksista.

TARKKAAN LUIN vastauksen toiseen esitettyyn kysymykseen: Mitkä ovat tärkeimmät seurakuntasi kehityskohteet valtuuston kaudelle 2016-2019?

Huomasin, että enemmistö vastaajista ei maininnut puolella virkkeellä jumalanpalveluselämää, joka minun yksinkertaisen ajatteluni mukaan on seurakunnan ensisijainen tehtävä. Kuitenkin, kun seuraa eri seurakuntien jumalanpalvelusten määrää – ja aivan erityisesti haja-asutusalueilla – huomaa, että on alueita, joilla säännölliset jumalanpalvelukset ovat harvinaista herkkua.

Tiedonkulku ja avoimuus ei liioin huoleta moniakaan – sentään muutama sellainenkin valtuustoehdokas oli joukossa, joka painotti jopa päätöksenteon avoimuutta. Mutta yleisesti ottaen ehdokkaiden mielestä siis sen suurempaa tietoa ei tarvita – tai ainakaan sitä ei tarvitse seurakuntalaisille välittää, ja tässä kohdin tunsin kyllä vähäistä huolta.

Jos mieliala on tällainen, niin jatketaan siis entisellä tavalla: sensori valitsee valtuuston ja neuvoston päätöksistä ne, jotka soveliaaksi katsoo; paikat täytetään tulevaisuudessakin siten, että seurakuntalaisille vain kerrotaan, kuka niin-ja-niin monesta hakijasta tuli valituksi. Vaihtoehtoja tehtävistä päätöksistä ei seurakuntalaisille kerrota.

EN MINÄ ole ainoa, joka kaipaa ortodoksisuuden syvempää tuntemusta myös seurakuntatason päättäjiltä. Muistan, miten Nikean metropoliitta Johannes aina korosti sitä, että ensin pitää olla ortodoksinen ajattelu, ja vasta sen pohjalta syntyy ortodoksista toimintaa.

Muistan myös, miten hän jo arkkipiispana ollessaan useamman kerran ystävällisesti oikaisi minua esittäessäni hienoja ideoitani hänelle: ”Kyllä – se on kaunista ja hyvää, mutta se ei ole ortodoksista.”

Mutta ehdokkaista tuskin kukaan painotti tätä puolta vastatessaan kolmanteen kysymykseen ”Mitä osaamista tuot valtuustotyöskentelyyn?”

Ahkera jumalanpalveluksiin osallistuminen on erinomainen asia ja se kertoo hyvin paljon ihmisestä ja siitä, mikä hänelle on tärkeää. Mutta jumalanpalveluselämä, hyvätkään saarnat säännöllisesti kuultuina, eivät välttämättä opeta ortodoksisuutta siinä määrin, että se vaikuttaisi aidosti päätöksenteossa.

Kun, kuten pääkirjoituksessamme korostimme, yksi uuden seurakunnanvaltuuston tärkeimmistä tehtävistä on uuden kirkolliskokouksen jäsenten valinta.

Nimenomaan kirkolliskokouksen jäsenillä pitää olla riittävästi osaamista ortodoksisessa ajattelussa. Osaaminen järjestötoiminnassa ja muut erinomaiset kyvyt ovat hyviä lisäansioita, mutta vain niiden perusteella ei voida tehdä päätöksiä, jotka ovat ortodoksisen uskon mukaisia ja sitä palvelevia, vaan useimmiten päätöksistä tulee maallisen demokratian mukaisia, enemmistöpäätöksiä, joissa vähemmistön edut ja edustus jäävät kokonaan huomiotta. Tämä vähemmistön selvä syrjäyttäminen tuli selkeästi esille esimerkiksi viime kirkolliskokouksen valitessa edustajia eri valiokuntiin.

MUTTA KAIKISSA seurakunnissa seurakuntalaisten huolena on valita valtuustoon tulevat henkilöt. Kaikissa seurakunnissa äänestäjien on harkittava mielessään, mikä heidän mielestään on tärkeintä ei vain omalle seurakunnalle vaan koko kirkollemme.

                                                                                                                                                                                                                                 Hellevi Matihalti