Ortodoksisen kirkon kirkolliskokousedustajat on valittu

Kirkolliskokouksen täysistunto viime vuoden marraskuussa Valamon luostarin kulttuurikeskuksessa. (Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)
Kirkolliskokouksen täysistunto viime vuoden marraskuussa Valamon luostarin kulttuurikeskuksessa.
(Kuva/Photo: Aristarkos Sirviö)

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus vahvisti 17.3.2016 pidetyssä kokouksessa kirkolliskokousedustajien vaalien tulokset.

Nyt valittujen edustajien toimikausi on 1.6.2016 – 31.5.2019. Kirkolliskokousedustajia on 36 henkeä, joista papiston jäseniä on yksitoista, kanttorien edustajia kolme ja maalikkojen edustajia kahdeksantoista.

Kirkolliskokouksen itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkon piispat, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Helsingin metropoliitta Ambrosius, Oulun metropoliitta Elia ja Joensuun piispa Arseni.

Kirkolliskokousedustajat hiippakunnittain:

Karjalan hiippakunta:

Arkkipiispa Leo                                                        piispat

Piispa Arseni                                                             piispat

Arkkimandriitta Sergei                                          papisto

Mikko Sidoroff                                                         papisto

Ioannis Lampropoulos                                          papisto

Aleksander Roszczenko                                         papisto

Sofia Laukkanen                                                      kanttorit

Juha Riikonen                                                          maallikot

Matti Tolvanen                                                        maallikot

Pirjo Halonen                                                            maallikot

Martti Kähkönen                                                      maallikot

Jarmo Ihalainen                                                       maallikot

Anna-Katariina Salmikangas                                 maallikot

Helsingin hiippakunta:

Metropoliitta Ambrosius                                        piispat

Mikael Sundkvist                                                     papisto

Juha Lampinen                                                         papisto

Markku Salminen                                                    papisto

Arkkimandriitta Andreas (Larikka)                    papisto

Timo Tynkkynen                                                      papisto

Alekseij Sjöberg                                                       papisto

Varvara Merras-Häyrynen                                    kanttorit

Maria Lampinen                                                      maallikot

Tuovi Haikala                                                           maallikot

Soili Penttonen                                                        maallikot

Nunna Elisabet (Liisa Toppila)                            maallikot

Ulla Saarinen                                                           maallikot

Risto Nordell                                                            maallikot

Anatoli Lappalainen                                               maallikot

Vesa Uotila                                                                maallikot

Marja Rauhala                                                          maallikot

Mari Mattila                                                              maallikot

Oulun hiippakunta:

Metropoliitta Elia                                                    piispat

Marko Patronen                                                      papisto

Juhani Matsi                                                             kanttorit

Hannele Meskus                                                     maallikot

Simo Haavisto                                                          maallikot

Kirkolliskokouksessa on viisi pysyvää valiokuntaa: lakivaliokunta, hallintovaliokunta, sivistysvaliokuna, talousvaliokunta ja tarkastusvaliokunta.

Kirkolliskokouksen tehtäviin kuuluu tehdä päätöksiä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa sekä tehdä linjauksia kirkollisen elämän ja toiminnan suhteen.

Aristarkos Sirviö

 

Lisää asiasta kirkon sivustolla : ort.fi