Pääsiäisen salattu ihme

(Kuva/Photo: EPA/MIRIAM ALSTER ISRAELCOM )
(Kuva/Photo: EPA/MIRIAM ALSTER ISRAELCOM )

Alla olevan tekstin olen kirjoittanut Ortodoksiviestiä varten eräiden lehdessä esitettyjen näkemysten vuoksi. Päätoimittajan kanssa käydystä puhelinkeskustelusta saattoi kuitenkin aistia että lehti ei ole innostunut kirjoituksen julkaisemisesta. Asia on kuitenkin tärkeä, eikä sitä tule vaieta kuoliaaksi. Tämän vuoksi teksti julkaistaan Simeon ja Hannassa, jota seuraavat paljolti niin Ortodoksiviestin lukijat kuin monet muutkin. Siis…

Ortodoksiviesti 01/16:ssa olevassa kirjoituksessa Pääsiäinen tänä vuonna aikaisin yliopistotutkija Pekka Metso kysyy: ”Onko sillä merkitystä, kumman kalenterin mukaan pääsiäistä juhlii?” Vastauksena kysymykseensä hän toteaa: ”Teologisesti ajateltuna tämä ei ole oikeaoppisuuskysymys. Ei kirkolla ole mitään omaa kalenteriaan, vaan kaikki kalenterit ovat maallisia.”

Ihan näin helposti pääsiäiseen liittyvää kalenteriongelmaa ei kuitenkaan voida selittää pois. Juuri teologisesti ajatellen ongelma on siinä määrin vakava, että voidaan hyvällä syyllä puhua oikeaoppisuuskysymyksestä.

Kun aikanaan Suomeen luotiin omaa kansallista ortodoksista kirkkoa, eivät kaikki ratkaisut olleet suinkaan hyviä ja ortodoksisen kirkon hengen mukaisia. Yksi tallainen kohtalokas erehdys oli ruveta viettämään pääsiäistä villisti ja mielivaltaisesti uuden ajanlaskun mukaan. Miksi tätä käytäntöä sitten voi luonnehtia villiksi ja mielivaltaiseksi? Ei suinkaan pelkästään siksi, että seuratessaan pääsiäisen suhteen gregoriaanista kalenteria Suomen ortodoksinen kirkko erottaa itsensä koko muun ortodoksisen maailman käytännöstä. Tämä on vakavaa, mutta vielä vakavampaa on, että näin tehdessään Suomen ortodoksinen kirkko ummistaa silmänsä ja kieltää ilmeisen Jumalan ihmeen. Tarkoitan Jerusalemin pyhää tulta.

Jerusalemin pyhää tulta on luonnehdittu ortodoksisen maailman tunnetuimmaksi ihmeeksi, mutta jostain syystä oman kirkkomme piirissä siitä ei haluta puhua, eikä sitä juuri edes tunneta. Tälle vaikenemiselle on vaikeata löytää muuta syytä kuin se, että jos Jerusalemin pyhän tulen ihme tunnustetaan niin samalla joudutaan tunnustamaan pääsiäisen vieton väärä ajankohta. Kas, pyhä tuli kun syttyy aina vanhan ajanlaskun mukaisena suurena lauantaina.

Siis, mikä on tämä suomalaisille tuntematon jokavuotinen ihme? Aivan lyhyesti kerrottuna kyseessä on selittämätön tapahtuma Jerusalemin Pyhän haudan kirkossa. Patriarkka suljetaan, ilman tulentekovälineitä, Kristuksen hautakappeliin. Hän rukoilee, ja pyhä tuli syttyy itsestään hänen kynttilöihinsä. Samaan aikaan pyhä tuli voi itsestään syttyä kirkon lampukoihin tai joidenkin läsnä olevien rukoilijoiden kynttilöihin. Tulen erikoisuuksiin kuuluu että aivan alussa se ei edes polta, vaan sillä saattaa sivellä kasvoja ja muuta ihoa – kuten kirkossa oleva väki tekeekin. Tämän olen myös itse kokenut. Tätä samaista tulta lähdetään sitten välittömästi – nyt jo polttavana tulena – kuljettamaan ympäri ortodoksista maailmaa, missä siihen suhtaudutaan suurella kunnioituksella. Tällä, Suomessa vaietulla, ihmeellä on suuri todistajajoukko, ja jos joku haluaa, niin voi hakea lisää tietoa vaikkapa internetistä.

Näin itse Jumala, oman ihmeensä kautta, osoittaa ja pyhittää pääsiäisen oikean ajankohdan, joka on aina vanhan ajanlaskun mukainen. Kun tämän tunnustamme, niin silloin myös ymmärrämme, että pääsiäisen vieton ajankohta ei voi olla mikään sopimuskysymys.

Olisiko vihdoinkin aika rikkoa Jerusalemin pyhää tulta ympäröivä vaikenemisen muuri ja tunnustaa oikean pääsiäisen ajankohtaan liittyvät tosiasiat?!

Isä Timo Soisalo