Sivallus: Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni!

Vastarannakiiski huomasi lehdestä, että sekä Helsingin luterilainen että ortodoksinen piispa ovat Rooman-matkansa yhteydessä tuoneet julki huolensa Suomeen tulleiden muslimipakolaisten mahdollisuudesta omaan uskonnonharjoitukseen. He ehdottavat, että (kristillisten) seurakuntien tiloja – onneksi sentään muita kuin kirkkoja – voitaisiin antaa pakolaisten käyttöön.

Luterilainen Irja Askola toteaa tässä yhteydessä: ”Tämä ajatus nousee lähimmäisenrakkaudesta ja siitä, että kristinuskon olemukseen kuuluu, että välitämme muistakin kuin omista ihmisistämme”. Metropoliitta Ambrosius tuo keskusteluun vielä kulttuuriaspektin: ”Meidän [=ortodoksien] kokemuksemme menisi hukkaan ellemme puolustaisi myös tänä päivänä uusien ihmisryhmien oikeutta uskonnolliseen ja kulttuuriseen yhteisöllisyyteen.”

Jeesus Kristus antoi seuraajilleen ”kiusallisen” määräyksen, joka ei pidä sisällään mitään ehtoja: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti” (Mt 28).

Ortodoksisen kirkon opetuksen mukaan pelastusta ei ole Kristuksen ylösnousemuksen ulkopuolella ja toisaalta pelastus on tarkoitettu kaikille kansoille. Tämä, ehkä vähän hankala tosiseikka, asettaa askolalais-ambrosiaanisen lähimmäisrakkaus-kulturellin, ylisuvaitsevan näkökohdan outoon, yleisöä kosiskelevaan ja toissijaiseen asemaan suhteessa ihmiselle oikeasti tärkeisiin pelastuksellisiin näkökohtiin!

Mikäli lähetyskäskyn velvoittavuutta ei ole kokonaan peruutettu, Vastarannankiiski rohkenee tehdä kokonaan toisenlaisen ehdotuksen ongelman ratkaisemiseksi: aloitetaan ensi tilassa arabiankieliset ortodoksiset jumalanpalvelukset ja laitetaan niistä tiedotusvälineisiin näyttävät ilmoitukset!

Hämärän muistikuvan mukaan kiertävä uskonnonopettaja kertoi böndellä joskus 1960-1970 -luvuilla, että ortodoksisen kirkon jumalanpalveluksia on toimitettu Lähi-idässä arabiaksi jo ehkä 700-luvulta, joka tapauksessa ainakin 1100-luvulta alkaen. Ainakin Helsingin seurakunnassa on viime aikoina jatkuvasti korostettu ”monikulttuurisuutta” ja tässä olisi siihen oiva lisä, joka toteuttaisi myös Kirkon todellista tehtävää, missiota.

Hienosta yliopistokoulutuksesta huolimatta papiston kielitaito saattaa asettaa toiminnalle alkuun rajoituksia – ainakin jos nuoremman papiston venäjän/slaavin ja liturgisen kreikan osaamisesta voi jotain päätellä. Luultavasti apua on kuitenkin saatavilla Ruotsista tai Keski-Euroopasta Ekumeenisen patriarkaatin puitteissa. Aika tulee sitten näyttämään, mikä on todellinen tilaus tällaiselle toiminnalle.

Vastarannakiiski on oman monipolvisen elämänhistoriansa kautta kokenut aina eräänlaista lukkarinrakkautta lännen katoliseen kirkkoon. Siksi oli erityisen lämmittävää huomata, ettei katolinen piispa Teemu Sippo ollut tyrkännyt lusikkaansa lainkaan tähän soppaan ainakaan silmään osuneiden lehtijuttujen perusteella. Pisteet katolinen kirkko vs muut näissä geimeissä siis 1-0.

 

Vastarannankiiski

Lue myös Lukijalta-palstalla Jouni Koskenmiehen kommentti Non sequitur!