Ortodoksisen kirkon jäsenmäärä pienenee edelleen

Kirkkopäiville Lappeenrantaan kesällä 2015 kokoontui viitisen sataa osallistujaa. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Kirkkopäiville Lappeenrantaan kesällä 2015 kokoontui viitisen sataa osallistujaa.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon kokonaisjäsenmäärä pieneni vuonna 2015 jo kolmantena vuotena peräkkäin, ilmenee kirkon jäsentilastosta. Kirkkoon kuului viime vuoden lopussa 60 877 jäsentä.

Kirkkoon liittyi viime vuonna yhteensä 1063 henkeä. Edellisenä vuotena liittyjiä oli 1009. Ortodoksisesta kirkosta luopui 849 henkeä. Vuonna 2014 luopujia oli 926.

Kasteen kautta kirkkoon tuli 464 uutta jäsentä ja hautaan siunattiin yhteensä 782 henkeä. Muutokset ortodoksisessa kirkossa ovat samansuuntaisia kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa: kirkosta eroaminen on vähentynyt, kirkkoon liittyjien ja kastettujen määrä on kasvanut. Kummankin kirkon väestörakenteesta johtuen kirkkoon liittyjät eivät riitä korvaamaan kuolleita jäseniä.

Suomen ortodoksinen kirkko on jaettu kolmeen hiippakuntaan, joista väkimäärältään suurin on Helsingin hiippakunta. Sen kahdeksaan seurakuntaan kuului 33 788 henkeä. Hiippakunnan suurimpaan, Helsingin seurakuntaan, kuului lähes kolmasosa kirkon väestöstä, yhteensä 20 027 henkeä.

Toiseksi suurin hiippakunta on Karjalan hiippakunta, joka on jaettu kymmeneen seurakuntaan. Hiippakunnan seurakuntiin kuului viime vuoden lopussa 20 195 jäsentä.

Pinta-alalta suurimpaan, Oulun hiippakuntaan kuului 6580 henkeä. Seurakuntia on yhteensä viisi.

Lintulan luostarin sisaristossa oli yhdeksän ja Valamon luostarin veljestössä 11 jäsentä.

Kirkon sivustolla (ort.fi) ei tänä vuonna julkaistu varsinaista väestötilastoa vuodelta 2014.

 

S&H

 

Asiasta tarkemmin kirkon sivuilla julkaistussa uutisessa (ort.fi)