Virheellistä tietoa Pyhän Kolminaisuuden kirkosta?

(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on herättänyt hämmennystä tieto, että kirkkoslaavinkieliset jumalanpalvelukset lopetettaisiin Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Seurakunta on perustettu vuonna 1827, ja kirkkoslaavinkielisiä palveluksia on toimitettu katkeamattomasti sen perustamisesta lähtien.

Maaliskuussa vuonna 1990 kirkkoslaavinkieliset jumalanpalvelukset siirrettiin Uspenskin katedraalista pienempään Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon, koska seurakunnan enemmistö oli suomenkielistä.

Pyhän Kolminaisuuden kirkko on tähän asti ollut ainoa seurakunnan pyhätöistä, jossa palvelukset on toimitettu kirkkoslaaviksi. Seurakunnan venäjänkielinen pappi on ollut tavattavissa kirkon yhteydessä olevissa tiloissa, ja seurakunnan kotisivujen mukaan kirkon jumalanpalvelukset toimitetaan kirkkoslaaviksi.

Simeonin ja Hannan saamien tietojen mukaan Pyhän Kolminaisuuden kirkolla järjestettiin 27. syyskuuta keskustelutilaisuus, jossa oli esillä kirkon jumalanpalveluskäytäntöjen muutokset. Niihin kuuluu muun muassa se, että liturgiaa ei enää toimiteta kokonaan kirkkoslaavinkielellä.

Pyhän Kolminaisuuden kirkon on suunnitellut C.L. Engel. Kirkko valmistui 1827. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö) (
Pyhän Kolminaisuuden kirkon on suunnitellut C.L. Engel. Kirkko valmistui 1827.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Simeon ja Hanna on yrittänyt saada lisätietoja asiasta sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherralta, hänen sijaiseltaan, nykyiseltä venäjänkieliseltä papilta että seurakunnan tiedottajalta. Sähköpostilausunnossaan kirkkoherra rovasti Markku Salminen toteaa:

”Väitteet slaavinkielisten palvelusten lopettamisesta Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ovat virheellisiä. Taustana syntyneelle tilanteelle on seurakuntamme ulkopuolelta tuleva yritys vaikuttaa seurakunnan traditioon.  Seurakunta toimii kunnioittaen perustehtäväänsä paikallisena ortodoksisena seurakuntana ja palvelee erittäin sitoutuneesti myös venäjänkielistä väestöä. Kirkoissamme käytetään eri kieliä muistuttamassa siitä, että seurakunta on elävä monikulttuurinen yhteisö. Tunnen seurakunnan esimiehenä surua siitä, että Helsigissä vuodesta 1827 vaikuttaneen seurakunnan asemaa ja elävää perinnettä ei kunnioiteta, vaan pyritään virheellisen tiedon avulla väistämään kuuliaisuuden ja kanonisen järjestyksen periaatteita.”

Aristarkos Sirviö