Kirkolliskokous asetti kirkolle tavoitteet ja toiminnan painopisteet. Hallinnon uudistamisesta äänestettiin

Kirkolliskokouksen päätöspuheen piti Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Kirkolliskokouksen päätöspuheen piti Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous päättyi tänään Valamon luostarissa Heinävedellä. Viimeisenä kokouspäivänä kirkolliskokous hyväksyi yksimielisesti kirkon strategiaksi sivistysvaliokunnan valmisteleman kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman vuosille 2016 -2020. Strategia-asiakirjan otsikko on ”Rukoileva ja läsnä oleva kasvun kirkko”.

Kirkollisverokäytännön muuttamiselle ei ole teologisia esteitä

Helsingin metropoliitta Ambrosius käytti asiasta puheenvuoron, jossa hän totesi asiakirjan viitoittavan arvokkaalla ja turvallisella tavalla kirkon palvelutehtävää. ”Tällä tiellä Kristuksen Kirkko on meidän papiston ja kirkkokansan puutteista huolimatta uskon, toivon ja rakkauden yhteisö”, sanoi metropoliitta viitaten strategia-asiakirjan sisältöön

Puheenvuorossaan Ambrosius kritisoi kirkossa tehtyä hallinnonuudistusprosessia. Hän nosti konkreettisesti esiin verotuskysymykseen kajoamisen. ”Erittäin vakava virhe oli tietysti viime keväänä tehty yritys muuttaa kirkollisverosysteemiä ja tehdä radikaali muutos tähän prosessiin. Se tehtiin ilman riittävää analyyttistä ja teologista, kirkon uskosta ja elämän järjestyksestä nousevaa pohdiskelua ja perustelua.” Hän totesi kuitenkin verotuskäytännön muuttamisen olevan mahdollista – seurakuntien oikeus verottamiseen ei ole ainoa mahdollisuus. ”Teologisesti kirkollisverosysteemi voidaan muuttaa kirkon aatteellista ja hengellisistä lähtökohdista aivan toisenlaiseksi, kuin mitä se on tänä päivänä”, tarkensi Ambrosius.

Metropoliitta katsoi seurakunnissa lausunnolla olleen hiippakuntakeskeisen hallintomalliesityksen kaatuneen juuri seurakuntien jyrkkiin vastalauseisiin. Esityksessä oli esitetty vaihtoehdoksi hiippakuntien oikeus kerätä kirkollisvero.

Metropoliitta Ambrosius oli silminnähden erittäin tyytyväinen sivistysvaliokunnan valmistelemaan asiakirjaan. Hän edellytti kirkon kaikkien tasojen sitoutumista esitettyihin tavoitteisiin ja toiminnan painopisteisiin. Puheenvuoronsa lopussa hän totesi. ”Meillä on upea jumalanpalveluselämä. Toivon, että se voimakkaammin säteilisi kaikkeen meidän hallintokulttuuriin.”

Hallintouudistuksesta äänestettiin

Kirkollishallituksen esitys hiippakuntakeskeiseksi hallintomalliksi muuttui sivistysvaliokunnassa toimintakulttuurin muutokseksi hallinnossa. Valiokunnan mietinnössä esitetään joukko tavoitteita toimintakulttuurin muutokseksi ja tehtäviä hiippakuntaneuvostoille. Valiokunnan esityksen hylkäämistä esitti rovasti Markku Toivanen. Hän esitti kirkolliskokoukselle:

”Kirkolliskokous hylkää kirkollishallituksen esityksen hiippakuntakeskeisestä hallintomallista. Kirkolliskokous antaa 18.11.2011 asetetun lakityöryhmän tehtäväksi selvittää mitkä Suomen ortodoksista kirkkoa koskevien säännösten muutokset ovat kirkon tehtävän, toiminnan ja hallinnon kannalta mahdollisia, tarpeellisia ja ajankohtaisia. Lakityöryhmä raportoi työstään kirkolliskokoukselle 2016.”

Kirkolliskokous hyväksyi äänin 28 – 6, tyhjiä ääni kaksi, hallintovaliokunnan mietinnön.

Isä Markku Toivasen asiasta käyttämä puheenvuoro julkaistaan Simeonissa ja Hannassa erikseen.

Kirkolliskokouksen jälkeen toimitettiin Valamon luostarin kirkossa kiitosrukouspalvelus arkkipiispa Leon johdolla. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Kirkolliskokouksen jälkeen toimitettiin Valamon luostarin kirkossa kiitosrukouspalvelus arkkipiispa Leon johdolla.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Kirkolliskokous hyväksyi ilman keskustelua talousvaliokunnan käsittelemät talousasiat, mukaan lukien esityksen kirkon kustannussäästöjen linjaukseksi.

Kokouksen päätyttyä kirkolliskokousedustajat kokoontuivat Valamon luostarin Kristuksen kirkastumisen pääkirkkoon, jossa toimitettiin arkkipiispa Leon johdolla kiitosrukouspalvelus.

Suomen ortodoksisen kirkon uudet kirkolliskokousedustajat valitaan ensi vuoden keväällä. Heidän toimikautensa tulee olemaan neljä vuotta.

Kirkolliskokouksen hyväksymät asiakirjat ja arkkipiispa Leon päätöspuheenvuoro ovat luettavissa kirkon sivuilla osoitteessa www.ort.fi

 Aristarkos Sirviö