Pääkirjoitus: Välitilinpäätös

10414482_878524222177380_8817667515862902594_n

ORTODOKSINEN VERKKOLEHTI Simeon ja Hanna on kohta kaksi vuotta osallistunut keskusteluun internetissä ja saanut säännöllisen lukija-, tykkääjä- ja seuraajajoukkonsa. Simeon ja Hanna on ilokseen saanut vastaanottaa koko olemassaolonsa ajan kiitosta siitä, että juuri tällaista avointa tiedon- ja mielipiteiden ilmaisupaikkaa kirkkomme on kaivannut. Lukijoiden enemmistö on tullut siihen tulokseen, että kirkon virallisilla kanavilla tämä ei ole mahdollista.

Meidän näkemyksemme mukaan kirkon tiedotuksen tehtävänä ei ylipäätään ole esimerkiksi keskustelufoorumien ylläpitäminen eikä muu vapaa sisällöntuottaminen, vaan nimenomaan nopea tiedon jakaminen tehdyistä päätöksistä ja valinnoista. Laajemmin niitä soisi tarkasteltavan riippumattomassa mediassa – otamme esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon Kotimaa–lehden ja Kotimaa 24 –verkkosivut.

Kirkossamme ei tällaista mediaa ole, ja tätä aukkoa Simeon ja Hanna omalta osaltaan pyrkii täyttämään.

MIELENKIINTOISIN NÄKEMYS tuli eteen jokin aika sitten eräässä palautteessa – huomio, että kirkkomme motoksi sopisi lause: Kommentointi ei ole sallittu.

Tämän lauseen Simeonin ja Hannan lukijat saavat – valitettavasti – lukea myös jokaisen artikkelin, haastattelun, kolumnin ja vaikkapa saarnan jälkeen, jonka Simeon ja Hanna julkaisee. On paikallaan selvittää siis verkkolehden suhtautumista avoimuuteen: eikö se aivan oikeasti liioin salli julkaistujen tekstien kommentointia?

Kyllä Simeon ja Hanna tämän sallii – jopa hartaasti sitä toivoo.

On vain niin, että Simeon ja Hanna –verkkolehden tekijöiden voimavarat ovat varsin rajalliset katsotaanpa tilannetta sitten taloudelliselta kannalta tai työntekijämäärältä. Simeon ja Hanna –verkkolehteä julkaistaan täyden vapaaehtoisuuden pohjalta eikä se saa minkäänlaista jatkuvaa rahallista tukea. Tekijöitä on kaksi – pääkirjoituksen allekirjoittajat – sekä varsin runsas joukko avustajia, mistä kiitos ja kunnia Jumalalle.

Taloudellisista syistä verkkolehden pohja on yksinkertaisin – siis halvin – mahdollinen, tavallinen blogipohja. Tämä ei johdu siitä, että emme ymmärtäisi, millaiselle pohjalle ”oikea verkkolehti” tehdään, vaan juuri siitä, että varat eivät riitä kalliimpaan ratkaisuun.

Kahden tekijän jaksamiskyky ei liioin suo mahdollisuutta keskustelupalstan moderointiin, mitä kommentointimahdollisuus jokaisen julkaistun jutun jälkeen edellyttäisi.

Mutta koska kommentointi Simeon ja Hanna –verkkolehdessä on sallittu, meillä on Lukijalta-palsta, jossa julkaisemme kommenttipuheenvuoroja. Tätä mahdollisuutta on valitettavasti käytetty varsin vähän, ja toivomme todella, että tilanne korjaantuisi. Lyhyet ja pitkät kommentit ovat tervetulleita ja Lukijalta-palsta on avoin täysin vapaalle keskustelulle! Tulkaa mukaan!

Tulkaa mukaan tekemään entistä kiintoisampaa ja tärkeämpää avointa kanavaa kirkkomme hyväksi!

OLLAKSEMME REHELLISIÄ pelkkää kiitosta Simeon ja Hanna ei tietenkään ole saanut osakseen.

Simeon ja Hanna –verkkolehden on sanottu kirjoittavan repivästi, kun se on kertonut pelkät faktat. Simeon ja Hanna –verkkolehteä on nimitetty ortodoksiseksi Seiskaksi, kun se on kirjoittanut kipeistä asioista. Simeon ja Hanna –verkkolehden on todettu olevan kirkon ulkopuolinen toimija – mutta samaan aikaan sen on edellytetty sopeutuvan kirkon viralliseen tiedotuspolitiikkaan, jonka mukaan kommentointi siis on kielletty.

Kielteistä palautetta tutkiessamme olemme päätyneet siihen, että sen esittäjät toivovat kirkosta puhuttaessa ja kirjoitettaessa oltavan kaikesta yksimielisiä ja käsiteltävän tapahtunutta, tehtyjä päätöksiä ja toimintaa aina myötäsukaan ja ymmärtäväisesti. Kirkon kuvan ulospäin on oltava kaunis.

Olemme kohdanneet myös näkemyksen, jonka mukaan ongelmat kirkon piirissä eivät aiheuta hankaluutta – vasta niiden esille ottaminen on hankalaa, joidenkin mielestä suorastaan repivää, ja näin ongelmana nähdäänkin asian avaaminen ja siitä kirjoittaminen.

Meidän käsityksemme mukaan tärkeintä on rehellisyys. Meidän käsityksemme mukaan tiedonvälityksen on oltava avointa, rehellistä ja totuudellista. Asioiden käsittelyssä pyrkimyksemme on tuoda esiin erilaiset näkemykset ja näkökulmat käsiteltävään asiaan yhden totuuden sijaan. Pidämme tärkeänä ajatusta riippumattoman median tehtävästä vallan vahtikoirana.

Meidän käsityksemme mukaan kirkkokansan pitää olla valistunutta, ja ohjeenamme on Nikean metropoliitan Johanneksen näkemys, jonka mukaan ensin on oltava ortodoksinen ajattelu – vasta sen pohjalta syntyy ortodoksista toimintaa.

 

NÄIDEN AJATUSTEN pohjalta Simeon ja Hanna –ortodoksinen verkkolehti jatkaa toimintaansa myös vuonna 2016 ja toivottaa kaikille lukijoilleen siunauksellista ja valoisaa alkanutta vuotta.

 

Hellevi Matihalti                         Aristarkos Sirviö